AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Bańkowska
Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Scenariusze zajęć z edukacji zdrowotnej

- n +

Żyj zdrowo i bezpiecznie

Szkoła jest miejscem, gdzie dzieci mogą zarówno ulec wypadkowi, jak i nauczyć się papierosy, pić alkohol i brać narkotyki i choć nie oznacza to, iż ponosi za to bezpośrednią odpowiedzialność, to jednak powinna przejawiać inicjatywę podkreśleniu wartości zdrowia i dbania o nie. Oznacza to, że szkoła może również odegrać wiodącą rolę we wdrażaniu wychowania zdrowotnego, które zapobiegałoby nadużywaniu przez uczniów szkodliwych substancji.

Konieczne jest włączenie uczniów do uczestnictwa w zajęciach, których celem jest rozwijanie zdolności do podejmowania racjonalnych decyzji, umiejętności współżycia z otoczeniem, a także rozwój takiego systemu wartości, który pomaga w zachowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego.

Celem zajęć "Żyj zdrowo i bezpiecznie" jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

Jednym z bloków tematycznych na którym realizowane są wyżej wymienione treści jest dbanie o zdrowie. W załączeniu przesyłam trzy scenariusze zajęć.

Scenariusz zajęć nr 1

Temat zajęć: Dbamy o czystość ciała.

Cel główny:

- Dziecko rozumie konieczność dbania o higienę całego ciała.

Cele szczegółowe:

- Wdrażane do wypowiadania się na dany temat;
- Utrwalenie prawidłowego mycia rąk;
- Utrwalenie nazw przedmiotów potrzebnych do utrzymania higieny osobistej.

Cele operacyjne:

- Potrafi zbudować wypowiedź słowną na podany temat, opierając się na własnych doświadczeniach oraz ilustracji w książce;
- Umie prawidłowo myć ręce;
- Umie ułożyć obrazek z części;
- Potrafi nazwać przybory higieny osobistej, które rozpoznało za pomocą dotyku.

Metody pracy: rozmowa, pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
książka "Wesoła szkoła cz. 2", tamburyno, wycinanka - puzzle, klej, nożyczki, kartka z bloku, worek z przyborami higieny osobistej.

Temat tygodnia: Dbamy o nasze zdrowie.

Przebieg zajęć

Zajęcie I o charakterze dydaktycznym

Temat: Jak dbamy o czystość swojego ciała?.

Dzieci siedzą na dywanie z twarzą zwróconą w kierunku n-la.
Wypowiedzi dzieci na temat: "Jak dbam o czystość swojego ciała" na podstawie własnych doświadczeń.
- W jaki sposób dbasz o higienę osobistą?
- Dlaczego należy dbać o czystość całego ciała?

Praca z książką (k. S. 67 ćw. 1, w załączniku - karta nr 1)

Wypowiedzi na temat: "Po jakich czynnościach należy myć ręce?" w oparciu o ilustrację w książce.
- Popatrz na ilustrację i powiedz, kiedy należy myć ręce?
- Dlaczego mycie rąk jest takie ważne dla naszego zdrowia?
- Czy wiesz, jak należy prawidłowo myć ręce?

Dzieci przechodzą do łazienki.

Demonstracja prawidłowego mycia rąk.

Prawidłowe mycie rąk według instrukcji n-la.
- Zmocz ręce pod bieżącą wodą;
- Umyj ręce korzystając z mydła;
- Spłucz mydło z rąk;
- Otrzep ręce z wody nad umywalką;
- Wytrzyj ręce.
Dzieci wracają do sali.

Zabawa muzyczno - ruchowa - "Myjemy się".


Dzieci poruszają się zgodnie z granym akompaniamentem. W czasie przerwy w muzyce n-l wymienia części ciała, a dzieci naśladują ich mycie.

Zajęcie II o charakterze dydaktycznym.

Temat: Przybory potrzebne do utrzymania higieny osobistej.


Dzieci siedzą przy stolikach, na których leżą: wycinanka, klej, nożyczki i kartka z bloku. (wycinanka k.. 17, w załączeniu - karta nr 2).
Przygotowanie puzzli. Układanie obrazka z części.
- Przetnij obrazek wzdłuż linii prostych;
- Ułóż obrazek z pociętych części;
- Jeśli poprawnie wykonałeś pracę, przyklej elementy na kartkę z bloku;
- Nazwij przedmioty widoczne na obrazku;
- Skreśl te, które nie są potrzebne do utrzymywania higieny osobistej.
Ocena i wystawa prac.

Zabawa dydaktyczna - "Zaczarowany woreczek".

Rozpoznawanie za pomocą dotyku i nazywanie przyborów higieny osobistej znajdujących się w woreczku (np. mydło, gąbka, szczoteczka do zębów, ręcznik, grzebień itp.).
- Włóż rękę do "zaczarowanego woreczka";
- Wybierz jeden przedmiot;
- Powiedz, jak się nazywa i do czego służy.

Scenariusz nr 2

Temat zajęć: Ubieramy się stosownie do pogody.

Cel główny:

- Dziecko wie w jaki sposób unikać przeziębień.

Cele szczegółowe:

- Wdrażanie do wypowiadania się na dany temat.
- Utrwalenie sposobu ubierania się stosownie do istniejącej pogody.
- Poszerzenie doświadczeń plastycznych.

Cele operacyjne:

- Potrafi dobrać odpowiedni ubiór do pogody;
- Potrafi czytać napisy pod obrazkami;
- Umie unikać przeziębień;
- Potrafi prowadzić rozmowę na podstawie wiersza i własnych doświadczeń;
- Potrafi z wyobraźni namalować wirusa wywołującego grypę;
- Potrafi pracować w grupie;
- Potrafi znaleźć schowany przedmiot, wykorzystując podpowiedzi kolegów.

Metody pracy:
rozmowa, pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
przedmioty dotyczące ubioru np.: szalik, rękawice, książka "Wesoła szkoła - cz. 4", wiersz pt.: "Grypa" M. Strzałkowskiej, laski, kartki z bloku, farby plakatowe.

Temat tygodnia: Pogoda zmienna jest.

Przebieg zajęć

Zajęcie I o charakterze dydaktycznym

Temat: Potrafię unikać przeziębienia i grypy.

Dzieci siedzą na dywanie tworząc koło.
Wprowadzenie do tematu.
N-l pokazuje dzieciom przyniesione przez siebie przedmioty i układa je na stoliku, np.: parasol, okulary przeciwsłoneczne, szalik, rękawice.
- Nazwij przedmioty zgromadzone na stoliku.
- Powiedz, przy jakiej pogodzie ich używamy?
Dzieci siedzą przy stolikach, na których jest książka z zaznaczoną str. 5.
Dostosowanie ubioru do pogody - wypowiedzi na podstawie ilustracji (k. s. 5 ćw. 1, w załączniku karta nr 1).
- Jak ubrane są dzieci na obrazkach?
- Patrząc na obrazki odczytaj napisy.
- Połącz obrazki pogody z odpowiednio ubranymi dziećmi.

Zabawa ruchowa - "Parasole" (przybory: laski).

Spacer pod parasolem - laska uniesiona w górę.
Strzepywanie wody z parasola - rytmiczne stukanie laską o podłogę.
Taniec z parasolem - laska oparta jednym końcem o podłogę, dzieci poruszają się dookoła laski w dowolnie wybrany sposób.
Dzieci siedzą na dywanie.
Zapoznanie z treścią wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej pt.: "Grypa"
(w załączniku karta nr 2).
Dbałość o własne zdrowie, unikanie przeziębień - rozmowa na podstawie wiersza i własnych doświadczeń.
- Co spowodować może niewłaściwe dostosowanie ubioru do pogody?
- Czy byłeś kiedyś chory na grypę lub przeziębiony?
- W jaki sposób objawia się przeziębienie lub grypa?
- Czym leczymy przeziębienie lub grypę?

Zajęcie drugie o charakterze dydaktycznym

Temat: Wirus wywołujący grypę - malowanie farbami plakat.

Dzieci siedzą przy stolikach, na których są kartki i farby plakatowe. Dzieci podzielone są na 4-osobowe grupy.
Malowanie farbą plakatową na temat "Grypa".
- Jak wyobrażasz sobie wirusa wywołującego grypę. Namaluj go.
Ocena i wystawa prac.

Zabawa muzyczna - "Ciepło - zimno".


Wybrane dziecko szuka schowanego przedmiotu, grupa wskazuje miejsce ukrycia, wykorzystując różne efekty akustyczne (klaskanie, tupanie, stuknie ołówkiem itp.). Wzrastające natężenie dźwięku oznacza zbliżanie się do miejsca ukrycia przedmiotu i odwrotnie.

Scenariusz nr 3

Temat zajęć: Witaminowa literka C.

Cel główny:
uświadomienie dzieciom potrzebę spożywania nowalijek jako zdrowego odżywiania.

Cele szczegółowe:

- utrwalenie poznanej litery C;
- poszerzenie doświadczeń plastycznych;
- umiejętne improwizowanie scenek dramowych - wchodzenie w rolę.

Cele operacyjne:

- potrafi poprawnie posługiwać się nożyczkami;
- potrafi zaśpiewać piosenkę pt.: "Jedzie pociąg";
- potrafi wymienić wyrazy zawierające głoskę podaną przez N. na początku, w środku i na końcu wyrazu;
- rozwiązuje zagadki o warzywach podane przez N.;
- umie wypowiedzieć się na temat wyglądu, zapachu, smaku i wartości odżywczych nowalijek;
- potrafi przeczytać tekst z książki z poznaną literą;
- umie naśladować czynności związane z pracą w ogrodzie warzywnym;
- potrafi ułożyć zadania na odejmowanie i dodawanie;
- umie założyć hodowlę cebuli i rzeżuchy zgodnie z instrukcją słowną N.;
- potrafi pokolorować i uzupełnić kontur warzywa;
- umie dokonać oceny zajęć, w której uczestniczyło.

Metody pracy:
rozmowa, pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy:
z całą grupą, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
wycinanka- karta z literą C, kaseta z nagraniem melodii piosenki pt. "Jedzie pociąg", teksty zagadek o warzywach, taca z nowalijkami, książka "Wesoła szkoła -sześciolatka", doniczki z ziemią, sadzonki cebuli, podstawki, wata, nasiona rzeżuchy, kontury warzyw do kolorowania, naklejki, karty z kolorowymi warzywami.

Przebieg

Powitanie dzieci

Dzieci stoją w kole, trzymając się za rękę i witając się słowami "Dzień dobry".

Przygotowanie do zajęć
Dzieci siedzą przy stolikach i wycinają po śladzie płaskiej formy w kształcie litery C. Zwr6cenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.

Zabawa ruchowa - "Jedzie pociąg".

Dzieci jadą pociągiem, w dalszą podróż N. Zabiera te dzieci, które powiedzą. wyraz rozpoczynający się głoską C Pociąg porusza się po całej sali, a dzieci śpiewają piosenkę. Następnie pociągiem jadą dzieci, które powiedzą wyraz, w którym głoska c znajduje się na końcu bądź w środku wyrazu.

Zajęcie I o charakterze dydaktycznym.

Dzieci siedzą na dywanie, N. czyta zagadki o warzywach, a one je
rozwiązują.
N. stawia przed dziećmi talerz, na którym wyłożone są warzywa -
nowalijki. Dzieci odpowiadają na pytania N.
- Dlaczego powinniśmy jeść dużo warzyw?
- Czy wiesz, jak nazywamy warzywa, które pojawiają się wczesną. wiosną?
- Jakie warzywa zaliczamy do nowalijek?
- Jaki kształt i kolor mają nowalijki?
- Jaki smak ma cebula?
- W jaki sposób spożywamy nowalijki?
- Które warzywa są lekarstwem?
Czytanie indywidualne tekstu z książki z poznaną literą "c, C".

Zabawa ruchowa - "W ogródeczku".

Dzieci naśladują następujące czynności:
- kopanie grządek;
- sadzenie lub sianie warzyw;
- podlewanie warzyw;
- naśladowanie wyrastających warzyw;
- bieg z podskokami - dzieci cieszą. się, ze warzywa rosną.

Zajęcie II o charakterze dydaktycznym

Grupa I. Sadzenie cebuli.

- Przygotowanie doniczek z ziemią;
- Zrobienie w ziemi wgłębienia;
- Włożenie w nie cebuli i przysypanie delikatnie ziemią;
- Podlanie odrobiną wody.

Grupa II. Sianie rzeżuchy na podłożu w kształcie litery C.

- Położenie na tacce wyciętą literę C;
- Na literce ułożenie wałka z waty;
- Polanie delikatnie wodą;
- Wysypanie mokrych nasion rzeżuchy na mokrą watę.

Układanie zadań matematycznych
na dodawanie i odejmowanie, na podstawie wykonywanych prac w grupach.
Ustawienie doniczek z cebulkami i tacek z wysianą rzeżuchą na parapecie okna. N. przypomina o systematycznym podlewaniu. Zieloną rzeżuchę i szczypior cebuli wykorzystamy do kanapek.

Pamiętaj!
Jeśli chcesz być zdrowy, jedz codziennie przez cały rok warzywa.
A szczególnie wiosną!


Dzieci myją ręce i częstują się rzodkiewkami, starannie wcześniej umytymi.

Zakończenie:

Dzieci otrzymują kontury narysowanych warzyw, na tablicy wiszą
karty z kolorowymi warzywami.
Zadaniem dzieci jest pokolorowanie warzywom buźki.
Jeżeli zajęcie podobało się rysują buźki uśmiechnięte, buźki smutne,
jeżeli zajęcie było nieciekawe.


 

Opracowanie: mgr B. Bańkowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 31956


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.67Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.