AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Patlewicz
Lekcja wychowawcza, Konspekty

Tematyka godzin wychowawczych - kl. IV

- n +

Tematyka godzin z wychowawcą - klasa IV rok szkolny 2005/2006

1. Organizacja zespołu klasowego - wybór samorządu klasowego
Cele:
- organizacja zespołu klasowego- wybór samorządu
- omówienie obowiązków dyżurnych oraz samorządu klasowego
- budzenie poczucia współodpowiedzialności za klasę,
- kształtowanie samorządności- przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym
- integracja klasy.

Sposób realizacji:
Omówienie zasad działania samorządu klasowego, określenie zakresu obowiązków dyżurnych klasowych.
Wybór kandydatów na poszczególne funkcje w samorządzie klasowym
Planowanie pracy zespołu klasowego na rok szkolny 2005/2006

2. Prawa i obowiązki ucznia.
Cele:
- zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami
- umiejętność uczestniczenia w życiu klasy i szkoły.
- uczenie właściwych zachowań wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
Sposób realizacji:
Odczytanie praw i obowiązków ucznia Zapoznanie uczniów z sposobem oceniania zachowania. Przypomnienie zasad dobrego wychowania.

3. Tolerancja - żyję wśród ludzi o różnych poglądach.
Cele:
- wyrabianie umiejętności analizowania relacji między ludźmi i ich ocena,
- wskazywanie na tolerancje jako czynnik właściwego współżycia w klasie, szkole, rodzinie, społeczeństwie.

4. Sens ludzkiej pracy - pracuję z innymi i dla innych.
Cele:
- Zwracanie uwagi na znaczenie pracy w życiu człowieka,
- Zrozumienie przyczyn i skutków bezrobocia.
- kształtowanie umiejętności właściwej organizacji miejsca do nauki w domu.

5. Do czego zostałeś powołany - twoje talenty i ich rozwój.
Cele:
- - ośmielenie dzieci do zajęć przyjemnych i pożytecznych,
- pokazanie że zainteresowania łączą ludzi dają wymierne korzyści tak społeczne, jak intelektualne.
- rozwijanie zainteresowań.

6. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?
Cele:
- oswojenie uczniów z pojęciem i zjawiskiem stresu oraz pokazanie czym jest stres i jak można się przed nim ustrzec lub go zminimalizować,
- stworzenie w klasie warunków, które nie wywołują nadmiernego stresu.
- uświadomienie młodym ludziom, że złe emocje to nic nadzwyczajnego i że można sobie z nimi radzić.

7. Ja i mój dom - moi rodzice, rodzeństwo.
Cele:
- poznanie praw i obowiązków poszczególnych członków rodziny
(dzieci, rodziców, dziadków)
- uświadomienie konieczności dostosowania swoich potrzeb do możliwości rodziców,
- omówienie roli atmosfery rodzinnej na funkcjonowanie człowieka,
- wpływ na atmosferę w rodzinie wszystkich domowników,
- przekonanie o ogromniej roli dziadków w życiu wnuków,
- kształtowanie szacunku dla osób starszych

8. Różaniec odpowiedzią na prośbę Maryi - rozmowa
Cele:
- uświadomienie roli wiary w naszym życiu,
- wyjaśnienie konieczności czczenia i tradycji religijnych

9. Jestem nadzieją świata - rozmawiamy o swojej przyszłości, nasze plany i marzenia na przyszłość.
Cele:
- umiejętność obiektywnego spojrzenia na siebie i innych,
- zwalczanie nastawienia na konsumpcyjność dóbr wypracowanych przez rodziców,
- zwalczanie takich cech charakteru jak: egoizm, wygodnictwo, zarozumialstwo i pycha.

10. Co robić z czasem wolnym?
Cele:
- wyrabianie przekonania o konieczności planowania swojego wolnego czasu,
- umiejętne planowanie swojego czasu i odpoczynku.
- wyjaśnienie roli czynnego odpoczynku dla organizmu człowieka,
- kształtowanie nawyków higieny osobistej, zapobieganie chorobom zakaźnym,
- kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

11. Mass -media - czym się karmię?
Cele:
- - pokazanie dzieciom, czemu służy przekazywanie informacji w szerokiej perspektywy,
- zwrócenie uwagi na praktyczny aspekt porozumiewania się.
- uświadomienie subiektywności spostrzegania,
- pokazanie uczniom różnorodności środków masowego przekazu - do nich należy wybór takiego, który najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom i potrzebom
- analiza przekazu filmowego i prasowego.

12. Dziękuję nie piję, dziękuję nie palę - umiejętność decydowania o sobie.
Cele:
- uświadomienie zgubnego wpływu nałogów,
- uświadomienie dzieciom, że szczęście człowieka zależy od niego samego.
- uczulenie na łatwość wpadnięcia w nałóg, za to ogromną trudność wyjścia z niego,
- ukazywanie skutków społecznych i ekonomicznych nałogów,
- kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych.

15 Pamięć o tych, którzy odeszli.
Cel:
- zrozumienie tradycji Święta Zmarłych,
- wzmocnienie więzi z rodziną, poznanie swoich korzeni,
- uczenie szacunku dla obyczajów

16. Dzień Papieski
Cele:
- przybliżenie celów Dnia Papieskiego,
- przybliżenie postaci Jana Pawła II, jego misji i nauczania
- zrozumienie znaczenia takich wartości jak: prawda, dobro, miłość
- rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej.

17. Ojczyzna - co znaczy to słowo dla mnie jako Polaka - rozmowa
Cele:
- poznanie historii świąt narodowych,
- kształcenie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego,
- wdrażanie do godnego uczestnictwa w uroczystościach
- hołd dla bohaterów narodowych.

20 Wigilia - naszej klasie, szkole. Boże Narodzenie - czym jest dla mnie?
Cele:
- uświadomienie czym są tradycje i jakie jest ich znaczenie,
- znaczenie wspólnie spędzonego czasu.
- pokazanie dzieciom różnych wymiarów Świąt Bożego Narodzenia,
- zwrócenia uwagi na możliwość współtworzenia tradycji.
- wzmacnianie więzi klasowej, rodzinnej,
- tworzenie u dzieci tożsamości regionalnej i narodowej,
- wzmacnianie umiejętności współpracy i rezygnowania z egoistycznych postaw, uczenie tolerancji,
- pokazanie roli tradycji w życiu człowieka.

21. Wezwania Wielkiego Postu.
Cele:
- uświadomienie uczniom swoich dobrych i słabych stron,
- przyglądamy się sobie i ocena swojego postępowania,
- poznanie mechanizmów zachowań emocjonalnych (pozytywnych i negatywnych).
- wyjaśnienie pojęć: "pokora", "miłosierdzie"
- zachęcanie do pracy nad sobą,
- zrozumienie zasady "Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe"
- budzenie św2iadomości niesienia pomocy potrzebującym,
- pomoc w wyrabianiu silnej woli i podejmowaniu mocnych postanowień, nie tylko w sensie deklaratywnym.

22. Wielkanoc
Cele:
- poznanie tradycji wielkanocnej, różnorodności zwyczajów rodzinnych, regionalnych, religijnych, światowych
- tworzenie postaw szacunku i tolerancji,
- wzmocnienie więzi społecznych,
- zachęcanie do pracy nad sobą, do zmiany cech charakteru czy niechcianych zachowań.
- pokazanie czym jest i jak powstaje tradycja.

23. Ocalić Ziemię dla człowieka - ekologia
Cele:
- zrozumienie zależności pomiędzy człowiekiem a przyrodą
- wskazanie wpływu codziennych czynności na środowisko,
- przykłady skutków nierozsądnego gospodarowania środowiskiem,
- próba oceny swojego wpływu na przyrodę.
- uświadomienie uczniom, że niszcząc naturalne środowisko człowiek szkodzi sobie,
- zachęcenie uczniów, aby sami znaleźli własne, konkretne sposoby dbania o rośliny i zwierzęta,
- uświadomienie, że harmonijne współistnienie z przyrodą zależy tylko od człowieka.
- zwrócenie uwagi na stan zniszczenia środowiska w swojej miejscowości,
- uświadomienie dzieciom ich możliwości w zakresie ochrony środowiska,
- kształtowanie postawy: "nie jestem bezdomny, mam wpływ na to, co dzieje się wokół mnie"

24. Dzień nadzwyczajnej uprzejmości w naszej klasie.
Cele:
- zapoznanie uczniów z zasadami dobrego wychowania,
- kształtowanie postaw pozytywnego i zróżnicowanego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów, aprobujące lub negujące zachowania swoje i innych osób,
- kształtowanie umiejętności współistnienia w grupie rówieśniczej i społeczeństwie przez naukę i zabawę.

25. Nasz patron - św. Brat Albert Chmielowski
Cele:
- - zainteresowanie historią i tradycją szkoły,
- wyrabianie poczucie więzi ze szkołą.
- przybliżenie postaci św. Brata Alberta Chmielowskiego,
- zastosowanie w swoim życiu słów Patrona - "Trzeba być dobrym jak chleb"

26. Co warto obejrzeć, co warto przeczytać?
Cele:
- - zainteresowanie czytelnictwem wartościowej literatury,
- recenzje filmów wartych obejrzenia
- rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką,
- budzenie wrażliwości estetycznej.

27. "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie"
Cele:
- co znaczą te słowa - próba określenia cech prawdziwego przyjaciela
- próba samooceny -Czy nadaję się na przyjaciela?
- przedstawianie cech dobrego kolegi, koleżanki, przyjaciela.

28. Jak się uczyć?
Cele:
- pokazanie uczniom różnych sposobów uczenia się,
- zwrócenie uwagi uczniów na możliwości poprawy swojej pamięci,
- pokazanie, że każdy człowiek ma w jakimś zakresie dobrą pamięć

29. Św. Stanisław Kostka - patron dzieci i młodzieży.
Cele:
- ukazanie postaci św. Stanisława Kostki jako doskonałego przykładu zawierzenia się woli Bożej,
- kształtowanie umiejętności przyjmowania postawy pokory,
- uświadomienie dzieciom takich wartości jak: wiara, posłuszeństwo, pokora, dobroć.

30. Ocena własnego postępowania i zachowania (dokonanie samooceny na I półrocze i na koniec roku szkolnego)
Cele:
- umiejętność dokonania samooceny zachowania i postępowania
- uświadomienie konieczności pracy nad sobą
- kształtowanie umiejętności współpracy w zespole klasowym (ocena zaangażowania w pracę społeczno użyteczną w klasie i szkole)

Imprezy klasowe:
- "Święto pieczonego ziemniaka"
- Andrzejki,
- Mikołajki
- Walentynki,
- Kulig,
- Śpiew kolęd i pastorałek
- Urodziny poszczególnych uczniów

 

Opracowanie: Maria Patlewicz wychowawca klasy IV

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8384


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.