AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Irena Szewczyk
Ekologia, Scenariusze

Scenariusz warsztatów ekologicznych dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego

- n +

Scenariusz warsztatów ekologicznych dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego

CELE:
- Propagowanie wiedzy i zachowań proekologicznych.
- Rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczo-społecznym, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
- Poznawanie współzależności między człowiekiem a środowiskiem.
- Kształcenie postaw odpowiedzialności za stan środowiska.
- Uświadamianie potrzeby oszczędzania i wielokrotnego używania rzeczy.
- Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i wzajemnego szacunku
- Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
- Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

REGULAMIN WARSZTATÓW:
1. W zajęciach biorą udział trzyosobowe drużyny.
2. Drużyna wybiera kapitana, który po konsultacji z członkami zespołu udziela odpowiedzi lub wskazuje osobę odpowiadającą.
3. Kibice biorą czynny udział w zadaniach.
4. Wszystkie konkurencje ocenia jury według ustalonych kryteriów.

PRZEBIEG WARSZTATÓW:
- Zajęcie miejsc przy stolikach przez zespoły i jury.
- Ekologiczne powitanie. Prowadząca wita tych, którzy: kochają przyrodę, mają dobry humor, uwielbiają zabawę itp. Wszyscy odwzajemniają powitanie w określony sposób: machają prawą i lewą ręką; tupią prawą i lewą nogą; klaszczą, krzyczą: hura!
- Prezentacja zespołów i jury.
- Wprowadzenie do tematyki - wysłuchanie wiersza pt. "Wandal".
- Wstęp: wyjaśnienie celu warsztatów i omówienie regulaminu spotkania.

ZADANIE 1
"Rozsypanka sylabowa" (0 - 3 pkt)

Uczniowie układają z rozsypanki sylabowej dwa hasła:
5 czerwca - Dzień Ochrony Środowiska
Miejskie Zielone Dni
Punkty otrzymują 3 drużyny, które wykonają zadanie najszybciej.
1 drużyna - 3 punkty
2 drużyna - 2 punkty
3 drużyna - 1 punkt

ZADANIE 2
"Konkurs wiedzy ogólnoprzyrodniczej" (0- 6 pkt)

Z zestawu pytań od 1 do 30 uczniowie odpowiadają ustnie na trzy pytania wybrane losowo. Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 2 punkty. Zadanie ma trzy rundy.
Pytania:
1. Podaj dwie rośliny prawnie chronione.
2. Podaj trzy zwierzęta prawnie chronione.
3. Podaj nazwę dowolnego parku narodowego w Polsce.
4. Wymień trzy zwierzęta, które zasypiają na zimę.
5. Jakie drzewo iglaste zrzuca na zimę igły?
6. Wymień trzy owady
7. Wymień trzy gady.
8. Wymień trzy ryby.
9. Wymień trzy ptaki.
10. Wymień trzy ssaki.
11. Wymień trzy drzewa liściaste.
12. Wymień trzy drzewa iglaste.
13. Wymień ptaka, który nie lata.
14. Jakie zwierzę buduje żeremie?
15. Co to jest gawra?
16. Czyje dzieci są w paski? Chodzi o zwierzę.
17. W jakich stanach skupienia występuje woda.
18. Wymień dwie najdłuższe rzeki w Polsce.
19. Co wiosną budzi się do życia?
20. Jaki owad jest krwiopijcą?
21. Jak nazywa się król zwierząt?
22. Wymień trzy rośliny zbożowe.
23. Wymień trzy rośliny oleiste.
24. Wymień trzy okopowe.
25. Wymień jedną roślinę włóknistą.
26. Wymień trzy rośliny typowo leśne.
27. Podaj dwa zwierzęta roślinożerne.
28. Podaj dwa zwierzęta mięsożerne.
29. Podaj trzy nazwy ryb morskich.
30. Podaj trzy nazwy ryb słodkowodnych.

ZADANIE 3
"Konkurs wiedzy o odpadach" (0 - 8 pkt)

Uczniowie odpowiadają pisemnie na 8 pytań, które czyta nauczyciel i na karcie pracy wpisują odpowiedzi. Za każdą poprawną i pełną odpowiedź uzyskują 1 punkt, za odpowiedź niepełną pół punktu.
Pytania:
1. Na terenie niektórych miast ustawiane są pojemniki służące do segregacji śmieci. Wymień przynajmniej trzy rodzaje, do których wrzuca się różne odpady z gospodarstwa domowego. (szkło, makulatura, plastik, złom)
2. W jaki sposób możesz ograniczyć ilość odpadów w swoim domu? (stosowanie opakowań wielokrotnego użytkowania, segregacja odpadów)
3. Co to są surowce wtórne?, (odpady, które można po przerobieniu ponownie wykorzystać)
4. Co to są dzikie wysypiska? (nielegalne składowanie, wyrzucanie odpadów w różnych miejscach, np. w lesie, na łące, przy drogach)
5. Jakie działania człowieka mogą ograniczyć wycinanie lasów? (odzyskiwanie z odpadów makulatury)
6. Dlaczego nie wolno spalać plastiku? (podczas spalania plastiku zwanego PCV wytwarzają się substancje toksyczne, tzw. dioksyny)
7. Jakiego rodzaju odpady wykorzystujemy do produkcji kompostu?(odpady z kuchni: z jarzyn, owoców, skorupki jaj, resztki potraw, kości, trawa, odpady ogrodowe)
8. Jakie odpady należą do niebezpiecznych? Podaj trzy przykłady. (resztki farb, środków czyszczących, rozpuszczalników, środki ochrony roślin, lekarstwa, inne chemikalia)

ZADANIE 4
"Segregujemy odpady" (0 - 5 pkt)

Wszyscy członkowie drużyny segregują śmieci zebrane w worku do czterech kolorowych koszy według zasady kolor czerwony - metal, kolor niebieski - papier, kolor żółty - plastik, kolor zielony - szkło. Jury ocenia poprawność segregowania i przyznaje punkty.
Za prawidłowo wykonane zadanie drużyna otrzymuje 5 punktów,
za 1 błąd - 4 punkty,
za 2 błędy - 3 punkty,
za 3 błędy - 2 punkty,
za 4 błędy - 1 punkt,
za 5 błędów - 0 punktów.

ZADANIE 5
"Zagadki" (0 - 3 pkt)

Uczniowie otrzymują kartę pracy z zagadkami o tematyce przyrodniczej i rozwiązują je na czas. Punkty otrzymują trzy pierwsze drużyny, które rozwiąż najwięcej zagadek w ciągu minuty.
1 drużyna - 3 punkty
2 drużyna - 2 punkty
3 drużyna - 1 punkt
 
Ma białe, czyste płatki,
nie lubi chować się w cieniu.
A kiedy przy nim staniesz,
wcale się nie rumieni,
choć się nazywa...
.............................................
Na niebie pierzynka biała,
nie z pierza - z wody
powstała. I w wodę znowu
się zamieni,
by dodać listkom zieleni.
............................................
Jaka to kapela las rozwesela?
W lecie nam wesoło, więc
ciągle śpiewamy.
Za to zimą smutne, głodne
w okna wasze pukamy.
.............................................
Gdy wczesnym rankiem
na łące się znajdziesz,
może te perły w trawie
odnajdziesz.
...............................................
Czerwone nogi
i białe piórka,
przed nim do wody żaby
dają nurka.
...............................................
Coś z architekta ma
i coś z drwala,
żeby wznieść tamę,
drzewa obala.
..............................................
Jedziemy na wakacje, bo
zakwitły już...
............................................
Duże naczynie szklane,
w nim są rybki hodowane.
.............................................
Srebrne futra mają wiosną i
na każdej wierzbie rosną.
...............................................
W kropki ma spódnicę,
chętnie zjada mszycę.
..............................................
Zieloną nosi koronę,
przed skwarem daje ochronę.
...............................................
Gdy szkodników szuka,
długo w drzewo stuka.
..............................................
Gdy jest stary,
pień ma gruby.
Dzik nasiona jego lubi.
..............................................
O pewnym grzybie mówi
przysłowie, że cieszy się
nadzwyczajnym zdrowiem.
..............................................
Siedmiobarwna wstęga pod
niebem wisząca. Utkana z
deszczyku i promieni słońca.
...............................................
Jak się zwie ta główka?
Będzie z niej surówka.
..............................................
Dobre ma zwyczaje i
ludziom mleko daje.
...............................................
Kiedy rośnie - to się zieleni.
Kiedy leci, złotem się mieni.
...............................................
W aksamitnym
futrze podziemiami chodzi.
Tam, gdzie szkodniki łowi,
ziemia lepiej rodzi.
..............................................
Pełno nas w całym lesie.
Każda coś dźwiga, niesie.
I dajemy przykład wspólnej
pracy i zgody.
..............................................
Wszyscy drżą przed królem
nocy, bo jak strach, ma
wielkie oczy. To dopiero
ładny ptaszek!
..............................................
ZADANIE 6
"Ssaki, ptaki i owady" (0 - 5 pkt)

Uczniowie grupują karteczki z nazwami zwierząt (lub obrazki) do tabeli z podziałem na ssaki, ptaki i owady. Za prawidłowo wykonane zadanie drużyna otrzymuje 5 punktów,
za 1 błąd - 4 punkty,
za 2 błędy - 3 punkty,
za 3 błędy - 2 punkty,
za 4 błędy - 1 punkt,
za 5 błędów - 0 punktów.

ZADANIE 7
"Budowa autostrady" (0 - 5 pkt)

Uczniowie odpowiadają pisemnie na karcie pracy na pytanie: "O czym muszą pamiętać ludzie, którzy budują autostrady?" Uczniowie otrzymują:
za brak odpowiedzi - 0 pkt
z 1 przykład - 1 pkt
z 2 przykłady - 2 pkt
za 3 przykłady - 3 pkt
za 4 przykłady - 4 pkt
za 5 przykładów - 5 pkt.

ZADANIE 8
"Prawda czy fałsz" (0 - 10 pkt)

Uczniowie wysłuchują stwierdzenia zaprezentowanego przez prowadzącego i odpowiadają przez unoszenie kartonika z napisem "Prawda" jeśli zdanie jest prawdziwe lub kartonika z napisem "Fałsz" jeśli czytane stwierdzenie jest fałszywe. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymują 1punkt.
Stwierdzenia:
1. Rolnicy nie powinni wypasać bydła w pobliżu dróg, gdyż krowy zjadając skażoną trawę produkują skażone mleko. (P)
2. Ozon jest to warstwa gazu chroniąca Ziemię przed nadmiernym promieniowaniem. (P)
3. Filtry zakładane na fabryczne kominy przepuszczają trujące pyły i gazy do atmosfery. (F)
4. Kwaśne deszcze niszczą rośliny, lasy, gleby i wody. (P)
5. Recykling to proces ponownego wykorzystania surowców z wyrzuconych śmieci. (P)
6. Przyjacielem środowiska jest ten, kto wyrzuca śmieci w krzaki, żeby nie było ich widać. (F)
7. Segregacja polega na wrzucaniu śmieci wykonanych z różnych materiałów do różnych pojemników. (P)
8. Efekt cieplarniany to nadmierne ochłodzenie powierzchni Ziemi. (F)
9. Powietrze zanieczyszczają: samochody, fabryki, kosmetyki z freonem. (P)
10. Wycinanie lasów powoduje zmiany klimatyczne, zmniejszenie się liczby roślin i zwierząt, możliwość występowania powodzi. (P)

ZADANIE 9
"Konkurs logiczny puzzle" (0 - 3 pkt)

Uczniowie układają rozsypankę obrazkową przedstawiającą zwierzę. Punkty otrzymują 3 drużyny, które wykonają zadanie najszybciej:
1 drużyna - 3 punkty
2 drużyna - 2 punkty
3 drużyna - 1 punkt.

ZADANIE 10
"Apel Ziemi" (0 - 4 pkt)

Uczniowie odczytują list skierowany do nich przez Ziemię i podkreślają w nim zagrożenia związane z niszczycielską działalnością człowieka. Za każde odszukane i zaznaczone zagrożenie otrzymują 1 punkt.

Nowy Dwór Gdański, 6.06.2005 r.

DROGIE DZIECI!

Na pewno zauważacie, że śmieci jest coraz więcej i więcej. Powstają wszędzie: w każdym dziale przemysłu, w zakładach, szkołach, sklepach i w Waszych domach. Niektóre z nich są bardzo szkodliwe. Zagrażają ludzkiemu zdrowiu i środowisku naturalnemu.

Ale to nie wszystko! Giną niektóre gatunki roślin i zwierząt.

Z powodu zanikania warstwy ozonowej jest mi coraz cieplej i staję się powoli wielką cieplarnią. Boję się pomyśleć, co może się ze mną stać, gdy warstwa całkowicie zaniknie.

W atmosferze, która mnie otacza znajduje się coraz więcej niedobrych gazów, które powstają w wyniku spalania węgla, ropy naftowej w samochodach i produkcji przemysłowej.

To wszystko bardzo mnie niszczy. Jest mi potrzebna Wasz pomoc. Liczę na Was!

Wasza Planeta

- Podsumowanie wyników.
- Wręczenie dyplomów i nagród.
- Podziękowanie uczestnikom.
- Zakończenie spotkania ekologicznym pożegnaniem.
 

Opracowanie: Ewa Irena Szewczyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2863


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.