Katalog

Agnieszka Grzelecka
Język niemiecki, Ankiety

Ankieta ewaluacyjna: zajęcia z języka niemieckiego

- n +

Ankieta ewaluacyjna dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w centrum kształcenia ustawicznego w Skierniewicach

Zajęcia z języka niemieckiego

Zaznacz wybraną odpowiedź

1. Czy Twoim zdaniem tematy poruszane na zajęciach są ciekawe i dla Ciebie interesujące:
a. tak
b. czasami
c. nie - wolałbym inne: proszę napisać jakie np.: .......................................................
.......................................................
.......................................................
2. Która forma zajęć najbardziej Ci odpowiada - zaznacz wybrane odpowiedzi:
a. czytanie tekstów i rozmowa na dany temat
b. słuchanie rozmów z zakresu życia codziennego
c. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
d. praca ze słownictwem (ćwiczenia leksykalne)
e. sasmodzielne przygotowanie dialogów

3. Czy chciałbyś mieć więcej okazji do pracy samodzielnej np. poprzez przygotowywanie referatów lub samodzielne opracowanie niektórych tematów w domu :
a. tak
b. nie
c. nie wiem

4.Czy chciałbyś uzyskać podczas zajęć więcej informacji dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego:
a.tak
b.nie
c.nie wiem

5. Czy Twoim zdaniem zagadnienia gramatyczne są wyjaśniane w sposób:
a.. zrozumiały
b. jasny, lecz tempo jest za szybkie
d. skomplikowany - trudno jest coś zrozumieć

Dziękuję za wypełnienie ankiety.
Jeśli chciałbyś coś dodać - proszę bardzo.
 

Opracowanie: mgr Agnieszka Grzelecka

Wyświetleń: 4403


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.