Katalog

Anna Podgórska
Zajęcia zintegrowane, Konkursy

Regulamin Gminnego Konkursu Ekologicznego kl. III

- n +

Regulamin gminnego konkursu ekologicznnego

I. Organizator: Szkoła Podstawowa w Janówce.

II. Cele konkursu.
- uświadomienie uczniom zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących głównie w miejscu zamieszkania
- rozwijanie szacunku do przyrody i umiejętności harmonijnego z nią współżycia,
- budzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodniczych,
- rozbudzanie świadomości ekologicznej, spotkanie miłośników przyrody

III. Zasady uczestnictwa

1. Do uczestnictwa zapraszamy uczniów klas III wszystkich szkół podstawowych gminy Komarów.
2. Szkołę reprezentuje maksimum trzech uczniów - zwycięzcy eliminacji szkolnych.
3. Zakres treści obejmuje zagadnienia programowe środowiska społeczno - przyrodniczego z przyrody ożywionej i nieożywionej i podstawowych zagadnień ekologicznych.

IV. Przebieg konkursu

Etap I - wyłonienie przez nauczycieli w toku eliminacji klasowych kandydatów do drugiego etapu (trzy osoby, które jako grupa będą reprezentowały szkołę.)
- zgłoszenie pisemne uczestników do drugiego etapu należy składać do pani Anny Podgórskiej - Szkoła Podstawowa w Janówce w terminie do 30.04.2005r.

Etap II - wyłonienie przez komisję konkursową 3 zwycięzców.

V. Termin konkursu
Etap I - kwiecień roku szkolnego 2004/2005 (dowolnie wybrany termin przez nauczycieli)
Etap II - odbędzie się 17.05.2005r. o godzinie 1000 w Szkole
Podstawowej w Janówce.

VI. Skład komisji konkursowej
Koordynator konkursu - przewodniczący, dwóch członków: nauczyciele nauczania zintegrowanego.

VII. Nagrody dla laureatów
- Wpis na świadectwie:
- Laureat gminnego konkursu ekologicznego
- Zapewniamy atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i upominki dla uczestników.


ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Nazwa szkoły .......................................................................

................................................................................................
 
L.p Imię i nazwisko ucznia

 
 

Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu:


 

Opracowanie: Anna Podgórska

Wyświetleń: 1162


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.