AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Lipska-Dangeraux
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Scenariusz godziny wychowawczej dla szkoły średniej "Czy to jest miłość czy...egoizm"

- n +

Czy to jest miłość czy... egoizm?

Scenariusz lekcji godziny wychowawczej dla klasy wychowawczej w szkole średniej

Cel dydaktyczny: pokazanie, czym różni się miłość od egoizmu

Cel wychowawczy: pielęgnowanie miłości i wyzbywania się egoizmu kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny

Zasada: świadomego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach

Metoda: dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Forma: praca indywidualna, cała klasa

Pomoce: egzemplarz tekstu dla nauczyciela, kartki papieru, tablica, kreda

Czas: 45 minut

Sposób realizacji lekcji

1. Sprawy organizacyjne - sprawdzenie listy obecności i zapoznanie uczniów z tematem
2. Nauczyciel zaczyna lekcję od przeczytania uczniom wypowiedzi pewnej dziewczyny (teks na załączniku). Nakłania tą lekturą uczniów do refleksji na temat prawdziwej miłości i egoistycznej postawie wobec drugiego człowieka.
3. Dyskusja - uczniowie odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela:
- W czym przejawia się miłość? - Czym wyraża się egoizm?
4. Każdy uczeń zapisuje swoje refleksje na kartce. Na drugiej kartce tworzy dwie kolumny. W kolumnie "egoizm" zaznacza cechę, której chce przestać ulegać, w kolumnie "miłość" cechę, którą chce rozwijać.
5. Nauczyciel wraz z uczniami tworzy na tablicy tabelę - efekt przemyśleń i deklaracji uczniów:
EGOIZM MIŁOŚĆ
1. Skupienie się na sobie, dążenie do samozadowolenia
2. Dążenie do przyjemności tylko dla siebie
3. Nastawienie na branie a nie dawanie
4. Nastawienie, aby łatwo przejść przez życie
5. Obojętność, nieczułość
6. Uleganie zachciankom, kaprysom, instynktom
7. Bezwzględne dążenie do celu
8. Krzywdzenie innych, zadawanie im bólu i cierpienia
1. Otwarcie się na innych
2. Dążenie do uszczęśliwiania innych
3. Nastawienie na obdarowanie innych
4. Uczciwe podejście do innych, do życia, do trudności
5. Wrażliwość, okazywanie innym zrozumienia
6. Wybór dobra, mimo że jest on trudny
7. Wybór uczciwej drogi życiowej
8. Nie krzywdzić innych a chronić ich
6. Nauczyciel zachęca uczniów do pracy nad rozwojem pozytywnych cech oraz do wysiłku pozbywania się przejawów egoizmu, aby w ten sposób doskonalić zdolność do miłości.

ZAŁĄCZNIK - TEKST DO PRZECZYTANIA UCZNIOM

Mówi Ewa:

"Rodzice nauczyli mnie egoizmu, twardości życiowej. Mama mawiała: nigdy nikomu niczego nie dawaj. Co twoje, to twoje. W szkole koleżanki dzieliły się ze sobą śniadaniami. Uczestniczyłam w tym, sama niczego nie wnosząc. W duchu śmiałam się z ich naiwności i głupoty."

Ewa, którą mamy prawo określić jako egoistkę, spotyka Pawła. Paweł mieszka z rodzicami, żyją w niezbyt dobrych warunkach materialnych. Chłopak pomagał jednak swoim niedożywionym kolegom z akademika. Ewa nie mogła tego zrozumieć...

"Widzisz, powiedział kiedyś Paweł, chciałbym każdemu coś dać, pomóc.... Tak, ale przecież nie wiesz, czy oni się kiedykolwiek odwdzięczą! Spojrzał na mnie dziwnie: zrozum, nie oczekuję wdzięczności. Satysfakcję daje mi sam fakt, że mogę komuś wyświadczyć przysługę.... Stawałam się inna. Gdzieś zapodziała się moja pewność siebie, ironiczny sposób patrzenia na ludzi, mój egoizm."
 

Opracowanie: Agnieszka Lipska Dangreaux

Wyświetleń: 5438


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.