Katalog

Beata Długosz
Przyroda, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z przyrody dla kl. IV oraz wskazówki do jego opracowania.

- n +

Konstruując zadania testowe warto pamiętać o poniższych uwagach:

 • Zadanie może być sformułowane w postaci pytania lub polecenia do wykonania. Może mieć postać wypowiedzi niekompletnej lub formę twierdzenia poddawanego w wątpliwość.
 • Zadania powinny być jasno, precyzyjnie i jednoznacznie sformułowane z wykorzystaniem wyrażeń znanych uczniom.
 • Im prostsza konstrukcja zadania, tym jest ono lepsze.
 • Zadania muszą być poprawne rzeczowo.
 • Sprawdzeniu powinny podlegać treści ważne.
 • Zadania powinny być punktowane według jednolitych zasad.
 • Można zastosować ilustrację bądź fabułę w celu zachęcenia uczniów do rozwiązywania zadań.
Zadania - rodzaje, formy, typy

Rodzaje Forma Typ Czas rozwiązania
Zadania otwarte Krótkiej odpowiedzi Odpowiedź pojedyncza, wyliczanie 3
Z luką Uzupełnianie, korekta 1
Rozszerzonej odpowiedzi Rozprawka 10
Zadania zamknięte Wielokrotnego wyboru Jedna prawdziwa,
jedna fałszywa,
najlepsza odpowiedź
1,5
Prawda - fałsz Wybór alternatywny 0,5
Na dobieranie Przyporządkowanie
Klasyfikacja
Uporządkowanie
5


Po przeprowadzeniu testu, sprawdzeniu poprawności odpowiedzi warto dokonać jego analizy. W tym celu tworzymy tzw. zbiorczą tabelę wyników. Umieszczamy w niej nazwiska uczniów w kolejności sumy zdobytych punktów oraz ich wyniki uzyskane za poszczególne zadania sprawdzianu. W poszczególnych polach umownie zaznaczamy: poprawnie rozwiązane zadanie na przykład wpisując cyfrę 1, natomiast gdy jest ono błędne, wpisujemy cyfrę 0, z kolei, jeśli brakuje rozwiązania stawiamy kreskę. Tak przygotowana tabela pokaże nam, którzy uczniowie wykonali, a którzy nie, poszczególne zadania - odczyt w poziomie. Natomiast odczyt w pionie pokaże, które zadania zostały rozwiązane, a które nie, ogółem przez wszystkich uczniów.

Jeżeli opracowany przez nas test wiadomości i umiejętności jest punktowany w skali 0-1. możemy określić tzw. Łatwość zadania testowego. Wyrażamy ją jako stosunek liczby uczniów, którzy podali w tym zadaniu poprawne odpowiedzi(np) do liczby wszystkich testowanych (n).

Wzór łatwości zadania: p = np/n

Interpretacja wskaźników łatwości zadań

Wskaźnik łatwości Interpretacja zadania
0,00-0,19
0,20-0,49
0,50-0,69
0,70-0,89
0,90-1,00
Bardzo trudne
Trudne
Umiarkowanie trudne
Łatwe
Bardzo łatwe


...........................
(Imię i nazwisko)

ZADANIA SPRAWDZAJĄCE


Kl. IV     I semestr


Masz przed sobą 12 zadań + 2 dodatkowe. Kolejność rozwiązywania jest dowolna. Pracuj spokojnie ale samodzielnie. Masz 40 minut na rozwiązanie.

POWODZENIA!

1. Wybierz odpowiedź, w której wymieniono tylko elementy przyrody ożywionej:
 1. woda, powietrze, sarny
 2. trawa, koń, drzewa
 3. skały, lis, dzik
 4. skały, woda, piasek
2. Postaw literkę "R" przy cechach charakteryzujących organizmy roślinne.

 • Rozmnaża się by przetrwać...............
 • Wydala dwutlenek węgla..................
 • Jest samożywny................................
 • Pobiera tlen do oddychania..............
 • Pobiera dwutlenek węgla.................
 • Jest cudzożywny..............................
 • Pobiera substancje organiczne..........
3. Miejsce, z którego najlepiej dostrzeżesz widnokrąg to:
 1. centrum miasta
 2. kotlina śródgórska
 3. boisko szkolne
 4. łąki na rozległej równinie
4. Wpisz w odpowiednim miejscu międzynarodowe skróty kierunków głównych i pośrednich.5. Przejście lodu w wodę to................................................, a zjawisko odwrotne to...........................

6. Odpowiednim przyrządom strzałkami przyporządkuj mierzone za ich pomocą elementy pogody.

Termometr
Barometr
Wiatromierz
Deszczomierz
wiatr
temperatura powietrza
ilość opadów
ciśnienie powietrza
zachmurzenie

Cechy Krajobraz
Uprawa pszenicy, ziemniaków,
jeziora, las, domy mieszkalne.
 
Wysokie góry, puszcze, rzeki,
bagna.
 
Szerokie ulice, wysokie domy,
fabryki, huty.
 


7. Przyporządkuj wymienionym cechom rodzaj krajobrazu. Do tabelki wpisz w odpowiednie miejsca litery: A, B, C. A - naturalny;
B - częściowo przekształcony przez człowieka;
C - całkowicie przekształcony przez człowieka

8. W którym zdaniu nie popełniono błędu:

 1. do obserwacji liścia jabłoni użyję lunety
 2. komórki z liścia cebuli będę obserwować przez mikroskop
 3. do obserwacji skóry na ręce użyję lornetki
9. Wpisz podane substancje do tabeli zgodnie z ich stanem skupienia: powietrze, woda, szkło, drewno, rtęć, tlen, węgiel.

Ciało stałe Ciecz Gaz
     


10. Który ze schematów obrazuje prawidłowo uporządkowany łańcuch pokarmowy?

a) wilk ---> ślimak ---> sarna

b) trawa ---> owca ---> wilk

c) ryba ---> trawa ---> owca

d) ryba ---> glony ---> wilk

11. Na mapie hipsometrycznej formy terenu oznaczone są kolorami. Uzupełnij tabelę:
Formy terenuJakim kolorem oznaczone są na mapieWzniesienie n.p.m.
Niziny 0-300m n.p.m.
Wyżyny Powyżej....................
Góry Powyżej....................
Morza, jeziora, rzeki  
Depresje .................................


12. Stół ma wymiary: długość 120 cm i szerokość 60 cm. Narysuj jego plan w skali 1:20

Zadania dodatkowe

1. Skalę, w jakiej rysowałeś(aś) plan stołu przedstaw w postaci liniowej.
2. Nazwij przedstawiony proces i uzupełnij jego zapis.

energia słoneczna ...........................i dwutlenek węgla substancje odżywcze

Jest to proces .......................................................

Opracowanie: Beata Długosz

Wyświetleń: 34794


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.