Katalog

Beata Długosz
Przyroda, Plany pracy

Plan pracy koła przyrodniczego w SP w Wietrzychowicach na rok szkolny 2001/2002.

- n +

Lp. Zadanie Cel Liczba godzin
1 Rośliny wokół nas - wykonywanie zielników.
 • rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin,
 • umiejętność korzystania z kluczy i atlasów do oznaczania roślin,
 • poznanie zasad zbioru i suszenia roślin,
 • sposób opisu zebranego materiału- wykonanie zielnika
3
2 Hodowle zwierząt.
 • poznanie wymagań życiowych wybranych organizmów zwierzęcych,
 • umiejętność zdobywania materiału do hodowli,
 • poznanie sposobów zakładania hodowli pierwotniaków,
 • budzenie poczucia odpowiedzialności za hodowane organizmy
3
3 Obserwacje mikroskopowe.
 • doskonalenie techniki posługiwania się mikroskopem,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania preparatów mikroskopowych,
 • umiejętność właściwej obserwacji obrazu mikroskopowego,
 • wdrażanie do dbałości o swoje stanowisko pracy oraz pomoce dydaktyczne
4
4 Badanie stanu środowiska naturalnego gminy Wietrzychowice.
 • utrwalenie wiadomości na temat elementów środowiska naturalnego,
 • poznanie głównych źródeł zanieczyszczeń przyrody,
 • przeprowadzanie prostych ćwiczeń obrazujących stopień zanieczyszczenia powietrza, wody oraz gleby w najbliższej okolicy,
 • wykonywanie doświadczeń ukazujących wpływ zanieczyszczeń na czynności życiowe organizmów żywych,
 • kształtowanie wnikliwej, celowej i systematycznej obserwacji oraz logicznego wnioskowania
 • zrozumienie konieczności ochrony przyrody
4
5 Korzystanie z różnych źródeł wiedzy przyrodniczej.
 • ukazanie możliwości poszerzania wiedzy o przyrodzie,
 • poznanie multimedialnych programów przyrodniczych,
 • doskonalenie techniki posługiwania się komputerem,
 • poznanie ciekawostek ze świata przyrody,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą oraz planem; ustalanie ciekawych tras wycieczek,
 • zachęcanie do czytania książek traktujących o przyrodzie oraz oglądania filmów przyrodniczych
4

* Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

Opracowanie: Beata Długosz

Wyświetleń: 2064


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.