Katalog

Marzanna Wiśniewska
Religia, Sprawdziany i testy

Test w zakresie znajomości tematyki biblijnej dla uczniów kończących sześcioletnią szkołę podstawową

- n +

Test w zakresie znajomości tematyki biblijnej dla uczniów kończących sześcioletnią szkołę podstawową

Nazwisko i imię
...................................................................
1. Imię anioła, który zwiastował Maryi, że zostanie Matką Jezusa:
a) Anioł Stróż
b) Gabriel
c) Michał

2. Maryja urodziła Jezusa w:
a) Jerozolimie
b) Nazarecie
c) Betlejem

3. Imię jednego z Mędrców:
a) Daniel
b) Baltazar
c) Symeon

4. Święta Rodzina ucieka przed gniewem Heroda do:
a) Jerozolimy
b) Rzymu
c) Egiptu

5. Ile lat miał Jezus, gdy nauczał w świątyni?
a) 30
b) 12
c) 28

6. Kto udzielił Jezusowi chrztu w rzece Jordan?
a) Piotr
b) Izajasz
c) Jan Chrzciciel

7. Jezus pościł na pustyni:
a) 15 dni
b) 40 dni
c) 7 dni

8. Ilu Apostołów Jezus powołał?
a) 72
b) 12
c) 15

9. Święty Piotr był:
a) rybakiem
b) stolarzem
c) pasterzem

10. "czcij ojca i matkę swoją", które to jest przykazanie?
a) 6
b) 4
c) 9

11. Ile jest warunków sakramentu pokuty?
a) 7
b) 10
c) 5

12. Ile jest przykazań Bożych?
a) 9
b) 10
c) 12

13. Kiedy lud wołał do Jezusa "Hosanna Synowi Dawidowemu?
a) na górze Tabor
b) podczas wjazdu do Jerozolimy
c) po Zmartwychwstaniu

14. Kiedy Jezus powiedział" Bierzcie i jedzcie to jest Ciało Moje (...) pijcie to jest Krew
Moja?
a) w Wielką Niedzielę
b) w Wielki Piątek
c) w Wielki Czwartek

15. Do kogo Jezus skierował słowa: "Przyjacielu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowiecze-go"?
a) do Filipa
b) do Judasza
c) do Pawła

16. Rok liturgiczny rozpoczyna okres:
a) Bożego Narodzenia
b) Zwykły
c) Adwentu

17. Jezusa na śmierć skazał:
a) Herod
b) Poncjusz Piłat
c) Kajfasz

18. Do kogo Jezus powiedział: "córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi"?
a) Marii Magdaleny
b) kobiet
c) Weroniki

19. Do kogo Jezus powiedział: "zaprawdę powiadam ci, że dziś ze Mną będziesz w raju"?
a) Jana
b) dobrego łotra
c) Piotra

20. Z jakiego miejsca Jezus powiedział: "Niewiasto oto syn Twój, Synu oto Matka twoja"?
a) z nad jeziora
b) na górze Przemienienia
c) z Krzyża

21. Na jakiej górze Jezus powiedział: "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego"?
a) na górze Tabor
b) na Kalwarii
c) na Synaju

22. Którego dnia Jezus Zmartwychwstał?
a) 5
b) 7
c) 3

23. Jakimi słowami Jezus pozdrawiał uczniów?
a) Witajcie
b) Pokój wam
c) Szczęść Boże

 

Opracowanie: Marzanna Wiśniewska

Wyświetleń: 3833


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.