Katalog

Ewa Zarębińska, Ewa Białk, Krystyna Grabe
Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Już ósmy rok w "Ósemce"

- n +

Już ósmy rok w "Ósemce"

Idea integracji rozwija się w Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie już ósmy rok. W tym czasie naukę podjęło 35 uczniów zdiagnozowanych przez lekarzy specjalistów.

Aby zapewnić dzieciom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się w szkole, dostosowano warunki architektoniczne placówki do możliwości ruchowych uczniów. W tym celu wykonano podjazdy dla wózków inwalidzkich i balkoników, poszerzono drzwi do budynku, toalet i klas, zamocowano poręcze i uchwyty, przystosowano toalety. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia wyodrębniono przytulne kąciki stwarzające przyjemną atmosferę. Ustawiono też indywidualne stoliki i ławki umożliwiające dowolne rozplanowanie przestrzeni wokół ucznia i pełne uczestnictwo dzieci na zajęciach dydaktycznych. W każdej klasie integracyjnej pracuje nauczyciel prowadzący i pedagog specjalista. Padagog specjalista wspiera uczniów niepełnosprawnych w czasie zajęć i po lekcjach, prowadząc z nimi zajęcia wyrównawcze, rewalidację indywidualną lub terapię pedagogiczną. By integracja była faktem, nauczyciel wspomagający ustala z nauczycielem prowadzącym zarówno całoroczny program nauczania, jak i cele, metody, formy, środki dydaktyczne i treści poszczególnych jednostek lekcyjnych tak, by w sposób maksymalny połączyć pracę dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Nauczyciele uczący w zespołach integracyjnych to wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca specjalizację z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki, pedagogiki specjalnej i edukacji upośledzonych umysłowo. W pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczyciele wykorzystują różnorodne, często nowatorskie metody nauczania.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną realizują treści programowe na poziomie dostosowanym do swoich możliwości i umiejętności. Nauczyciel wspomagający stara się tak dobierać zadania, by były one przyczyną rozwoju dziecka, by doskonaliły, kształciły, utrwalały te wiadomości i umiejętności, które są kluczowe dla samodzielnego życia w społeczeństwie.

Proces uczenia się w klasach integracyjnych nie przebiega tylko w sali lekcyjnej, lecz w miarę możliwości odbywa się w środowisku lokalnym, a także w autentycznych sytuacjach społecznych. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym regionu, nie tylko odwiedzając wystawy, spektakle, koncerty i przedstawienia, ale także próbując swoich sił jako aktorzy. Współuczestniczą w przygotowaniach festynów integracyjnych dla uczniów szkół podstawowych i mieszkańców miasta. Biorą czynny udział w konkursach recytatorskich, plastycznych i konkursach wiedzy zdobywając niejednokrotnie zaszczytne miejsca.

Festyn integracyjny "WSZYSCY RAZEM"


Przedstawienie z okazji Święta Niepodległości "PRZEZ OKNO HISTORII"

Widowisko słowno- muzyczne pt.: "OPOWIEŚĆ O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU"
(II miejsce w przeglądzie widowisk <JASEŁKA 2005 >)


Uczniowie klas integracyjnych mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w działających na terenie szkoły różnorodnych kołach zainteresowań. Dużą popularnością wśród dzieci cieszy się kółko taneczne, "Mały Europejczyk", informatyczne, małych form teatralnych, matematyczne, plastyczne, regionalne i turystyczne.

Klasy integracyjne to doskonała szkoła tolerancji. Dzieci uczą się, że bawić się i pracować można ze wszystkimi ludźmi, tymi zdrowymi i tymi chorymi, a pomoc polega nie na współczuciu ale wspieraniu i przyjaźni. Nie są to puste słowa. W klasach integracyjnych naszej szkoły TAK WŁAŚNIE JEST.

 

Opracowanie: Ewa Białk, Krystyna Grabe, Ewa Zarębińska

Wyświetleń: 1087


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.