AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Teresa Szymańska
Uroczystości, Scenariusze

"O ty dniu radosny !" - Montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja i Święta Królowej Polski

- n +

O ty dniu radosny! - montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja i Święta Królowej Polski

(ciche takty melodii "Witaj majowa jutrzenko")

Narrator 1

Jest rok 1791. Wielkie dni przeżywa Warszawa. Oto już czwarty rok obraduje w stolicy Sejm zwany Sejmem Czteroletnim lub Wielkim. Toczy się zacięta walka o losy Polski. Bo tak dalej być nie może, aby ci, których obchodzą tylko własne, prywatne sprawy, mogli rządzić krajem.

Narrator 2

Wśród posłów była grupa ludzi mądrych, kochających ojczyznę. Chcieli oni zmienić dawne, niesprawiedliwe i złe prawa, które prowadziły Polskę do zguby.

(melodia "Witaj majowa jutrzenko")


Aż nadszedł 3 maja 1791 rok!

Była wiosna, wiosna wkoło,
nadszedł cudny maj,
pełne pieśni każde sioło,
świat się zmienił w raj!...

Hej, pamiętny ów dzień chwały
cudny Trzeci Maj
Naród zgodny, silny,cały,
chciał podźwignąć kraj!

Naród z królem - król z narodem
równy każdy stan.
Wolni wszyscy - wszyscy społem,
kmieć, mieszczanin, pan...

Tak głosiły sławne prawa,
chlubny ojców czyn.
Nimi Polska zmartwychwstała
z upadku i win!...

W górę serca! - Wstały świty,
w Polsce cudny maj!
Blask ozłocił już gór szczyty,
wolny polski kraj!

Rozbudziła się w narodzie
wiara w siłę, moc.
Trzeba tylko trwać nam w zgodzie
od świtu - po noc!

Niechaj z wieży biją dzwony
jak jest wielki kraj.
Niech na wszystkie głoszą strony:

Wszyscy: Wiwat Trzeci Maj!

(koniec melodii, uczniowie śpiewają "Witaj majowa jutrzenko" - 1 i 4 zwrotka )

Witaj majowa jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie
uczcimy ciebie piosenką,
która w całej Polsce słynie

Witaj maj, trzeci maj,
u Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął,
gnuśność w ręku króla spała.
A wtem Trzeci Maj zabłysnął -
i nasza Polska powstała.

Witaj maj...


Narrator 3

Uchwalenie Konstytucji i zaprzysiężenie jej 3 Maja 1791 roku było doniosłym aktem nie tylko historycznym. Była ona dowodem patriotyzmu i demokratycznych przekonań narodu. Na trwałe
do historii przejdą nazwiska twórców tej pierwszej w Europie konstytucji. Byli to:
- Stanisław Małachowski
- Ignacy Potocki
- Hugo Kołłątaj
- Stanisław Staszic
- Józef Wybicki
- Stanisław August Poniatowski

Narrator 4

Rocznice uchwalenia konstytucji uroczyście czczono. Pamiętano o niej nawet w czasie ucisku narodowego, w czasie wojen. Pamiętali o niej poeci i muzycy. Uchylmy rąbka historii i popatrzmy
na entuzjazm, jaki towarzyszył tamtym wydarzeniom. Jest rok 1791.

(ciche takty melodii "Witaj majowa jutrzenko")

Hej, przed katedrą świętego Jana
lud poruszony czeka od rana.
W mroku ołtarza lśni złota księga.
Nową ustawę król czcić przysięga.

O wojsku, o podatkach, o dziedzicznym tronie.
Dlatego tak radośnie w naszej polskiej stronie.
Będziemy teraz silni, potężni i mocni,
bo Sejm Czteroletni pracował owocnie.
Udowodnił swą mądrość - i czy wiecie,
że wspaniałe te prawa zabłysną na świecie?
Dzisiaj naród w sejmowej sali
epokowe prawa uchwalił.

Więc idzie szlachta, plebs i wielmoże,
każdy radować się dzisiaj może.
Majowe słońce płonie nad światem,
dzień to radości, szczęścia i sławy.
Drżą od okrzyków mury bogate
patrycjuszowskiej, starej Warszawy.

(koniec melodii)


Świeci w słońcu, świeci
staromiejska fara!
Przed warszawskim zamkiem
ludu co niemiara!
Ucieszony sąsiad krzyczy do sąsiada:

(Scenka teatralna. Uczniowie ubrani w kontusze.)

Mieszczanin 1

Ejże, waszmość panie, ważna rzecz się stanie!
Mądre prawa pono, właśnie ułożono.

Mieszczanin 2

Dziś w sejmowej sali, mają je uchwalić.

Ktoś z tłumu

Idą, idą już posłowie.
Głowa ciśnie się przy głowie, lśnią kontusze, karabele,
strojni niby na wesele.

Jacenty
(zwraca się do jejmości Agnieszki)
Pięknie idą! Panie święty!
Patrz no jejmość, tam w tej rzeszy sam pan Dekert właśnie spieszy.

Agnieszka

Toż przywódcą mąż ten prawy
wszystkich mieszczan cnych Warszawy.

Jacenty

A tam Małachowski oto,
nieskalany sławy cnotą,
z miną godną, prawą, wzniosłą.

Agnieszka

Marszałkować idzie posłom.

Mieszczanin 1

Strój duchowny dalej nieco.

Mieszczanin 2

To Kołłątaj okazale,
na sejmowe kroczy sale.

Mieszczanin 1

Z jego głowy ta ustawa, on obmyślił nowe prawa.

Narrator 5

Płynie tłum jak rzeka, z bliska i daleka.
Wnet okrzyk bije przez zamkowe ściany:

Wszyscy:

Król niechaj nam żyje! Wiwat wszystkie stany!

Narrator 5

Król na czele spieszy. Przed ołtarzem Bożym przysięgę wnet złoży. Dłoń na świętą księgę
ze wzruszeniem kładzie i składa przysięgę Bogu i gromadzie:

Król

Ślubuję ci Panie, jakom król jest prawy, dopóki sił stanie nie zdradzić ustawy. I że w polskim kraju,
od końca po kraniec, braterstwo i miłość nigdy nie ustanie. Bogacz kto czy biedny, z panów czy
z kmieci - wszyscyśmy wszak jednej matki Polski dzieci.

Wszyscy

Wiwat król kochany! Wiwat wszystkie stany!

(słychać głos dzwonów)


O ty dniu radosny,
o ty Trzeci Maju,
zapachniałeś kwieciem
w całym polskim kraju.

(melodia "Roty")


W łopocie flag rozwiniętych,
w biało-czerwonej powodzi
zabłysły nasze świty:
Maj Trzeci się narodził!
I to pośród nich
o cudzie,
o weselu-
pieśnią się
rozkolebał
królewski dzwon
z Wawelu!

(koniec melodii "Roty")

(piosenka "Polonez 3 Maja")

Zgoda Sejmu to sprawiła,
że nam wolność przywróciła.
Wiwat krzyczcie wszystkie stany,
niechaj żyje król kochany

Taka jest narodu wola:
za swych braci i za króla
obywatel każdy wszędzie
życie swoje łożyć będzie.

Wiwat Sejm i naród cały!
Dziś nam nieba żywot dały.
Wiwat krzyczcie wszystkie stany,
niechaj żyje król kochany.

Narrator 6

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy wolność, naród, ojczyzna.

Uczeń 1

Wolność - to swoboda i niezależność.

Uczeń 2

Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju.

Uczeń 3

Naród to my - Polacy żyjący teraz i nasi przodkowie, walczący o wolną Polskę.

Uczeń 4

Ojczyzna moja - to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga.

Uczeń 5

Ojczyzna - to wielki zbiorowy obowiązek.

(piosenka "Cześć polskiej ziemi...")

Cześć polskiej ziemi, cześć.
Ojczyźnie naszej cześć.
Cześć polskiej ziemi, cześć.
Cześć Polsce, cześć!

Kto się jej synem zwie,
w kim polska dusza wre -
niech stanie w gronie tym -
pieśń chwały wznieść.


Narrator 7

Dzień 3 Maja jest dla nas nie tylko świętem Konstytucji z 1791 roku, ale także świętem Matki Bożej - Królowej Polski.
To jej opiece i władaniu poświęcił przed laty kraj nasz król Jan Kazimierz składający śluby w katedrze lwowskiej w czasie najazdu szwedzkiego. Oto ten fakt upamiętniony w "Potopie" Henryka Sienkiewicza:

"Uciszyło się nagle w kościele tak, że oddechów ludzkich nie było słychać. Wszyscy odgadli, że chwila nadeszła i że król jakiś ślub będzie czynił; wszyscy słuchali w skupieniu ducha, a on stał ciągle z wyciągniętymi rękoma, wreszcie głosem wzruszonym, ale jak dzwon donośnym, tak mówić zaczął: - Wielka człowieczeństwa boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna Króla królów i Pana mojego i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederację czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego - Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernichowskie, wojska obojga narodów i pospólstwo wszystkie, Twojej osobnej opiece i obronie polecam; Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniej szym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom żebrzę."

(pieśń "Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry")

Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry
z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok.
Nie potrafię podziękować za Twe serce,
którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok.

Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną.
W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną.
Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach.
Jesteś tuż, obok mnie, w każdy dzień.

Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce.
Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe.
Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie.
Z Tobą Matko tak radosne serce me.

Choćby chmury przysłoniły Cię Maryjo.
I zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz.
Wiem, że serce Twe i oczy zawsze żyją.
Wiem, że jesteś przy nieblisko, wiem, że trwasz.


O Wielka Matko Boga i człowieka,
Tobie ojcowie nasi ślubowali,
Twojej opiece los całego świata
oraz ojczyzny naszej powierzali.

Dziś wielkie hasła chcemy wcielać w życie,
by niezłamane było dane słowo,
chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia,
w Twoją opiekę oddać się na nowo.

Królowo Polski przed Twym tronem,
odnowić śluby nasze chcemy.
By jak przed laty znów powiedzieć,
że przyrzekamy, ślubujemy.

Wolności wiary i Kościoła
za wszelką cenę strzec będziemy -
Królowo Polski - przyrzekamy!
Królowo Polski - ślubujemy!

(pieśń "Zaufaj bez reszty Maryi")

Tyś o Panie na Kalwarii nam Maryję Matkę dał.
Tyś o Panie chciał, by człowiek w Niej oparcie swoje miał.
Ty nam dzisiaj przypominasz, gdy nam smutno, gdy nam źle,
że jest przecież dobra Matka, że zaufać trzeba Jej.

Zaufaj bez reszty Maryi,
zaufaj Jej wielkiej miłości.
Zaufaj, a Ona twe troski
jak matka przemieni w radości.

Oddaj dłonie swe Maryi, by prowadzić mogła cię.
Oddaj serce, oddaj wszystko, na Jej własność oddaj się.
Bo Maryja nie zawiedzie, bo Maryja uczy żyć.
Jeśli tylko Jej zaufasz, jeśli dzieckiem Jej chcesz być.

Zaufaj bez reszty Maryi...


Piękna Pani o smutnym obliczu,
Piękna Pani z koroną na głowie -
racz wysłuchać wołania narodu,
którego imię Polska!

Piękna Pani o twarzy bolesnej
i na piersiach z orłem błyszczącym -
Ty bądź Matką naszego narodu, którego imię - Polska!
Przy Twoim blasku chcemy Maryjo,
walczyć z wadami polskiego narodu.
Aby pod każdym dachem, każdą strzechą,
nie było płaczu i nie było głodu.

Chcemy żyć zawsze w zgodzie i pokoju,
chcemy, by miłość wokół panowała.
Chcemy Maryjo, aby cała Polska
w Twoją opiekę dzisiaj się oddała.

(pieśń "Zawierzenie")

O Królowo Polskiej Ziemi,
przyjm modlitwę naszych serc.
Bądź nadzieją w trudne dni -
Matko! Zawierzamy Ci!

Maryjo, Maryjo - zwyciężaj, zwyciężaj
we mnie i w każdym z nas.
Maryjo, Maryjo - pozostań, pozostań
z nami na wieczny czas!

Gdy w wolności chcemy żyć,
Bogu zawsze wierni być.
Wspomóc możesz tylko Ty.
Matko, zawierzamy Ci.

"Cały Twój!" - to każdy z nas,
w smutny czy radosny czas.
Gdy przyjdą zwycięstwa dni;
Matko, zawierzamy Ci!


 

Opracowanie: Teresa Szymańska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5020


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.