AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Chrząszcz
Język polski, Konspekty

Być malarzem

- n +

Być malarzem

Czas: dwie jednostki lekcyjne

Cele:

- kształcenie umiejętności czytania obrazu, tworzenie skojarzeń wywołanych obrazem,
określanie własnych odczuć i nastroju,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się cytatem,
- rozpoznawanie w tekście przymiotników oraz powtórzenie zasad ich stopniowania,
- ćwiczenia w korzystaniu ze słowników.

Metody:
praca z tekstem, praca ze słownikiem, pokaz, przekład intersemiotyczny

Formy pracy:
jednostkowa, grupowa

Środki dydaktyczne:

- podręcznik Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2002.
- Słownik etymologiczny języka polskiego, red. A. Brucknera
- reprodukcje obrazów:
Pracownia artysty J. Vermeera,
Panny dworskie D. Valazqueza,
Portret Vincenta ze słonecznikami P. Gaugina,
Słoneczniki V. van Gogha

- karty pracy dla grup 1- 3

Tok lekcji:


- Nauczyciel pokazuje uczniom reprodukcję znanego obrazu. Dzieci podają tytuł i nazwisko malarza.
Prezentowane przez nauczyciela dzieło to Słoneczniki Vincenta van Gogha.

- Rozmowa o tym, co przedstawia obraz.

Jakie skojarzenia wywołuje kompozycja?
Jakie odczucie - ciepła czy zimna- dają kolory kwiatów, dzbana, tła?
Jaki nastrój u oglądającego wywołują poskręcane, nieregularne kształty słoneczników?

- Uważne przeczytanie wypowiedzi dotyczącej obrazu Vincenta van Gogha- fragment książki Jacka Buszyńskiego i Andrzeja Osęki 100 najsłynniejszych obrazów (Zał. 1).

- Opis słoneczników - posługiwanie się cytatem
Słoneczniki - "rozżarzone, jaskrawe, o promienistych płatkach i powykręcanych, wijących się łodygach", "gorące chromowe i zjadliwe siarkowe", "po prostu słoneczne", "radosne, żywe".
Zgromadzone określenia są przymiotnikami. Przymiotniki zazwyczaj się stopniuje.

- Nauczyciel prosi o przypomnienie zasad stopniowania oraz wyjaśnienie, dlaczego niektóre przymiotniki nie podlegają stopniowaniu?
- Ćwiczenia w stopniowaniu przymiotników: np. jaskrawe, gorący, złoty, rozżarzony.
- Próba odpowiedzi na pytanie, co w swoim dziele chciał wyrazić artysta - posługiwanie się cytatem.
"Oszołomiony żarem Południa Vincent van Gogh pragnął wyrazić olśniewającą i niszczącą siłę słońca. Chciał zatrzymać w malarstwie samą obecność słonecznego żaru".

- Etymologia słowa "słonecznik" - wykorzystanie Słownika etymologicznego języka polskiego.

- Porównanie obrazu Słoneczniki (podr. s.18) ze zdjęciem kry lodowej(podr. s.56)

Jakie skojarzenia wywołuje to zdjęcie?
Jakie odczucia - ciepła czy zimna- dają kolory?
Który z obrazów chciałbyś mieć w domu, dlaczego?

- Głośne odczytanie wiersza Zbigniewa Herberta W pracowni (Zał. 2).

- Dokonanie interpretacji utworu poprzez samodzielne wykonanie poleceń z karty pracy
(zad.1-6 w Zał. 3).

- Wspólna interpretacja kilku fragmentów wiersza.

"Pan Bóg kiedy budował świat
marszczył czoło
obliczał obliczał obliczał"

"... świat jest doskonały
i nie można w nim mieszkać"


Na czym polega idealny świat? Kiedy na świecie było idealnie?
Może świat wcale nie jest doskonały?
Dlaczego nie można mieszkać w doskonałym świecie?

"świat malarza
jest dobry
i pełen pomyłek"

"malarz (...)
nieświadomą ręką
która poprawia świat"


Czy malarz wie, co chce namalować? Czy ma jakąś koncepcję?
Co to znaczy, że malarz poprawia świat?
Czy malarz ma pokazywać, malować niedoskonały świat?

- Opis obrazu - ćwiczenia dramowe "w płaszczu eksperta". Uczniowie wchodzą w role specjalistów od malarstwa - podział klasy na 6 grup, w tym są grupy kontrolne.
Dzieci, korzystając ze zgromadzonych materiałów i pytań pomocniczych, opracowują w grupach materiał na temat konkretnego obrazu.
obrazy:
Jana Vermeera Pracownia artysty
Diego Velazqueza Panny dworskie
Paula Gaugina Portret Vincenta ze słonecznikami.
Uczniowie odpowiadają na następujące pytania (Zał. 4 a, 4 b, 4 c).
Kto jest twórcą obrazu?
Jaki tytuł nadano dziełu?
Czy jest to malarstwo realistyczne, wiernie odzwierciedlające rzeczywistość czy raczej operujące linią, plamą barwną - bardziej współczesne?
Co jest tematem obrazu?
Gdzie stoją sztalugi artysty?
Skąd dochodzi światło?
Jaka jest kolorystyka obrazu?
Wybierz element obrazu, który zwrócił twoją uwagę. Co to jest i jak wygląda? W której części obrazu się znajduje? Wykorzystaj podane wyrażenia:

na pierwszym planie z boku po prawej/lewej stronie obrazu w tle

- Prezentacja zadania przez grupę. Uczniowie z grupy kontrolnej uzupełniają wiadomości.

- Praca domowa:
W którym wnętrzu, namalowanym przez artystę, chciałbyś zamieszkać? Uzasadnij swój wybór w kilku zdaniach.

Załącznik 1

"Kwiaty bywały w malarstwie przedstawione jako elementy dekoracyjne lub jako symbole o głęboko zaszyfrowanych znaczeniach. Dopiero od niedawna maluje się kwiaty po prostu, dla ich barwy i kształtu. Van Gogh odkrył dla malarstwa słoneczniki- rozżarzone, jaskrawe, o płomienistych płatkach i powykręcanych, wijących się łodygach. Takie przedstawienie tematu daleko odbiega od miłego motywu pięknie ułożonych bukietów.

Oszołomiony żarem Południa Vincent van Gogh pragnął wyrazić olśniewającą i niszczącą siłę słońca. Chciał zatrzymać w malarstwie samą obecność słonecznego żaru. Jej najwymowniejszym symbolem stały się żółcienie: gorące chromowe i zjadliwe siarkowe. Kiedy malował słońce, zboże, lampy elektryczne lub żniwiarzy i słoneczniki, nie opuszczało van Gogha" owo piekielnie zagadnienie żółceni ".

A najbardziej czytelnym symbolem zabiegów malarza, zaklinacza słońca, stały się słoneczniki. Z imienia, kształtu i barwy, tak po prostu słoneczne. Radosne, żywe, malowane w różnych wersjach Słoneczniki tego artysty są obecnie jedną z najczęściej spotykanych reprodukcji we współczesnych mieszkaniach."

Fragment książki Jacka Buszyńskiego i Andrzeja Osęki 100 najsłynniejszych obrazów, w: Język polski.
Między nami. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2002, s. 19.

Załącznik 2

Zbigniew Herbert: W pracowni

Lekkim krokiem
przechodzi
od plamy do plamy
od owocu do owocu

dobry ogrodnik
podpiera kwiat patykiem
człowieka radością
słońce błękitem

potem
poprawia okulary
nastawia herbatę
mruczy
głaszcze kota

Pan Bóg kiedy budował świat
marszczył czoło
obliczał obliczał obliczał
dlatego świat jest doskonały
i nie można w nim mieszkać

za to
świat malarza
jest dobry
i pełen pomyłek

oko chodzi sobie
od plamy do plamy
od owocu do owocu

oko mruczy
oko uśmiecha się
oko wspomina

oko mówi można wytrzymać
gdyby tylko udało się wejść
do środka
tam gdzie był ten malarz
bez skrzydeł
w opadających pantoflach
bez Wergiliusza
z kotem w kieszeni
fantazją dobroduszną
i nieświadomą ręką
która poprawia świat

Interpretacja wiersza W pracowni Z. Herberta (Zał. 3)

1. O czym mówi podmiot liryczny w wierszu?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

2. Co maluje artysta?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

3. Co robi artysta w pracowni? Wymień wszystkie jego czynności:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Jakimi częściami mowy są wyrażone?
........................................................................................
........................................................................................

4. Wyjaśnij:
Wergiliusz......................................................................
dobroduszny...................................................................
nieświadomy...................................................................

5. Na podstawie fragmentu tekstu napisz, co cechuje malarza:
 
CYTAT: CECHY:
"... malarz
bez skrzydeł
w opadających pantoflach
bez Wergiliusza
z kotem w kieszeni
fantazją dobroduszną
i nieświadomą ręką
która poprawia świat."
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
6. Odszukaj fragmenty utworu mówiące o tym, jaki jest świat, zbudowany przez Boga, a jaki jest świat, który stwarza malarz?
 
świat stworzony przez Boga Świat stworzony przez artystę
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Załącznik 4 a

POLECENIA DLA GRUPY I

Jan Vermeer Pracownia artysty

Pytania:
- Kto jest twórcą obrazu?
- Jaki tytuł nadano dziełu?
- Czy jest to malarstwo realistyczne, wiernie odzwierciedlające rzeczywistość czy raczej operujące linią, plamą barwną - bardziej współczesne?
- Co jest tematem obrazu?
- Gdzie stoją sztalugi artysty?
- Skąd dochodzi światło?
- Jaka jest kolorystyka obrazu?
- Wybierz element obrazu, który zwrócił twoją uwagę. Co to jest i jak wygląda? W której części obrazu się znajduje? Wykorzystaj podane wyrażenia:

na pierwszym planie z boku po prawej/lewej stronie obrazu w tle

Załącznik 4 b

POLECENIA DLA GRUPY II

Diego Velazquez Panny dworskie

Pytania:
- Kto jest twórcą obrazu?
- Jaki tytuł nadano dziełu?
- Czy jest to malarstwo realistyczne, wiernie odzwierciedlające rzeczywistość czy raczej operujące linią, plamą barwną - bardziej współczesne?
- Co jest tematem obrazu?
- Gdzie stoją sztalugi artysty?
- Skąd dochodzi światło?
- Jaka jest kolorystyka obrazu?
- Wybierz element obrazu, który zwrócił twoją uwagę. Co to jest i jak wygląda? W której części obrazu się znajduje? Wykorzystaj podane wyrażenia:

na pierwszym planie z boku po prawej/lewej stronie obrazu w tle

Załącznik 4 c

POLECENIA DLA GRUPY III

Paul Gaugin Portret Vincenta ze słonecznikami


Pytania:
- Kto jest twórcą obrazu?
- Jaki tytuł nadano dziełu?
- Czy jest to malarstwo realistyczne, wiernie odzwierciedlające rzeczywistość czy raczej operujące linią, plamą barwną - bardziej współczesne?
- Co jest tematem obrazu?
- Gdzie stoją sztalugi artysty?
- Skąd dochodzi światło?
- Jaka jest kolorystyka obrazu?
- Wybierz element obrazu, który zwrócił twoją uwagę. Co to jest i jak wygląda? W której części obrazu się znajduje? Wykorzystaj podane wyrażenia:

na pierwszym planie z boku po prawej/lewej stronie obrazu w tle
 

Opracowanie: Katarzyna Chrząszcz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9287


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.17Ilość głosów: 6

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.