Katalog

Barbara Trzpit, Małgorzata Panek-Sojka
Zajęcia zintegrowane, Konkursy

Konkurs pt. ?"Dobre maniery"

- n +

Konkurs pt. "Dobre maniery"

Cele konkursu:

- Zwrócenie uwagi dzieci na właściwe zachowanie się w różnych sytuacjach,
- Wyrabianie nawyku stosowania słów i zwrotów grzecznościowych,
- Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole,
- Rozwijanie umiejętności organizacyjnych,
- Kształtowanie umiejętności komunikowania się,
- Uwrażliwienie na drugiego człowieka,
- Kształtowanie kultury osobistej,
- Propagowanie wzorców kulturalnego zachowania się.

Pomoce:

Tabliczki z wizytówkami klas (na stoliki), tabele punktacji wraz z przyborami do pisania dla jury, kartki z tematami scenek do odegrania, rekwizyty potrzebne do odegrania scenek (prezent, kwiaty),
Ciastka, 6 obrazków (puzzli), papier do naklejania obrazków (puzzli), talerze i sztućce.

Czas trwania konkursu: około 1,5 godziny.


Regulamin konkursu "Dobre maniery"

1. Do konkursu przystępują 5- osobowe zespoły z chętnych klas I-III.
2. Każda drużyna rozwiąże 4 zadania konkursowe związane z dobrymi manierami.
3. Za rozwiązanie każdego zadania drużyny mogą otrzymać od 0 - 5 punktów.
4. Wykonanie zadań będzie oceniane przez jury. Członków jury (1 osoba z klasy) wybiorą wychowawcy klas.
5. Zwycięskie drużyny otrzymają dyplomy.
6. Jury będzie oceniało poprawność wykonania zadania oraz zaangażowanie uczestników w jego rozwiązanie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!


ZADANIA

1. Drużyny mają prawidłowo ułożyć przy talerzu sztućce (dużą łyżkę, małą łyżeczkę, nóż, widelec)

2. Drużyna otrzymuje 4 ciastka. Jej zadaniem jest się nimi zgodnie poczęstować.

3. Każdy zespół układa z puzzli obrazek. Ocenie podlegać będzie zaangażowanie wszystkich zawodników oraz zachowanie podczas rozwiązywania zadania.

4. Przedstawiciele drużyn losują karteczki z tematami scenek do odegrania.
(Złożenie życzeń oraz wręczenie kwiatów lub prezentu z okazji urodzin, proszę, dziękuję, przepraszam, nie gniewaj się.)


 

Opracowanie: Barbara Trzpit
Małgorzata Panek-Sojka

Wyświetleń: 2453


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.