Katalog

Małgorzata Wojnowska
Edukacja czytelnicza, Różne

Projekt usprawnienia pracy biblioteki szkolnej I LO w Wągrowcu

- n +

Projekt usprawnienia pracy biblioteki szkolnej I LO w Wagrowcu

Biblioteka w I LO w Wągrowcu jest biblioteką małą, liczącą ok. 15261 książek. Zajmuje trzy niewielkie pomieszczenia z czego jedno pełni funkcję czytelni ( znajduje się w niej księgozbiór podręczny i trzy stanowiska komputerowe).

Biblioteka jest czynna w godzinach od 9 - 15, zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku bibliotekarza.

Aby usprawnić pracę w/w biblioteki proponuję rozwinąć jej działalność, która przebiegałaby dwutorowo:
1. usprawnienie codziennej pracy biblioteki
2. działalność kulturotwórcza tego miejsca w odniesieniu do najbliższego otoczenia (regionu) i szkoły.

ad1 Realizując usprawnienie codziennej pracy biblioteki szkolnej proponuję:

a) powołanie tzw. "łącznika" klasowego z biblioteką, który co dwa tygodnie sprawdza stan wypożyczeń i informuje o nim na l. wychowawczych (każda klasa ma swojego "łącznika")

b) powołanie tzw. "pomocników bibliotekarza" z kl. II
- pomoc w wypożyczaniu książek
- pomoc w dbaniu o książkę (sklejanie, owijanie)

c) współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów
- przygotowanie bibliografii do konkursów przedmiotowych
- współpraca z polonistami - pomoc przy organizowaniu konkursów recytatorskich na terenie szkoły
- Patron szkoły - POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY - przygotowanie bibliografii na konkurs historyczno- polonistyczny dla gimnazjów powiatu wągrowieckiego; wystawa pt. " Powstanie wielkopolskie".

d) organizacja konkursu plastycznego pt. "Książka, którą warto przeczytać - recenzja książki inaczej" - forma plastyczna; wystawa prac

e) przeprowadzenie akcji pt. "Podziel się książką" - tydzień powiększania księgozbioru bibliotecznego dzięki ofiarności uczniów (wcześniej plakaty, ogłoszenia w szkole)

f) organizacja konkursu czytelniczego pt. "Czytam, więc wiem".

ad2 Skupiając się na działalności kulturotwórczej biblioteki szkolnej proponuję :

a) organizowanie wystaw tematycznych
- tradycje szkoły
- kroniki szkolne
- andzejki (region, kraj - wskazanie różnic)
- mikołajki
- Wigilia - Boże Narodzenie
- Wielkanoc
- tradycje i obrzędy regionalne
- wystawy tematyczne podane w kalendarzu ogólnopolskim

b) organizowanie wystaw o sławnych ludziach - absolwentach I LO w Wągrowcu:
- Stanislaw Przybyszewski
- Sebastian Konrad - aktor
- Sebastian Grek - aktor
- Katarzyna Maternowska - aktorka
- Zbigniew Orywał - sportowiec

c) organizowanie wystaw o sławnych ludziach z miasta i regionu:
- Cystersi
- Ks. Jakub Wujek - tłumacz Biblii
- Szwajcer - odkrywca biskupina

Wraz z wystawami organizowanie spotkań ze znanymi absolwentami I LO w Wągrowcu

d) organizowanie wieczorków poetyckich z pisarzami, poetami oraz spotkań z ciekawymi ludżmi np.
- J Kasprem - nauczycielem I LO - poetą
- J Nowak - Węklarowa poetka
- Borasem - prof. historii UAM w Poznaniu.

Przed każdym spotkaniem przygotowanie zaproszeń i krótkich informacji na temat w/w osób i wysłanie ich do szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie wagrowieckim.

 

Opracowanie: Małgorzata Wojnowska

Wyświetleń: 1354


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.