Katalog

Agata Siwiec
Religia, Konspekty

Konspekt lekcji - Temat: W przypowieści o niemiłosiernym słudze Pan Jezus uczy nas przebaczać

- n +

Konspekt katechezy do klasy IV

W przypowieści o niemiłosiernym słudze Pan Jezus uczy nas przebaczać.

CEL DYDAKTYCZNY: Ukazanie, że Pan Jezus w przypowieści o niemiłosiernym słudze uczy nas przebaczać.

CEL WYCHOWAWCZY: Będę przebaczał moim bliźnim bo chcę, aby Pan Jezus mi przebaczył moje przewinienia.

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE: Ojcze nasz

WPROWADZENIE DO TEMATU
Jezus przyszedł na świat, aby pouczyć nas jak mamy postępować, aby osiągnąć szczęście wieczne. Na dzisiejszej katechezie chcę wam powiedzieć, że mamy przebaczać temu, kto zawinił przeciwko nam. Posłuchajcie.

Pewnego dnia dwie koleżanki Małgosia i Jola pokłóciły się ze sobą, obmawiając jedna drugą. nie odzywały się do siebie przez dłuższy czas żadna z nich nie miała jednak odwagi podejść i przeprosić za swoje zachowanie. W końcu Jola odważyła się i podeszła do koleżanki, aby ją przeprosić. Okazało się, że i Małgosię od pewnego czasu dręczyły wyrzuty sumienia i chciała pogodzić się ze swoją koleżanką. Zadowolone jeszcze tego samego dnia poszły na spacer.

Zdarza się, że nie tylko raz pokłócimy się ze swoją koleżanką czy kolegą i wtedy zadajemy sobie pytanie: ile razy będę jako pierwszy wyciągał rękę i przebaczał.

O to samo zapytał Pana Jezusa św. Piotr. Pan Jezus mu odpowiedział, że trzeba przebaczać nie tylko jeden raz, ale zawsze, pisze o tym ewangelista Mateusz.

Na dzisiejszej katechezie usłyszymy co na ten temat mówi jeszcze Pan Jezus, bo właśnie przy tej okazji - w rozmowie z Piotrem Pan Jezus opowiedział przypowieść o niemiłosiernym słudze i w tej przypowieści Pan Jezus uczy nas przebaczać.

ZAPIS TEMATU: W przypowieści o niemiłosiernym słudze Pan Jezus uczy nas przebaczać.

WEZWANIE BOŻE: Mt 18,23 - 35 - przypowieść o niemiłosiernym słudze (odczytanie tekstu)

ANALIZA TEKSTU BIBLIJNEGO:
- W jakim celu król wzywa swoje sługi?
(aby się z nimi rozliczyć)
- Co postanawia zrobić aby odzyskać dług od sługi, który jest mu winien najwięcej?
(sprzedać jego żonę i dzieci)
- O co sługa prosi króla?
(aby król miał litość nad nim)
- Jak postąpił król?
(ulitował się nad sługą i dług mu darował)
- Kogo spotkał sługa gdy wyszedł od króla?
(swego współsługę, który winien był z kolei jemu dług)
- Co uczynił sługa zobaczywszy go?
(począł go dusić, aby oddał mu to, co jest mu winien)
- O co prosi współsługa?
(aby poczekał, aż będzie mógł mu oddać dług)
- Co uczynił sługa?
(wtrącił współsługę do więzienia)
- Co uczynił król, gdy dowiedział się od współsług co zaszło?
(rozgniewał się oddał, go katom dopóki nie odda długu)

Wyjaśnijmy sobie teraz tę przypowieść. Jak wiemy Pan Jezus w przypowieściach ukazuje nam różne zdarzenia, które opowiada w jasny i zrozumiały sposób, aby prości ludzie do których mówi mogli Go zrozumieć.

Przypowieści kryją jednak w sobie coś głębszego. W przypowieści, którą dziś omawiamy król oznacza Pana Boga, długi oznaczają grzechy, winy człowieka wobec Boga i ludzi, sługa
i współsłudzy to my, ludzie grzeszni.

Przypowieść składa się z dwóch części. W pierwszej Pan Jezus ukazuje nam człowieka, który miał wiele grzechów na sumieniu. Prosi więc Boga, by dał mu czas, aby mógł to wszystko naprawić. Pan Bóg zgadza się, co więcej daruje mu wszystkie grzechy i winy.

W drugiej części Ewangelista przedstawia nam podobną sytuację, ale między dwoma równymi ludźmi, tj. między tym, któremu Pan Bóg darował przewinienie, a jego bliźnim, który zawinił wobec niego. Ten, który doznał tak wielkiego miłosierdzia od Pana Boga, nie okazał miłosierdzia wobec bliźniego, gdy go o nie prosił. Pan Bóg cofa słowo dane grzesznemu człowiekowi, który przez swe niegodne postępowanie zostaje potępiony. Tak też Bóg uczyni nam, gdy każdy z nas "nie przebaczy z serca swemu bratu".

AKTUALIZACJA BOŻEGO WEZWANIA

Z przebaczeniem naszym bliźnim łączy się miłosierdzie wobec nich, abyśmy umieli przebaczać musimy ich miłować. Bóg nas bardzo umiłował, dlatego wszystkie nawet najgorsze grzechy nam przebacza, odpuszcza daruje. Zobaczymy co na temat miłosierdzia mówi nam Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O Bożym miłosierdziu: "trzeba stwierdzić, że Chrystus objawiając miłość - miłosierdzie Boga, równocześnie stawiła ludziom wymaganie, aby w życiu swoim kierowali się miłością i miłosierdziem". Pan Jezus daje temu wyraz zarówno w postaci przykazania, o którym mówi, że jest największe, jak też w postaci błogosławieństwa, kiedy w kazaniu na górze głosi: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Bóg pragnie nas zbawić przez odpuszczenie i przebaczenie nam grzechów. Chrystus ukazując miłość Ojca ku ludziom, przebacza nam, a to wszystko czyni w imię nowego przykazania - przykazania miłości, które jest wezwaniem do darowania uraz naszym bliźnim czyli przebaczenia.

OPOWIEŚĆ CZŁOWIEKA

Posłuchajcie teraz jak św. Maria Goretti umiała przebaczyć, nauczyła tego również swoją matkę. Maria podobała się Aleksandrowi Serenelli, młodemu chłopcu, który pomagał jej matce w ciężkiej pracy gospodarskiej. Marysia nie chciała wiązać się z Aleksandrem, ponieważ pragnęła poświęcić całe życie Jezusowi. Aleksander zaczął jej grozić, że ją zabije. Maria była nieugięta. Wtedy Aleksander chwycił za nóż i zadał jej kilka ciosów.

Maria upadła skrwawiona, obolała i prawie martwa, po 24 godzinach zmarła. Było to w 1901 r. W 1950 r. Papież Pius XII ogłosił ją świętą.

Gdy matka Marii dowiedziała się o zbrodni zacisnęła pięści i chciała się zemścić na Aleksandrze. Umierająca Maria usłyszała słowa matki, starła jej łzy z oczu i powiedziała "Powiedz Aleksandrowi, że mu przebaczam. Będę go oczekiwać w niebie". Słowa córki rozpędziły czarne myśli i nienawiść z serca matki.

Aleksander odpokutował 27 lat w ciężkim więzieniu. Pewnego dnia upadł na kolana o płacząc powiedział: "Mario, co ja uczyniłem, dlaczego Cię zabiłem?"

Wtedy ukazała mu się Maria we śnie. Była otoczona światłem z nieba. W ręce trzymała pięć białych lilii i podała mu jeden kwiat. Od tego dnia Aleksander stał się innym człowiekiem. Zaraz po opuszczeniu więzienia odwiedził matkę Marii prosząc ją o przebaczenie. Matka powiedziała do niego: "Jeżeli ona ci przebaczyła i chce cię oczekiwać w niebie to dlaczego ja nie miałabym ci przebaczyć?".

Przykładem swojego wzorowego życia św, Maria Goretti uczy nas jak mamy kochać naszych bliźnich i przebaczać im, gdy zrobią nam jakąś przykrość.

Pan Bóg nie chce potępienia człowieka, choć ludzie popełniają wiele grzechów. Jest pełen miłosierdzia względem grzeszników.

Pan Bóg zawsze przebacza człowiekowi grzechy, jeżeli człowiek za nie żałuje. Znakiem, że rzeczywiście odwracamy się od zła, a zwracamy ku Bogu jest to, że i my przebaczamy tym, którzy wobec nas zawinili.

POGŁĘBIENIE Słowo Boże: Mt 18,21 - 22

Zastanówmy się nad odpowiedzią jaką Pan Jezus dał Piotrowi. Co to znaczy, że mamy przebaczyć komuś 77 razy?

Jak myślicie co Pan Jezus miał na myśli zwracając się w taki sposób do Piotra?
(chciał nam powiedzieć, że mamy przebaczać zawsze)
To znaczy kiedy?
(proponujemy, aby dzieci podały przykłady kiedy powinniśmy przebaczać tym osobom, które wobec nas zawiniły).
Kościół również poucza nas o przebaczaniu naszym bliźnim. Wzywa nas do tego m. in.
w siedmiu uczynkach miłosierdzia względem duszy. Jeden z nich brzmi: urazy chętnie darować.

UTRWALENIE

- Czego uczy nas Pan Jezus w przypowieści o niemiłosiernym słudze?
- Od czego uzależnia Pan Bóg przebaczenie nam naszych grzechów?
- Od kogo możemy uczyć ssie przebaczania?

ZAPIS DO ZESZYTU

Temat: W przypowieści o niemiłosiernym słudze Pan Jezus uczy nas przebaczać.

Pan Jezus w przypowieści o niemiłosiernym słudze daje nam przykład przebaczania win naszym bliźnim. Pan Bóg przebaczenie naszych win uzależnia od tego, czy będziemy potrafili przebaczyć tym, którzy względem nas zawinili.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE:

"Odpuść nam winy nasze
Boże w świętości nieskazitelny
do Ciebie idziemy pokornie
głęboką skruchą wstrząśnięci.

Odpuść nam winy codziennie
bo żałujemy z miłości
iż, Ciebie Boże, Ojcze nasz Święty
obraziliśmy nieposłuszeństwem.

I my odpuszczamy wszystko i wszystkim
niech pamięć utraci swą siłę
Niech skruchy ją wola przebaczenia!"
 

Opracowanie: Agata Siwiec

Wyświetleń: 5327


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.