AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Halina Stradowska
Zawodowe, Program nauczania

Program autorski do specjalizacji ubezpieczenia i podatki, dla zawodu technik ekonomista, cz. II podatki

- n +

Program autorski specjalizacja - ubezpieczenia i podatki cz. II podatki

Technikum Ekonomiczne

1. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeń powinien umieć:
- posługiwać się terminologią z zakresu podatków,
- korzystać z przepisów podatkowych, celnych i innych,
- klasyfikować podatki,
- przedstawiać elementy występujące w konstrukcji poszczególnych podatków,
- wymieniać zalety i wady różnych form opodatkowania,
- sprawnie obliczać i oszacować wyniki,
- wymieniać operacje związane z ewidencją podatków,
- księgować podatki bezpośrednie i pośrednie,
- dokonać zapisów w rejestrze zakupu i sprzedaży towarów,
- obliczać podatek VAT naliczony i należny oraz kwotę do rozliczenia z tytułu tego podatku,
- prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów,
- wypełniać rejestry dodatkowej ewidencji do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- określać dokumenty i formularze stosowane przez przedsiębiorców w celu ujęcia i rozliczenia poszczególnych podatków,
- sporządzać podstawowe deklaracje podatkowe,
- prowadzić rozliczenia podatnika opłacającego ryczałt od przychodów ewidencjonowanychoraz opłacającego zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
- dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów,
- wymieniać organy administracji skarbowej,
- wymieniać zadania organów administracji skarbowej.

2. MATERIAŁ NAUCZANIA

1. POLSKI SYSTEM PODATKOWY

Pojęcie, funkcje i cechy podatków. Konstrukcja podatków i ich systematyka. Zobowiązania podatkowe. Charakterystyka podatków pośrednich: VAT, podatek akcyzowy, cło.
Formy rozliczania podatku dochodowego dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ulgi dla przedsiębiorców. Podatek dochodowy od osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej. Rodzaje przychodów. Dochody zwolnione z podatku. Ulgi podatkowe dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Świadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Charakterystyka podatków majątkowych. Opłaty publiczne i ich rodzaje.

Ćwiczenia:
1. Obliczanie podatku VAT naliczonego i należnego oraz kwoty do rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu tego podatku.
2. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Ustalanie ceny zakupu w przypadku importu wyrobów.
4. Wyszukiwanie w przepisach prawnych elementów występujących w konstrukcji wybranych podatków np. VAT, akcyzowego, dochodowego.

II. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Instytucje administracji skarbowej. Zadania urzędów i izb skarbowych. Kompetencje inspektora kontroli skarbowej. Kontrola podatkowa. Sankcje podatkowe i sankcje karno-skarbowe. Typowe sytuacje zagrożone sankcjami. Zobowiązania sanacyjne.

III. RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

Podatki obciążające koszty oraz wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rozrachunki z tytułu VAT. Rozrachunki z tytułu innych podatków pośrednich. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Formy ewidencji małych firmach nie będących osobami prawnymi. Rozrachunki z tytułu podatków majątkowych. Urządzenia i rejestry prowadzone przy ryczałcie rejestrowanym. Technika prowadzenia ewidencji przy ryczałcie ewidencjonowanym. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Budowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Urządzenia uzupełniające do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ćwiczenia:
1. Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT.
2. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku akcyzowego i cła.
3. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatków majątkowych.
5. Ustalanie kwoty miesięcznego ryczałtu ewidencjonowanego.
6. Dokonanie rocznego zamknięcia ewidencji prowadzonej przez podatnika zryczałtowanego.
7. Dokonanie zapisów typowych zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
8. Obliczanie kosztów uzyskania przychodów, przychodów i dochodu osiągniętego przez podatnika w księdze przychodów i rozchodów.

IV. DOKUMENTACJI PODATKOWA

Kalendarz podatnika. Dokumentacja VAT. Rejestry VAT zakupu towarów. Rejestr VAT sprzedaży towarów. Metody rozliczania VAT małego podatnika. Druki służące do rozliczania
podatku dochodowego od osób fizycznych. Karta podatkowa - deklaracje, zeznania
i informacje podatkowe. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - deklaracje, zeznania
i informacje podatkowe. Podatkowa księga przychodów i rozchodów - rozliczanie miesięczne, rozliczanie roczne. Deklaracja CIT-8

Ćwiczenia:
1. Sporządzanie rejestru VAT zakupu towarów.
2. Sporządzanie rejestru VAT sprzedaży towarów.
3. Sporządzanie deklaracji VAT-7.
4. sporządzanie deklaracji PIT-37.
5. sporządzanie deklaracji CIT-8.

3. PODZIAŁ GODZIN NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY PROGRAMOWE
Lp. Nazwa działu Liczba godzin
I. Polski system podatkowy 34
II. Organizacja administracji skarbowej 6
III. Rachunkowość podatkowa 20
IV. Dokumentacja podatkowa 20
  Do dyspozycji nauczyciela 10
  Razem 90

4. PODSTAWOWE SRODKI DYDAKTYCZNE

- słowniki ekonomiczne
- zbiór zaktualizowanych przepisów podatkowych,
- czasopisma specjalistyczne (głównie "Gazeta Prawna", "Twoja Gazeta Podatkowa"),
- rejestry zakupu i sprzedaży w systemie podatku od towarów i usług,
- podatkowa księga przychodów i rozchodów,
- urządzenia uzupełniające do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- urządzenia i rejestry prowadzone przy ryczałcie ewidencjonowanym,
- znormalizowane formularze-deklaracje:
1. informacje o dochodach-deklaracje roczne,
2. deklaracje PIT,
3. deklaracje VAT,
4. deklaracje CIT,
5. deklaracje ryczałt,
6. karta podatkowa,
7. pozostałe
- plansze i foliogramy opracowane dowolnie przez nauczyciela

5. LITERATURA

1. E. Jarocka; finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń; Difin, Warszawa 2003,
2. M. Pietraszewski, E. Strzyżewska, J. Szwajor; Finanse; eMPi2, Poznań 2000,
3. Z. Mielczarczyk; Finanse; WSiP, Warszawa 2002,
4. I. Frymark; Elementy rachunkowości; WSiP, Warszawa 2003,
5. T. Kiziukiewicz, K. Rawicki; Rachunkowość małych firm; PWE, Warszawa 1999,
6. M. Pitraszewski; Wybrane zagadnienia z biznesu; eMPi2, Poznań 1998,
7. Materiały szkoleniowe opracowane pod kierunkiem dr inż. J. Kani, kierownika projektu pt. "Szkoła przedsiębiorczości czyli jak zostać młodym przedsiębiorcą",
Jak założyć i prowadzić własna firmę, poradnik, Kraków 2002,
8. Zbiór aktualnych przepisów prawnych,
9. Zbiory ćwiczeń według uznania nauczyciela.

Literatura powinna być na bieżąco aktualizowana.
 

Opracowanie: Halina Stradowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3881


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.