AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Jarosław Woźniak
Edukacja regionalna, Artykuły

Tydzień Wiedzy Regionalnej w mojej szkole

- n +

Tydzień Wiedzy Regionalnej w mojej szkole

W dniach 24- 28 III 2004 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim miał miejsce Tydzień Wiedzy Regionalnej. Zorganizowanie niniejszego tygodnia wynikało z planu pracy szkoły, programu ścieżki międzyprzedmiotowej - Edukacja Regionalna oraz programu szkolnego Koła Miłośników Wiedzy Regionalnej. Cele edukacyjne wyżej wymienionych programów można streścić w następujących punktach.

1. Popularyzowanie wiedzy o własnym regionie w powiązaniu z historią narodową i międzynarodową.
2. Dostrzeganie różnych wartości własnego regionu: geograficznej, etnograficznej, religijnej i kulturalnej.
3. Budowanie i pielęgnowanie tradycji regionalnych.
4. Identyfikacja młodego człowieka z własnym środowiskiem.
5. Nazewnictwo w regionie. Nazwa regionu, nazwy miejscowe, nazwiska, imiona, pochodzenie i znaczenie wyrazów, literatura, gwara.
6. Charakterystyka geograficzno - historyczna. Położenie geograficzne regionu, granice, sąsiedztwo.
a. historia regionu.
b. społeczeństwo regionu.
c. Środowisko geograficzne (pomniki przyrody), geografia historyczna.
d. Tendencje rozwoju regionu.

1. Dziedzictwo kulturowe.
a. Wspólnota kulturowa (osadnictwo, kultura materialna i duchowa regionu), opieka nad miejscami pamięci narodowej,
b. Przejawy dziedzictwa kulturowego w regionie różnych warstw i stanów społecznych:
- Kultura dworska, magnacka, szlachecka, ziemiańska, rycerska, rzemieślnicza, chłopska mieszczańska, robotnicza, sztuka ludowa, folklor,
a. Regionalizm jako forma ruchu społecznego na rzecz lokalnych środowisk.
1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
a. samorządem terytorialnym,
b. instytucjami o charakterze kulturalnym,
c. szkołami,
d. bibliotekami,
e. zespołami regionalnymi,
f. prasą regionalną,
g. osobowościami regionu,
h. miejscową parafią,
i. rodzicami,
j. towarzystwem regionalnym.

Organizatorzy tygodnia Wiedzy Regionalnej by zrealizować część wyżej wymienionych celów zorganizowali i przeprowadzili następujące konkursy (spotkania, imprezy) o tematyce regionalnej:
1. Konkurs Wiedzy Regionalnej,
2. Mój region w fotografii,
3. Konkursu Plastycznego pt.: "Mój region",
4. Konkursu pt.: "Wycieczka rowerowa wokół Powiatu Opolskiego",
5. Zgaduj Zgadula,
6. Dania Regionalne (przy współpracy ze szkolną stołówką),
7. Zespołu Ludowego - przy współpracy z Miejskim Domem Kultury.

W konkurach licznie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, a poziom prac konkursowych należy ocenić bardzo wysoko. Na szczególną uwagę zasługuje pomysł serwowania dań regionalnych przez stołówkę szkolną w czasie trwania Tygodnia Wiedzy Regionalnej. Wielkie zainteresowanie wśród uczniów wzbudził występ Zespołu Ludowego ze wsi Puszno, który przybliżył nam wszystkim obyczaje, tradycje, muzykę ludową regionu opolskiego. Miła i serdeczna atmosfera owego spotkania na długo powinna zagościć w naszej pamięci.

Z pracami konkursowymi można było się zapoznać na korytarzu głównym szkoły, gdzie były eksponowane wszystkie prace uczniów. Mniejsze i większe grupki młodzieży dyskutujących na temat prac konkursowych może świadczyć o ogromnym zainteresowaniu. Można przypuszczać, że cele jakie przyświecały organizatorom konkursów (spotkań, imprez) zostały osiągnięte.

Podsumowanie całego Tygodnia z przyczyn organizacyjnych odbyło się 10 IV b.r. W dniu tym zorganizowano ostatni konkurs - Konkurs Wiedzy Regionalnej, podczas którego 3 - osobowe drużyny z klas gimnazjalnych i podstawowych rywalizowały ze sobą o miano najlepszej klasy znającej historię, przyrodę, geografię i obyczaje Lubelszczyzny. Podczas zmagań finalistów tego konkursu dyrektor szkoły Janusz Mikita wręczył nagrody wszystkim zwycięzcom konkursów.

Tabela nr 1. Przedstawia nazwy konkursów oraz Imiona i nazwiska nagrodzonych.
Lp. Nazwa konkursu. Imię i nazwisko nagrodzonego / ych (klasa).
  Wycieczka rowerowa wokół Powiatu Opolskiego Michał Kłak - I c, - I miejsce
Izabela Bura, Agata Czarnecka, Barbara Smaga, Wioleta Zawadzka, III e, - II miejsce,
Agnieszka Adamczyk, Rafał Adamczyk, Mateusz Czekirda, Hemperek Piotr, Mateusz Wnuk - I a, - III miejsce.
  Konkurs Plastyczny pt. "Mój Region" Mariusz Madejek - III c, - I miejsce,
Sylwia Płecha - III g, - I miejsce,
Milena Woś - III c, - II miejsce,
Bartosz Nadzieja - I c, - III miejsce.
Sylwia Przychodzeń VI d, - I miejsce,
Magda Pogoda VI d, - I miejsce.
  Mój region w fotografii. Rafał Zielonka - I c, - I miejsce,
Rafał Maziarz - I e, - II miejsce,
Magdalena Piłat - III c, - III miejsce.
  Zgaduj Zgadula Monika Skorek - III d.
  Konkurs Wiedzy o Regionie Izabela Bura, Barbara Smaga, Wioleta Zawadzka - III e - I miejsce,
Krzysztof Chyliński, Cezary Kramek, Hubert Szkutnicki - III f, - II miejsce,
Karolina Kwaśniak, Agnieszka Łyjak, Martyna Jędrych - I b, - III miejsce.
Po emocjonującym finale Konkursu Wiedzy o Regionie Komisja w składzie: Janusz Mikita - przewodniczący, Wiesława Gajowiak - sekretarz, Elżbieta Nowak - członek komisji, Jarosław Woźniak - prowadzący - zwycięzcom wręczyła cenne nagrody. Atmosfera podczas finału Konkurs Wiedzy o Regionie była miła i serdeczna, a doping publiczności zasługuje na specjalne podziękowanie od organizatorów. Zamykając imprezę dyrektor szkoły Janusz Mikita w serdecznych słowach pogratulował raz jeszcze wszystkim uczestnikom konkursów, a w szczególności zwycięzcom. Wyraził też nadzieję, że w roku następnym Tydzień Wiedzy Regionalnej będzie równie udany.

W ostatnich słowach tego artykułu autor pragnie gorąco podziękować młodzieży, bez której konkurs nie mógłby się odbyć, wychowawcom którzy mobilizowali klasy do współzawodnictwa, rodzicom pomagającym swoimi dzieciom w przygotowaniu prac konkursowych oraz opiekunom poszczególnych konkursów: Wiesławie Gajowiak, Elżbiecie Nowak i Ewie Śmiech.


 

Opracowanie: Jarosław Woźniak

Wyświetleń: 1231


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.