AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ks. Dariusz Ostałowski
Religia, Program nauczania

Przyjdź do Jezusa - Program autorski propagujący uszczestnictwo w rekolekcjach parafialnych

- n +

"Przyjdź do Jezusa" - szkolny program propagujący uczestnictwo w rekolekcjach parafialnych

Realizacja: w Adwencie i Wielkim Poście przed rekolekcjami parafialnymi.

WSTĘP

Okres Adwentu i Wielkiego Postu to czas, gdzie w wielu parafiach odbywają się rekolekcje. Udział w nich jest różny. Wiele dzieci czas rekolekcji uważa za czas wolny od zajęć i bardzo słabo w nich uczestniczy. A rekolekcje to przecież czas szczególny dany również dzieciom, w którym poprzez modlitwę, rozważanie Słowa Bożego i sakramenty mogą być bliżej Chrystusa.
- W rekolekcje możemy stawać się lepszymi dziećmi Bożymi, kochającymi bardziej Boga i drugiego człowieka co pozwoli lepiej kroczyć do świętości.
- Rekolekcje to także czas, w którym doświadczamy szczególnej miłości Jezusa (w sakramencie pokuty) i uczymy się taką miłością obdarowywać innych.
- Możemy również wejrzeć w głąb swojego serca i zobaczyć, jak wygląda nasze życie, by później dokonać koniecznej przemiany.
- Rekolekcje to spotkanie z Chrystusem najlepszym największym Nauczycielem i Mistrzem każdego z nas.
- Rekolekcje to czas, w którym powinniśmy się bardziej otworzyć na Chrystusa i Jego słowo, aby pogłębić wiarę i ją ożywić.

Warto zatem dołożyć starań, aby czas rekolekcji parafialnych nie był czasem zmarnowanym. Temu ma służyć ten program propagujący i zachęcający do udziału zarówno w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

WIODĄCE CELE PROGRAMU

- Zrozumienie celu rekolekcji.
- Pragnienie pełnego uczestnictwa w spotkaniach rekolekcyjnych.
- Umiejętność znajdowania czasu w swym życiu dla Jezusa.
- Otwartość na Jezusa i Jego słowo.
- Umiejętność wyboru między dobrem i złem.
- Zaangażowanie po stronie dobra, nawrócenie.

SZCZEGÓŁOWE CELE OPERACYJNE

WIEDZA:

- Uczeń określi czym są rekolekcje i jaki jest ich cel,
- wymieni warunki dobrego przeżycia rekolekcji, warunki dobrej spowiedzi,
- poda termin i pogram rekolekcji parafialnych.

UMIEJĘTNOŚCI:

- Uczeń potrafi uzasadnić potrzebę udziału w rekolekcjach,
- potrafi ułożyć modlitwę o dobre przeżycie i owoce rekolekcji,
- potrafi dokonywać wyboru między dobrem i złem,
- potrafi uzasadnić potrzebę spowiedzi rekolekcyjnej,
- potrafi wykonać zaproszenie i plakat zachęcający do udziału w rekolekcjach.

POSTAWY:

- Uczeń wyraża pragnienie uczestnictwa w rekolekcjach,
- modli się o dobre ich przeżycie,
- wyraża postawę odpowiedzialności za swoje nawrócenie,
- włącza się w przebieg rekolekcji (oprawa liturgii),
- pragnie przystąpić do sakramentu pokuty.

METODY I FORMY PRACY:

- Pogadanka,
- opowiadanie,
- praca plastyczna,
- modlitwa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:


- Pismo święte,
- ilustracje,
- plan rekolekcji.


PROPOZTCJE TEMATÓW DO ZREALIZOWANIA PROGRAMU "PRZYJDŹ DO JEZUSA"


1. Rekolekcje - czas spotkania z Jezusem (klasy IV-VI).
1a. Przebaczający Ojciec i zbuntowany syn - sakrament pojednania (klasy V-VI).
2. Rekolekcje to lekcje, to lekcje na które chodzić trzeba by być lepszym ( klasy 0-III).
2a. Historia zagubionej owcy i Dobrego Pasterza - spowiedź (klasy III-IV).

LITERATURA

Przyczyna W. (Red.). Rekolekcje szkolne. Kraków 2003.
Rizzi G. 20 nabożeństw z okazji sprawowania sakramentu pojednania. Warszawa 2003.
Śmiech T. (Red.). Wielbimy Boga - przewodnik metodyczny. Kielce 2003.
Miłujcie się. 1-2/1997

1A. PRZEBACZAJĄCY OJCIEC I ZBUNTOWANY SYN - SAKRAMENT POJEDNANIA

Wiodące cele katechetyczne:

- Ukazanie czym jest sakrament pojednania.
- Pragnienie przystąpienia do spowiedzi rekolekcyjnej.
- Pragnienie wejścia na drogę przemiany życia.

Szczegółowe cele operacyjne:

Wiedza:

- Uczeń określi czym jest sakrament pojednania,
- pamięta i wymieni warunki dobrej spowiedzi,
- określi czym jest grzech, postanowienie poprawy, żal za grzechy, spowiedź, zadośćuczynienie.
Umiejętności:
- Uczeń potrafi zrobić rachunek sumienia,
- potrafi dobrze się wyspowiadać,
- potrafi uzasadnić dlaczego spowiedź jest ważna w życiu chrześcijanina.
Postawy:
- Uczeń chętnie przystępuje do sakramentu pojednania,
- uznaje swoją słabość i grzeszność,
- jest otwarty na przebaczającą miłość Ojca,
- podejmuje postanowienie by być lepszym.

Metody i formy pracy:

pogadanka, analiza tekstu biblijnego, modlitwa.

Środki dydaktyczne:

Pismo św., modlitewnik, rachunek sumienia -pytania.

WPROWADZENIE


K. wita uczniów i zachęca do modlitwy, następnie wprowadza w temat:

Czas rekolekcji, jak mówiliśmy na poprzedniej katechezie, jest czasem wyjątkowym w życiu każdego człowieka. Doświadczamy bowiem wtedy szczególnej bliskości i miłości Boga. Wchodzimy w siebie i zastanawiamy się nad swoim życiem.

K. stawia pytanie:

-Czym jeszcze są rekolekcje? (trafne wypowiedzi zapisujemy na tablicy).
Wśród waszych wypowiedzi padła i taka, że: rekolekcje to czas, w którym możemy skorzystać z sakramentu pokuty. Na dzisiejszej katechezie powiemy sobie właśnie o tym czym jest spowiedź, jak się do niej przygotować i jak ją dobrze odbyć.

PODANIE PRAWDY

K. poleca odszukać i odczytać z Pisma św., tekst Łk 15,11-32, na podstawie tego tekstu ukazujemy, że nasze życie jest podobne do życia syna marnotrawnego.

1. W DOMU OJCA

Pewien ojciec miał dwóch synów.


Wy także jesteście dziećmi Ojca w niebie. Z tym Ojcem łączy was niezwykły związek. On jest wyjątkowy troszczy się o każdego z was, obsypuje prezentami. Chce związać się z wami szczególnym przymierzem - miłością.

2. ZBUNTOWANY SYN

Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich.

Jesteśmy tacy sami, kiedy grzeszymy: jak syn który odwraca się plecami od ojca i odchodzi, robiąc po swojemu. Grzech jest właśnie "zerwaniem więzów", zerwaniem tej nici, która łączy nas z Ojcem niebieskim, to odwracanie się do Niego plecami. W tym posunięciu sądził, że znajdzie szczęście, a tym czasem:

Pragną on napełnić żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Tak samo jest z nami: spójrzcie dokąd prowadzi nas grzech, dokąd wiedzie nas postępowanie "po swojemu". Grzech prowadzi nas w ślepy zaułek, grzech zmienia nas w zwierzę.

3. WSPANIAŁY OJCIEC

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

Mimo odejścia ojciec ciągle wygląda i czeka. I kiedy syn się pojawia, wybiega przed dom, wzrusza się. Od dawna czkał na tę chwilę. Teraz rzuca mu się na szyję, przytula całuje. Nie robi wymówek, nie oskarża. Tak też postępuje Ojciec w niebie. Nie posyła cię do diabła, nie zapomina, pozostaje Twoim Ojcem; Jego Miłość jest uparta i grzech nie ma siły jej zniszczyć.

Udaje się na poszukiwanie ciebie.

4. POWRÓT I UCZTA
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu tez pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.

Pierścień na palec, nowe szaty, ten syn się odradza, ten syn zmartwychwstaje, rozpoczyna nowe życie. Niezłomna i wierna miłość Ojca pozwala mu zacząć wszystko od nowa w domu Jego Ojca. Rozpoczyna się uczta.

Tak dzieje się, kiedy się spowiadasz; Ojciec wybiega ci na spotkanie, rzuca ci się na szyję i obezwładnia cię swoją niezłomną miłością. To uczta miłosierdzia i uczta twojego odrodzenia.

POGŁĘBIENIE

K. pyta o warunki dobrej spowiedzi:
- wyjaśnia każdy z nich, zwraca uwagę na rachunek sumienia (daje pytania do rachunku sumienia lub posługuje się modlitewnikiem),
- przypomina formułę spowiedzi.


ZASTOSOWANIE

K. Zachęca do zrobienia dobrego rachunku sumienia,
- zachęca do spowiedzi rekolekcyjnej,
- proponuje jako owoc pojednania stawanie się innym na wzór syna marnotrawnego.

ZAKOŃCZENIE

K. przypomina program rekolekcji, modlitwa:

Panie Ty jesteś wspaniałym Ojcem, nigdy nie przestanę być Twoim dzieckiem, mimo tego co zrobiłem. Ty jesteś Ojcem niewyczerpanej miłości, Ojcem, który udaje się na poszukiwanie. Abym tylko zmartwychwstał i był znów w domu. Panie oto jestem, powracam; przytul mnie do siebie, spraw, abym zmartwychwstał. Teraz jestem pewien, że żaden grzech nie odłączy mnie od Ciebie.

2A. HISTORIA ZAGUBIONEJ OWCY I DOBREGO PASTERZA - SPOWIEDŹ

Przy tym temacie spotkanie prowadzimy, jak w propozycji tematu 1a. Cele, metody i środki dydaktyczne też są takie same. Zmienia się tylko podanie prawdy (jest on bardziej czytelne dla dzieci młodszych).


PODANIE PRAWDY

K. odczytuje lub opowiada tekst z Pisma św. Łk 15,1-7. Następnie analizuje i wyjaśnia tekst.
- Oto bohaterowie przypowieści: owca i pasterz.
- Owca robi po swojemu: nie słucha tego, co mówi pasterz i idzie poszukiwać lepszego pastwiska; odłącza się od stada, sądząc, że jest wyjątkowa i że jej towarzyszki nie dorastają jej do pięt. Grzechem jest postępowanie po swojemu.
- Biedna owca! Gdzie kończy? W wąwozie, wśród cierni, uwięziona w rozpadlinie. Źle na tym wyszła. Grzech prowadzi nas tam, do wąwozu.
- A co robi pasterz? Mógłby powiedzieć: "W porządku, straciłem jedną, pozostało mi jeszcze dziewięćdziesiąt dziewięć".Tymczasem dla pasterza ta owca- choć setna-jest jedyna. Zostawia więc inne i wyrusza na jej poszukiwanie.
Dla Jezusa każdy z nas jest jedyny i On udaje się na nasze poszukiwanie.


- Zagląda wszędzie; patrzy w prawo, patrzy w lewo; przeszukuje każdą dolinę, przetrząsa każdy krzaczek, który mógłby uwięzić owce. W końcu ja odnajduje. I nie ma okładania kijem czy wyrzutów. W czasie spowiedzi dokonuje się coś takiego. Jezus cię odnajduje i ratuje.
- Jest to radość z odnalezienia: bierze owieczkę na ramiona i powraca do domu. Woła przyjaciół i sąsiadów, bo razem z nimi pragnie się radować. Również z waszego powodu. Zawsze, kiedy się spowiadacie w niebie odbywa się wielka uczta.

Dalej proces edukacyjny przebiega, jak przy temacie 1a, katechezę kończymy modlitwą:

Panie jestem Twoją owieczką. Zmiłuj się, zobacz gdzie skończyłem; jak wyglądam. Przyznaję to wyłącznie moja wina. Chciałem zrobić po swojemu nie słuchałem Cię, oddaliłem się od twojego stada. Panie ulituj się, przyjdź i uratuj mnie. Panie, wiem, że jesteś wyjątkowym pasterzem. Ty wyruszasz na ratunek, idziesz mnie szukać. Przyjdź, Panie, jeszcze raz i szukaj mnie. Weź mnie na swoje ramiona i zanieś w bezpieczne miejsce. Panie, Ty jesteś moim pasterzem, a ja jestem Twoja owcą.

1. REKOLEKCJE - CZAS SPOTKANIA Z JEZUSEM

Wiodące cele katechetyczne:

- Umiejętność znajdowania czasu i miejsca w życiu dla Jezusa.
- Zrozumienie celu rekolekcji.

Szczegółowe cele operacyjne:

Wiedza:

- Uczeń określi czym są rekolekcje,
- wymieni warunki dobrego przeżycia rekolekcji,
- zna program rekolekcji.
Umiejętności:
- Uczeń potrafi uzasadnić konieczność uczestnictwa w rekolekcjach,
- potrafi dokonać wyboru między dobrem a złem,
- potrafi wykonać plakat i zaproszenie rekolekcyjne.
Postawy:
- Uczeń wyraża pragnienie uczestnictwa w rekolekcjach,
- wyraża otwartość na Słowo Boże,
- modli się o dobre przeżycie rekolekcji.

Metody i formy pracy:

Pogadanka, opowiadanie, praca plastyczna, modlitwa.

Środki dydaktyczne:
Pismo św., plan rekolekcji, piosenka "Święty uśmiechnięty".

WPROWADZENIE

K. wita uczniów i zachęca do modlitwy, następnie opowiada świadectwo:

Był rok1993. Pani Hannwachs od wielu lat nie korzystała z urlopu. Wysłała młodszą córkę na kolonie. A ten dzień wytchnienia postanowiła spędzić ze starszą Marią Christiną, która właśnie zdała maturę. Wracając z plaży Maria zawołała do rodziców: "Idą na basen poskakać na główkę". I skoczyła do basenu od złej płytkiej strony. Matka jakby usłyszała krzyk, mąż natychmiast skoczył do wody i od razu zrozumiał co się stało. Złamany kręgosłup. Od tego momentu poruszała tylko głową. Sparaliżowana całkowicie zależna od innych osób.

Dwa lata po wypadku sama opowiada...

- Bardzo wiele mnie kosztuje zaakceptowanie obecnego stanu. Najtrudniejsza jest cierpliwość wobec siebie. Muszę na wszystko czekać: jedzenie, mycie, włączenie płyty. Lecz to unieruchomienie pozwoliło mi zrozumieć jedną rzecz: wielu ludzi nie potrafi się zatrzymać. Biegną, biegną, lecz - właściwie za czym? Moje życie wydaje się puste, lecz ja wiem, po co żyję. Wiem, że jeden uśmiech, przyjazny gest, potrafi przekazać wiele szczęścia. Jestem przekonana, że mogę Jezusowi wszystko powiedzieć i do końca zaufać ".
(Miłujcie się, 1-2/1997)

Jak widzicie na podstawie tego świadectwa, aby doświadczyć bliskości Boga trzeba czasem się zatrzymać, wyciszyć, zwolnić w swoim życiu. Takim właśnie czasem są rekolekcje.

PODANIE PRAWDY

K. Stawia pytanie: - Czym dla was są rekolekcje? (propozycje zapisujemy)

Rekolekcje to:
- bycie blisko Boga,
- czas modlitwy,
- czas nawrócenia,
- zastanowienia się nad życiem,
- okazja do spowiedzi,
- czas wyciszenia.

Każdy z nas potrzebuje zatrzymania się, aby zastanowić się nad swoim życiem, aby zobaczyć czy kroczymy do świętości. Pismo św. mówi nam: " Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty "(Kpł 19,2). W tych słowach zawarte jest ważne dla nas wskazanie: iż każdy jest powołany do dążenia do nieba i każdy powinien starać się świętym być. Tak też śpiewa Arka Noego.

K. śpiewa lub słucha z dziećmi: Święty uśmiechni ęty".

Rekolekcje są czasem, w którym zatrzymujemy się i zastanawiamy nad swoim życiem. Pomaga nam w tym słuchanie Słowa Bożego, nauki rekolekcyjne, wspólna modlitwa. A gdy już dokonamy rewizji swojego życia, to trzeba podjąć drogę nawrócenia, aby być blisko Jezusa i przyjąć Go do swego serca. Pomocą w tym jest: spowiedź rekolekcyjna, postanowienia rekolekcyjne.

Żeby to dokonało się w nas musimy tylko znaleźć trochę czasu w swoim życiu dla Jezusa. Wybrać się na spotkanie z Nim i pozwolić Mu aby nas przemienił,

ZASTOSOWANIE
K. pyta uczniów:

- Czy wobec tego, co tu było powiedziane, jak się wam wydaje: warto chodzić na rekolekcje?
- Dlaczego warto chodzić na rekolekcje?
K. zachęca uczniów do udziału w rekolekcjach, przypomina program, uczniowie wykonują zaproszenie i plakat rekolekcyjny.

ZAKOŃCZENIE

K. przypomina program, modlitwa.
Zadaje pracę domową:

Ułóż modlitwę o dobre przeżycie rekolekcji.

2. REKOLEKCJE, TO LEKCJE, NA KTÓRE CHODZIĆ TRZEBA ABY BYĆ LEPSZYM

Wiodące cele katechetyczne:

- Ukazanie rekolekcji, jako formy pomocnej w przemianie życia.
- Umiejętność znajdowania czasu i miejsca w życiu dla Jezusa.
- Zrozumienie celu rekolekcji.

Szczegółowe cele operacyjne:
Wiedza:

- Uczeń określi czym są rekolekcje,
- wymieni warunki dobrego przeżycia rekolekcji,
- zna program rekolekcji.
Umiejętności:
- Uczeń potrafi uzasadnić konieczność uczestnictwa w rekolekcjach,
- potrafi dokonać wyboru między dobrem a złem,
- potrafi wykonać plakat rekolekcyjny.
Postawy:
- Uczeń wyraża pragnienie uczestnictwa w rekolekcjach,
- potrafi dokonać wyboru między dobrem a złem,
- modli się o dobre przeżycie rekolekcji.

Metody i formy pracy:

Pogadanka, opowiadanie, praca plastyczna, modlitwa.

Środki dydaktyczne:

Pismo św., plan rekolekcji, piosenka "Święty uśmiechnięty".

WPROWADZENIE

K. wita uczniów, jako modlitwę z nimi śpiewa lub słucha piosenkę:
"Święty uśmiechnięty".
Przed chwilą śpiewaliśmy znaną chyba wszystkim piosenkę Arki Noego: "Święty uśmiechnięty". Nie wiem czy zauważyliście, ale są w niej bardzo ważne słowa:
"Taki duży, taki mały może świętym być..." . A ja bym powiedział troszeczkę inaczej:
"taki duży, taki mały powinien starać się świętym być". Każdy z nas, każdego dnia powinien dążyć do świętości, starać się być lepszym. Dziś właśnie powiemy sobie, co znaczy być lepszym, co może nam w tym pomóc?
Na początek opowiem wam o człowieku, któremu się to udało.

PODANIE PRAWDY

K. opowiada lub odczytuje historię Zacheusza (Łk 19, 1-9), następnie pyta uczniów:
- Jakim człowiekiem był Zacheusz? (złym)
- Co Zacheusz postanowił zrobić, aby być blisko Jezusa? (zmienić swoje życie, naprawić wszystkie wyrządzone krzywdy i przykrości)
- Co znaczy, że Zacheusz się nawrócił? (zmienił swoje życie)

POGŁĘBIENIE

My także, jak Zacheusz jesteśmy złymi ludźmi.
K. pyta uczniów:
- Kiedy człowiek jest złym człowiekiem? (trafne wypowiedzi zapisujemy)
- Co człowiek powinien zrobić, aby nie być złym człowiekiem? (zmienić życie)
Trzeba zmienić swoje życie, można inaczej powiedzieć, że trzeba się nawrócić, by dążyć do świętości, do nieba. W tym pomagają nam rekolekcje.
K. uczy dzieci wierszyka:

Rekolekcje, to takie lekcje,
Na które chodzić trzeba,
By dostać się do nieba.


Rekolekcje to szczególne lekcje, gdyż: (wypisujemy na tablicy)
- Odbywają się w kościele a nie klasie.
- Jesteśmy bardzo blisko Jezusa. (jak Zacheusz, tabernakulum)
- Jezus przychodzi do nas w Słowie Bożym. (czyta się Pismo św.)
- Jezus przychodzi do nas pod postacią chleba. (komunia św.)
- Jezus przebacza nam grzechy. (spowiedź)
- Jezus mówi jak żyć. (nauki rekolekcyjne)

ZASTOSOWAMIE

K. rozmawia z dziećmi, stawia pytania:

- Czy warto chodzić na rekolekcje?
- Co dają nam rekolekcje?
Uczniowie wykonują plakat zapraszający na rekolekcje.

ZAKOŃCZENIE

K. przypomina program rekolekcji, przypomina wierszyk, modlitwa.

ANKIETA

□ CHŁOPAK    □ DZIEWCZYNA

1. Jakie rekolekcje odbywają się w naszej parafii?
□ adwentowe
□ wielkopostne
□ adwentowe i wielkopostne.

2. Ile dni trwają rekolekcje parafialne?
□ 2
□ 3
□ 4.

3. Czy uczestniczysz w rekolekcjach parafialnych?
□ tak
□ nie
□ czasami.

4. Jeżeli uczestniczysz w rekolekcjach to przez ile dni?
□ 2
□ 3
□ 4.

5. Czy Twoi rodzice uczestniczą w rekolekcjach parafialnych?
□ tak
□ nie
□ czasami.

6. Czym dla Ciebie są rekolekcje (napisz w trzech punktach)?
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Dziękuję za wypełnienie ankiety.

ANKIETA EWALUACYJNA


□ CHŁOPAK   □ DZIEWCZYNA

1. Czy uczestniczyłeś w rekolekcjach parafialnych w tym roku?
□ tak
□ nie.

2. W jakich rekolekcjach uczestniczy³eœ?
□ adwentowych
□ wielkopostnych
□ adwentowych i wielkopostnych.

3. Ile dni byłeś(aś) na rekolekcjach parafialnych?
□ 1
□ 2
□ 3.

4. Czy Twoi rodzice uczestniczyli w rekolekcjach parafialnych?
□ tak
□ nie.

5. Co dały Ci rekolekcje (napisz przynajmniej trzy odpowiedzi)?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

 

Opracowanie: Ks. mgr Dariusz Ostałowski
Katecheta w Szkole Podstawowej
w Miłkowie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4707


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.33Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.