AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jadwiga Jakóbczyk
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Scenariusz lekcji z cyklu zajęć dotyczących planowania karier zawodowych dla uczniów klasy II gimnazjum, pt. "Kim chciałbyś zostać?"

- n +

Scenariusz lekcji - godziny wychowawczej z cyklu zajęć dotyczących planowania karier zawodowych dla uczniów klasy II gimnazjum opracowany przez Jadwigę Jakóbczyk


Po zakończonym cyklu lekcji dotyczących wyboru zawodu uczniowie będą mogli:
 • Aktywnie uczestniczyć w procesie wybierania zawodu i planowania dalszego kształcenia ponadpodstawowego,
 • Rozwijać swoja wyobraźnię w stawianiu celów na przyszłość,
 • Realistycznie oceniać swoje cele i możliwości,
 • Poznać słownictwo związane z wyborem zawodu i planowaniem odpowiedniej drogi kształcenia,
 • Samodzielnie zdobywać informacje na temat interesujących ich zawodów,
 • Lepiej zrozumieć swoją rolę w przyszłości.
Materiały i pomoce:

tekst wprowadzający "Kim chciałbyś zostać?",
ankieta Samoocena zainteresowań,
sześć tabliczek do postawienia na stołach z wypisanymi zawodami wg kategorii,
kartoniki z wypisanymi zawodami (36 sztuk),
ankieta "Moje wartości",
pary haseł zapisane na kartonach.

Metoda pracy: warsztaty

Przebieg zajęć:

 • Wyjaśniamy uczniom cele warsztatów oraz ustalamy zasady uczestnictwa w zajęciach.
 • Rozdajemy uczestnikom tekst wprowadzający Kim chciałbyś zostać?
 • Przystępujemy do rozmowy metodą CEBULA, wykorzystując następujące pytania:

  Czy zastanawiałeś się wcześniej nad wyborem swojej drogi zawodowej?
  Jakie zawody cię interesują?
  Wymień kilka zawodów z dziedziny służby zdrowia
  Wymień kilka zawodów z dziedziny oświaty.
  Wymień zawody prawnicze.
  Wymień klika zawodów związanych z informatyką.
  Jakie umiejętności są wspólne dla grup zawodowych?
  Jakie korzyści są z bycia niezależnym przedsiębiorcą, a co jest niekorzystne?
  Jakie walory ma praca w tzw. budżecie?
  W jakich zawodach potrzebna jest znajomość języków obcych?
  Co wiedzieć o sobie, gdy wybierasz zawód?
  Co możesz zrobić, by dowiedzieć się więcej o zawodach, które cię interesują?
 • Rozdajemy uczniom ankietę Samoocena zainteresowań i podajemy instrukcję:

  Ogólnie mówiąc, zawody dzielą się na 6 grup, a ty najbardziej będziesz zadowolony z zawodu, który pasuje do twojej osobowości. Zdecyduj, która kategoria odpowiada ci najbardziej. Nie bierz pod uwagę konkretnych ludzi wykonujących dany zawód, ale myśl o zawodzie ogólnie. Posługując się punktacją, zaznacz, która z poniższych kategorii pasuje do ciebie.
 • Zestawiamy stoliki tak, aby stały w sześciu miejscach. Stawiamy na nich tabliczki zawierające nazwy grupy zawodowej i listę zawodów:

  REALIŚCI= polot samolotowy, stolarz, inżynier, technik, kreślarz, optyk, leśnik, elektryk.

  LUDZIE PRZEDSIĘBIORCZY= prawnik, dyplomata, handlowiec, spiker radiowo-telewizyjny, właściciel sklepu.

  ARTYŚCI= architekt, agent reklamowy, projektant mody, artysta (malarz, rzeźbiarz, grafik, muzyk).

  KONWENCJONALIŚCI= księgowy, bankowiec, kasjer, urzędnik biurowy, recepcjonista, sekretarka.

  SPOŁECZNICY= ksiądz, bibliotekarz, pedagog, nauczyciel, pracownik kultury, pracownik socjalny, psycholog.

  BADACZE= ekonomista, lekarz, biolog, informatyk, meteorolog, laborant, naukowiec.

  Polecamy uczniom, by usiedli przy tym stoliku, który odpowiada ich życzeniom zawodowym. Można wykorzystać następujące instrukcje ("historyjki"):

  Jesteś zaproszony na spotkanie towarzyskie, które odbywa się w 6-kątnym pokoju w każdym rogu stoi stół, przy którym siedzi już kilka osób reprezentujących różne zawody Chcesz znaleźć ludzi, z którymi czułbyś się najlepiej. Wybierz więc grupę, do której dołączysz. lub: Wyobraź sobie, że jesteś na giełdzie pracy. Jest sześciu pracodawców, którzy dadzą ci bardzo dobra pracę, jeśli ich wybierzesz... Gdy grupa dokona już swoich wyborów, proponujemy następne: Do którego stolika przysiadłbyś się dalszej kolejności?
 • Uczniowie siedzą w grupach po kilka osób. Każdej grupie dajemy po sześć kartoników z wypisanymi zawodami. Wybierają jeden zawód najbardziej dla nich atrakcyjny i przygotowują się do inscenizacji. Każda grupa prezentuje wybrany przez siebie zawód tylko przy pomocy gestów (bez słów). Pozostała część klasy odgaduje o jaki zawód chodzi. Kartoniki:

  pracownik biura podróży, tłumacz, pracownik kulturalno - oświatowy, pilot, edytor (wydawca),ilustrator, kler giełdowy, pielęgniarka, ksiądz, kierownik hotelu, laborant, cieśla, optyk, technik radiowy, inżynier budowlany, meteorolog, pedagog, architekt, akwizytor, hodowca kwiatów, dziennikarz, lekarz, prawnik, programista, projektant, leśnik, technik-mechanik, elektryk, agent reklamowy, bibliotekarz, ekonomista dentysta, spiker radiowo-telewizyjny, fizykoterpeuta, urzędniczka.
 • Grupa wybiera inny zawód z przydzielonych karteczek, a przedstawiciel rysuje na tablicy narzędzia, jakich się używa przy jego wykonywaniu. Pozostała część klasy zgaduje. Tak kolejno wszystkie grupy.
 • Zastanawiamy się wspólnie, jak zdefiniować i wyjaśnić terminy określające wartości. Piszemy je kolejno na tablicy:

  prestiż, dobre zarobki, osiągnięcia, różnorodność czynności, twórczość, praca umysłowa, niezależność, praca z ludźmi, wartości moralne, przywództwo, zainteresowania, możliwość wyrażania swoich myśli, rutyna.
 • Rozdajemy uczniom ankietę Moje wartości i prosimy, by dobrze się zastanowili i podkreślili trzy najważniejsze dla nich wartości, którymi kierują się w życiu. Gdy już dokonają indywidualnych wyborów, wówczas robimy głosowanie przez podniesienie ręki. Zapisujemy na tablicy ilość głosów dotyczących każdej wybranej wartości i określamy w ten sposób te, które są ważne dla większości osób w grupie.
 • Uświadamiamy uczniom, że nasze wartości wpływają na podejmowanie decyzji, na rodzaj dokonywanych przez wyborów, także na wybór pracy, którą chcemy podjąć. W tym ćwiczeniu wszyscy uczniowie muszą dokonać wyboru, nie mogą być niezdecydowani. Osoba prowadząca przyjmuje role pracodawcy i prezentuje pary haseł. Uczniowie po dokonaniu wyboru muszą się zgrupować wokół odpowiedniego hasła. Zmusza to do indywidualnych wyborów, ale także daje możliwość obserwacji wyborów charakterystycznych dla klasy. Pary haseł:

  ciężka praca fizyczna z wysokimi zarobkami
  łatwa praca z niskimi zarobkami

  praca interesująca o nieokreślonych godzinach
  praca nudna z jasno określonymi godzinami

  nudna praca z możliwością awansu
  ciekawa praca, ale bez perspektyw

  praca w zespole
  praca samotna

  posiadanie dobrego szefa
  bycie dobrym szefem dla więcej niż 10 osób

  praca z jasno określonym zakresem obowiązków
  praca bez sztywnych obowiązków

 • Prosimy, by każdy z uczniów zastanowił się:

  Co umie robić najlepiej? Proszę zrobić listę takich czynności (np. reperuję rower, gram na pianinie, gotuję, rysuję, majsterkuję itp.)

  Jakie są jego ulubione przedmioty szkolne? (nie muszą to być te, z których ma najlepsze stopnie) Jakie ma osiągnięcia, z których jest dumny? Jakie ma zainteresowania i hobby?


Jest to praca domowa będąca przygotowaniem do następnych zajęć.

Opr. na podstawie programu Diane Robinson z Amerykańskiego Korpusu Pokoju


Załącznik 1

tekst wprowadzający dla ucznia


Kim chciałbyś zostać?

Pomyśl, ile czasu spędzisz w pracy?

Jeżeli będziesz pracować 40 godzin tygodniowo przez 48 tygodni w roku, przez 35 lat spędzisz w pracy 67200 godzin. Tak więc, wybranie właściwego dla Ciebie zawodu warte jest Twego obecnego czasu i wysiłku. Nigdy nie jest za wcześnie, by zacząć.

Poświęcając czas i energię na wybór zawodu, inwestujesz w swoją przyszłość!

Wybór zawodu jest trudnym zadaniem. Musisz zebrać jak najwięcej informacji, aby podjąć słuszną decyzję. Ważne jest, abyś pamiętał, że nie istnieje jedyny właściwy zawód dla ciebie. Możesz czerpać satysfakcję z wykonywania różnych zajęć.

Prawdopodobnie będziesz w życiu wykonywał kilka różnorodnych zawodów lub pracował w kilku różnych miejscach, więc będziesz przechodził przez proces podejmowania decyzji kilka razy. Dla własnego dobra powinieneś poświęcić trochę czasu i wysiłku na podjęcie właściwej decyzji o wyborze zawodu.

Pamiętaj, że świat nie jest Ci nic winien. To Ty musisz przekonać pracodawcę, że warto Cię zatrudnić. Jedyny sposób, aby to zrobić, to doskonale zaprezentować samego siebie. Aby tego dokonać, musisz znać siebie, wiedzieć, czego chcesz i co masz do zaoferowania.

Wybierając zawód, musisz wziąć pod uwagę zarówno swoje zainteresowania, wartości, umiejętności, jak i informacje o różnych zawodach. Twoim celem jest znalezienie zawodu, który będzie pasował do Ciebie, takiego, jakim jesteś, a nie dopasowanie siebie do zawodu. Jeśli będziesz próbował być kimś, kim nie jesteś, Twoja praca nie będzie Cię satysfakcjonować.


Załącznik 2

Ankieta


SAMOOCENA ZAINTERESOWAŃ

Wybierz dwie kategorie, które pasują do Ciebie najbardziej.
Jakie zawody wydają Ci się interesujące, a jakie nie i dlaczego?

BADACZE

Ci ludzie lubią obserwować, uczyć się, dociekać, analizować i rozwiązywać problemy.
(ekonomista, lekarz, biolog, informatyk, meteorolog, laborant, naukowiec)

w ogóle niepodobny-1-2-3-4-5-bardzo podobny


ARTYŚCI

Ci ludzie mają zdolności artystyczne, twórcze, intuicyjne. Zazwyczaj lubią pracować w nieplanowanych sytuacjach, szeroko wykorzystując swoją wyobraźnię i zdolności twórcze.
(architekt, agent reklamowy, projektant mody, artysta)

w ogóle niepodobny-1-2-3-4-5-bardzo podobny


SPOŁECZNICY

Ludzie tej kategorii lubią pracę z innymi. Lubią informować, wyjaśniać, pomagać, i leczyć. Mogą też również posiadać zdolności krasomówcze.
(ksiądz, bibliotekarz, pedagog, nauczyciel, pracownik kultury, pracownik socjalny, psycholog)

w ogóle niepodobny-1-2-3-4-5-bardzo podobny


REALIŚCI

Ci ludzie mają zdolności praktyczne. Wolą pracować ze zwierzętami, roślinami. Wolą zajęcia wymagające posługiwania się przedmiotami, maszynami, narzędziami preferują zwykle prace na zewnątrz.
(pilot samolotowy, stolarz, inżynier-technik, kreślarz, optyk, leśnik, elektryk.)

w ogóle niepodobny-1-2-3-4-5-bardzo podobny


LUDZIE PRZESIĘBIORCZY

Ci ludzie również lubią pracować z innymi, ale lubią mieć na nich wpływ, przewodzić dla celów organizacyjnych lub osiągnięć ekonomicznych.
(prawnik, dyplomata, handlowiec, spiker radiowo-telewizyjny, właściciel sklepu)

w ogóle niepodobny-1-2-3-4-5-bardzo podobny


KONWENCJONALIŚCI

Ludzie z tej grupy lubią pracować, mając dokładne dane, informacje lub wg instrukcji zwierzchników.
(księgowy, bankowiec, kasjer, recepcjonista, urzędnik biurowy, sekretarka)


w ogóle niepodobny-1-2-3-4-5-bardzo podobnyZałącznik 3

Ankieta

Moje wartości

Zastanów się i podkreśl trzy najważniejsze dla Ciebie wartości.

prestiż
osiągnięcia
dobre zarobki
różnorodność czynności
twórczość
praca umysłowa
niezależność
praca z ludźmi
wartości moralne
przywództwo
zainteresowania
rutyna
możliwości wyrażania swoich opinii

Opracowanie: Jadwiga Jakóbczyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 11069


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.