Katalog

Barbara Roziewicz
Zajęcia zintegrowane, Referaty

Komputer w kształceniu zintegrowanym

- n +

Komputer w kształceniu zintegrowanym, wykorzystanie programów edukacyjnych - referat dla nauczycieli

Wstęp

Chciałabym zachęcić koleżanki do wykorzystywania komputera w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. O dobrych i złych stronach takich zajęć powiem w swojej pracy. Korzystając z uprzejmości informatyków, w czasie swoich lat pracy przeprowadziłam kilka zajęć w pracowni komputerowej. Były to zajęcia 45 - minutowe z przyczyn obiektywnych, o których wspomnę w dalszej części swojego referatu.

Obecnie umiejętność i nawyk korzystania z technologii komputerowej jest bardzo popularny i powszechny. Jednakże uczniowie ograniczają się do korzystania z gier komputerowych, które oprócz spostrzegawczości i szybkości w reagowaniu właściwie niczego nie uczą i niczego nie wnoszą do rozwoju dziecka. Na rynku pokazuje się bardzo wiele programów edukacyjnych do zastosowania w pracy w klasach I - III, jak choćby te wydane przez W S i P z serii "Klik uczy...". Dostępne są programy multimedialne nagrane na krążkach CD łączące treści z różnych dziedzin edukacji, co jest zgodne z założeniami nauczania zintegrowanego.

Każdy nauczyciel może wykorzystywać różne programy edukacyjne, ale powinien zwrócić uwagę na to, że pełny sukces może odnieść wykorzystując starannie dobrany program, ściśle powiązany z treściami nauczania, które realizuje w toku danych zajęć.

Ważna jest także umiejętność obsługi komputera przez ucznia, ważne są jego manualne umiejętności i dlatego początkowo należałoby wdrażać uczniów do posługiwania się klawiszami strzałek, myszką, czyli stosować te programy, których obsługa jest związana z bardzo prostymi działaniami. Nie wszystkie dzieci mają komputery w domu, co jeszcze bardziej przemawia za tym, aby wykorzystywać go w pracy na zajęciach.

Praca na komputerze z odpowiednim programem.

Tak jak gry komputerowe, współczesne programy edukacyjne są bardzo kolorowe i wyróżniają się różnorodnością zadań, dlatego na bardzo długo mogą przyciągnąć uwagę dziecka. Dzieje się to dzięki bliskiej mu tematyce, atrakcyjności graficznej i dźwiękowej, zawartości ciekawych i zróżnicowanych pod względem trudności zadań z elementami zabawy, stosowaniu różnych form nagradzania za dobrze wykonaną pracę.

Komputer z odpowiednim oprogramowaniem jest wspaniałą pomocą w nauce ortografii, gdzie uczeń nawet popełniając pomyłkę musi ją natychmiast poprawić, więc utrwala właściwy obraz wyrazu. Myślę, że dzieci piszące z wykorzystaniem komputera mogą popełniać mniej błędów ortograficznych. Być może znaczenie ma fakt, że obraz wyrazu zapisanego drukiem jest łatwiejszy do zapamiętania niż wyraz zapisany ręcznie, po za tym jedną z funkcji komputera jest podkreślanie wyrazów błędnie zapisanych, czyli sprawdzanie pisowni, co zmusza dziecko do natychmiastowej poprawy danego wyrazu.

Komputer jest bardzo pomocny w plastyce, gdzie z powodzeniem może zastąpić kartkę papieru, kredki lub farby, a dziecko nie boi się projektowania rysunku, gdyż w każdej chwili może go skorygować. Przy okazji uczniowie ćwiczą sprawność manualną, orientację przestrzenną i percepcję wzrokową, czy znajomość alfabetu, literowanie wyrazów. Podobnie dzieje się na zajęciach realizujących materiał z innych dziedzin edukacji - matematycznej, środowiskowej....

Wykorzystanie komputera z odpowiednim oprogramowaniem edukacyjnym przyczynia się do powstania pozytywnej motywacji w czasie uczenia się. Uczeń w czasie takich zajęć ma zapewniony komfort psychiczny. Uczniowie są tu poddawani kontroli bieżącej i końcowej, której celem jest niedopuszczenie do powstania zaległości i błędów. W czasie zajęć w pracowni komputerowej nauczyciel przestaje być postacią pierwszoplanową. Uczeń jest sam na sam z komputerem i zadaniami do wykonania. Jeżeli jest taka możliwość, to przy komputerze powinien siedzieć jeden uczeń, ale wiemy, że w szkołach nie ma jeszcze tak wyposażonych pracowni, więc jednym stanowisku powinno siedzieć najwyżej dwóch uczniów. Proponuję dobrać takie pary, aby razem siedzieli uczniowie, którzy mogliby pomagać sobie nawzajem w obsłudze komputera. Polecenia do wykonania uczniowie mogą otrzymywać od nauczyciela na tzw. Kartach pracy. Zmusza to ucznia do przeczytania poleceń, zrozumienia ich treści i określenia, czy zostało ono już wykonane. Jest to bardzo ważne, gdyż każde dziecko pracuje w innym tempie.

Zagrożenia i ograniczenia.

Jednakże pracując z komputerem należy pamiętać o pewnych ograniczeniach i potencjalnych zagrożeniach. Zbyt długa praca może być źródłem nerwic, lęków czy negatywnych postaw, gdyż nie daje ona możliwości żywego, ciągłego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem. Powinno się więc traktować komputer jako środek wspomagający nauczanie. Nie może on całkowicie zastąpić nauczyciela, czyli kontaktu z żywym człowiekiem. Powinniśmy stosować komputer jako jeden z wielu środków dydaktycznych. Nie można go stosować zbyt często, gdyż może to doprowadzić do automatycznego wykonywania zadań, pewnego schematu w postępowaniu, a w rezultacie do znużenia czy zniechęcenia.
Poza tym długie przesiadywanie przed komputerem najpierw na zajęciach lekcyjnych potem na zajęciach kółka komputerowego, a wreszcie w domu, może doprowadzić do wad postawy, skrzywień kręgosłupa, uszkodzenia nerwów odpowiedzialnych za ruchy nadgarstka i dłoni, wad wzroku. Długotrwałe narażanie na intensywne bodźce świetlne, płynące z kolorowych, nasyconych barwami świetlnymi ekranów, może w poważnym stopniu naruszyć sprawne funkcjonowanie mózgu. Dlatego w czasie zajęć z komputerem należy pamiętać o częstych przerwach śródlekcyjnych o charakterze relaksacyjnym i ruchowym. Należy także zachęcać uczniów do umiaru i ostrożności w obcowaniu z komputerem w domu.

Zakończenie.

Korzystając w swojej pracy z uczniami z możliwości komputera będziemy uczyć dzieci świadomego i mądrego wykorzystania nowoczesnych zdobyczy cywilizacji w celu zdobywania informacji, komunikowania się i uczenia, kształtowania wartości i postaw. Dlatego zachęcam koleżanki do pracy z komputerem na zajęciach szkolnych - wykorzystując programy edukacyjne. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się więcej na ten temat polecam literaturę.

Literatura:
1. A. Hassa - "Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Możliwości i ograniczenia." Życie Szkoły 9/2000 r.
2. St. Juszczyk, P. Gruba - "Komputer w edukacji wczesnoszkolnej." Życie Szkoły 2/1996 r.
3. H. Zawiślak - "Komputery i internet - niezbędne czy groźne." Gazeta Szkolna 9/2003 r.

Programy edukacyjne polecane nauczycielom:
1. "Bolek i Lolek na tropie zaginionej księgi ortografii" - AIDEM MEDIA,
2. "Umiem pisać" - OPTIMUS PASCAL,
3. "Ortografia śpiewająco" - AMBIENT
4. "Klik uczy ortografii" -WS i P
5. "Klik uczy liczyć" - WS i P
6. "Klik uczy śpiewać" - WS i P
7. "Klik uczy czytać" - WS i P
8. "Klik uczy angielskiego" - WS i P
9. "Bolek i Lolek - język angielski dla dzieci" - AIDEM MEDIA
 

Opracowanie: Barbara Roziewicz
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Zespół Szkół w Niemcach

Wyświetleń: 1338


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.