AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Białek
Uroczystości, Scenariusze

Młode talenty - scenariusz imprezy słowno-muzyczno-tanecznej

- n +

Scenariusz imprezy SŁowno - muzyczno - tanecznej

"MŁODE TALENTY"
Zrealizowanej przez klasę IV Liceum Agrobiznesu pod kierunkiem wychowaw-czyni - Izabeli Białek

Prowadzącymi spotkanie są: Ewa Szymkiewicz i Michał Sakowski

WSTĘP

EWA: "Nie można pytać życia o sens, można mu tylko sens nadać...
Cała wielkość naszej przygody polega na życiu, które przychodzi do nas z pustymi rękoma, lecz opuścić nas może wzbogacone i przekształcone."
Romain Gary
MICHAŁ: Tymi słowami witamy Państwa na corocznej imprezie, która odbywa się w Ze-spole Szkół Nr 1 w Choszcznie pod tytułem "MŁODE TALENTY".
Jej celem jest zaprezentowanie młodych ludzi, którzy tak jak mówi cytat, swoimi zaintereso-waniami, pasjami i uzdolnieniami wzbogacają i przekształcają nie tylko swoje życia, ale także życie swojego otoczenia.

EWA: Serdecznie witamy zaproszonych gości: Starostę Choszczeńskiego - Pana Tadeusza Puczyńskiego, panią Barbarę Zaniewską - przewodniczącą Rady Rodziców.

MICHAŁ: Dyrekcję Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie, Panią Irenę Sadowską, Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury Panią Małgorzatę Łałsz.

EWA: Serdecznie witamy Dyrekcję Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie w osobach, Pana Ro-mana Naskręta, i Pani Doroty Gozdur.

MICHAŁ: Witamy rodziców, nauczycieli oraz was licznie zgromadzoną publiczność.

EWA: Witamy wykonawców, którzy pochwalą się dziś swoimi uzdolnieniami oraz organi-zatorów imprezy - Panią Izabelę Białek wraz z klasą IV Liceum Agrobiznesu.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

MICHAŁ: Jako pierwsza zaprezentuje się Monika Mocna z klasy I b, która opowie nam legendę pełną tajemnic, czarów i zagadek. Monika jest laureatką konkursów krasomówczych.

EWA: Opowieść nosi tytuł "Legenda o rzece Inie". Zapraszamy.
....................................................................................

MICHAŁ:: Było strasznie i tajemniczo.

EWA: Zgadzam się.

MICHAŁ: Ale zmieniamy nastrój i zapraszamy do prezentacji dziewczęta tańczące w zespo-le WIR. Zespół działa przy Choszczeńskim Domu Kultury a instruktorem jest Pani Renata Wasikowska. W tańcu pt. "Taniec Eleny" zaprezentują się Agnieszka Nykiel z klasy IIc, Mo-nika Nitecka z klasy Ie, Julita Ćwiklińska z klasy If oraz ich koleżanki.
....................................................................................

EWA: Brawo dziewczęta!

MICHAŁ: A za chwilę przed państwem zespół piosenki turystycznej "TOWRZYSTWO POWIĘKSZANIA WYOBRAŻNI". Dajmy wykonawcom chwilę czasu na przygotowanie się i przybliżmy krótko historię zespołu.

EWA: "Towarzystwo Powiększania Wyobraźni" powstał w wakacje 2001r. Założycielem i instruktorem jest Pan Piotr Jarzyna. Pierwszymi członkami zespołu byli obecni absolwenci tej szkoły, a mianowicie Bartosz Butyński, Justyna Carewicz, Dominik Szczygielski, Anna Sem-bratowicz, Sylwia Jabłońska oraz Dawid Przybyła. Z czasem do zespołu doszli Katarzyna Misiak, Marek Subocz i Ewa Szymkiewicz. Są to obecni uczniowie naszej szkoły. Niestety studia, choroba spowodowały, iż wielu z nich odeszło z zespołu. Jedni rezygnują, drudzy przychodzą. Obecnie zespół liczy 8 osób. Są nimi Piotr Jarzyna, Katarzyna Misiak, Ewa Łąc-ka, Marta Adamowicz, Marek Subocz, Roman Szymański i Piotr Lemiesiewicz. Zespół wy-konuje przede wszystkim utwory o tematyce turystycznej oraz country, blues, poezję śpiewa-ną. Towarzystwo ma wiele osiągnięć. Najważniejsze to: Nagroda Grand Prix na Ogólnopol-skim Festiwalu Piosenki Turystycznej - Limanowa 2002, I miejsce na przeglądzie Piosenki Turystycznej i Harcerskiej - Gryfice 2003, II miejsce na Festiwalu Piosenki Turystycznej - Mirosławiec 2003 oraz wiele innych nagród i wyróżnień.
Na dzisiejszym spotkaniu zespół zaprezentuje 3 utwory pt.
"Matka ze Złocieńca"
"Turystyczne Dylematy" i
"Zimą serca". Zapraszamy
....................................................................................

EWA: A teraz zapraszamy do prezentacji swoich talentów Łukasza Dąbka z klasy IIb. Opo-wie o swoich pasjach: fotografii i modelarstwie.
....................................................................................

MICHAŁ: Zapraszamy Monikę Pater z klasy I a, która zaśpiewa nam piosenkę z repertuaru Urszuli Pt. "Niebo dla Ciebie".
.....................................................................................

EWA:
"To moja największa wada,
Że tańcuję bardzo rada;
Powiedzcież mi, me sąsiady,
Jest tu która bez tej wady?"
Jan Kochanowski

MICHAŁ: Wszyscy lubimy tańczyć, prawda. Zapraszamy ponownie dziewczęta z zespołu tanecznego WIR. Tym razem zaprezentują nam taniec Pt. "Safri Duo"
....................................................................................

EWA: Zmieńmy nastrój i dajmy pochłonąć się światu poezji.

MICHAŁ: Za chwilę zaprezentują się przed Państwem młodzi poeci, którzy pod przewodnic-twem pani Beaty Staruch w 2003r. wydali tomik poezji Pt. "CURRICULUM VITAE". Za-praszamy.
....................................................................................

MICHAŁ: A teraz mocne uderzenie. Za chwilę wystąpi przed państwem zespół "Demogor-gon" tworzący muzykę opartą na ciężkich brzmieniach, nasyconych emocjami. Sami muzycy określają graną przez siebie muzykę jako Mistic Metal.

EWA: Wraz z zespołem zaprezentują się uczennice klasy Id, Sandra "Sachmet" Tomaszew-ska, Marta "Papuga" Sobieska i Katarzyna Prokop oraz ich koledzy Marcin "Bachus" Sie-radzki, Tomasz "Anubis" Garbicz, Przemysław "Dewastator" Nowacki, Tomasz "Hazael" Sienkiewicz. Zapraszamy.
.....................................................................................
EWA: Serdecznie dziękujemy zespołowi i prosimy o wsłuchanie się w legendę, którą zapre-zentuje nam Natalia Wojciechowska z klasy IVe

MICHAŁ: Natalia jest wielokrotną finalistką konkursu krasomówczego na szczeblu regio-nalnym.
....................................................................................
EWA: "Z muzyką powinno być właśnie tak, jak z życiem:
I dobrze, i żle, i poważnie, i śmiesznie"
Jerzy Waldorff

MICHAŁ: Mówisz, że najwyższy czas wsłuchać się w brzmienie jakiegoś innego instrumen-tu.

EWA: Tak,a co powiesz na skrzypce?

MICHAŁ: Bardzo dobry pomysł.

EWA: Monika Kaleta z klasy Ib zagra nam dwa utwory z zakresu muzyki poważnej. W 2003r. Monika ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w klasie skrzypiec.

MICHAŁ: Monika wykona dla nas dwa utwory Pt. "Koncert A-mol" Mocarta i "Galop" z operetki "Orfeusz w Piekle". Zapraszamy.
....................................................................................

MICHAŁ: Zrobiło wrażenie...?

EWA: Na pewno. Nie każdy tak potrafi. Dziękujemy Monice za te przepiękne utwory i za-praszamy następnych wykonawców. Czy wiesz co to jest step touch, grejp lub over?

MICHAŁ: Brzmi tajemniczo.

EWA: Są to nazwy kroków w aerobiku. Grupa dziewcząt z naszej szkoły rozwija swoje zain-teresowania w tej dziedzinie. Są to Kasia Kozłowska, Anna Sembratowicz, Basia Szałańska, Malwina Jakszuk, Bogusia Wolarek, Ewelina Kwiecińska, Karolina Molik. Zobaczmy jak to wygląda.
.................................................................................................

MICHAŁ: Wiesz, że mamy niespodziankę?

EWA: Wiem, wiem. Są to nasi goście z Zespołu Szkół Nr 2, Ewelina Spyra, Monika Zarecka oraz Alina Karpała, której wspaniałe grafiki możemy obejrzeć tu na wystawie.

MICHAŁ: W Zespole Szkół Nr2 też są talenty i cieszymy się, że możemy je poznać chociaż w niewielkim stopniu.

EWA: Być może kiedyś wspólnie zorganizujemy imprezę o takim charakterze.

MICHAŁ: Jeszcze raz serdecznie witamy nasze koleżanki i zapraszamy do wysłuchania w ich wykonaniu deklamacji wiersza i prozy.
....................................................................................

EWA: Podziękujmy jeszcze raz brawami naszym gościom, za to, że nas odwiedzili! A teraz do zaprezentowania swoich zdolności muzycznych zapraszamy Katarzynę Misiak z klasy II TE.

MICHAŁ: Zaśpiewa dla nas piosenkę Pt. "Płoną góry" z repertuaru Czerwonych Gitar.
....................................................................................

MICHAŁ: Ponownie zapraszamy na scenę Łukasza Dąbka z klasy II b.

EWA: Tym razem zaprezentuje się nam w utworze Włodzimierza Ścisłowskiego pt. "Coraz rzadziej". Jak sam mówi ma to być niespodzianka. Popatrzmy.
.....................................................................................

EWA: "Nie wiem co to poezja,
Nie wiem po co i na co,
Wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą"

MICHAŁ: Słowami Władysława Broniewskiego zapraszamy na scenę kolejnego wykonaw-cę, który ponownie wprowadzi nas w świat poezji. Będzie nim Michał Żuchowski z klasy IITG. Zaprezentuje nam dwa wiersze własnego autorstwa. Wiersze o tematyce miłosnej noszą tytuły: "Pozory" i "Jesteś".
....................................................................................

EWA: Michał, muszę Ci coś zdradzić. Chciała bym umieć grać na gitarze...

MICHAŁ: Wiesz ja znam parę takich osób, które świetnie grają na gitarach i do tego jeszcze śpiewają.

EWA: To gdzie one są? Może by nam zagrały?

MICHAŁ: Zapraszamy na scenę Sylwię Dębowską z klasy IB, Aleksandrę Nizio z klasy IITG, Julię Winiarską z klasy IIe, Kamilę Kardyńską z klasy IIa,, Marka Subocza z klasy IVc, Adriana Drężek z klasy ITG, Annę Sembratowicz z klasy VLEa. Ta pokaźna grupa osób zaprezentuje się nam w trzech utworach o tematyce turystyczno - harcerskiej. Tak, tak har-cerstwo jeszcze istnieje. Działają w nim dwie nasze uczennice Julia Winiarska i Kamila Kar-dyńska. Utwory noszą tytuły: "Połoniny niebieskie", "Lato ucieka", i "Zegar-mistrz światła".
....................................................................................

EWA:
"Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego
I czegoś więcej niż wrodzonego talentu:
które wypełniają życie i nadają mu sens.
Trzeba namiętności i cierpienia",

MICHAŁ: Tymi słowami Henryka Ibsena żegnamy się z państwem, z wykonawcami i ży-czymy im namiętności i wytrwałości w rozwijaniu swoich talentów aby mogli je zaprezento-wać w następnym roku.

EWA: Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły zaprezentowali szeroką gamę swoich ta-lentów.

MICHAŁ: Był śpiew, taniec, poezja, recytacja, muzyka poważna, modelarstwo.

EWA: Zamykamy IV edycję "Młodych Talentów" i pięknie dziękujemy wszystkim za przy-bycie.
MICHAŁ: Dzisiejsze spotkanie prowadzili: Ewa Szymkiewicz z klasy II TE.

EWA: i Michał Sakowski z IV a.

MICHAŁ: Całość zorganizowała i przygotowała klasa IV Liceum Agrobiznesu pod kierun-kiem wychowawczyni Izabeli Białek.

EWA: Do zobaczenia za rok.


"MŁODE TALENTY"

26 lutego 2004r. odbyła się w naszej szkole IV edycja "MŁODYCH TALENTÓW" . Jest to impreza słowno - muzyczno - taneczna, na której pre-zentują swoje zainteresowania, talenty, umiejętności uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie. W tym roku organizatorem tej imprezy była klasa IV Li-ceum Agrobiznesu wraz z wychowawcą mgr Izabelą Białek. Organizatorzy zadbali o nastrojową atmosferę i odpowiedni wystrój sali. Przy blasku świec i kawie lub herbacie można było wysłuchać i obejrzeć występy wykonawców. A było ich sporo.

Scenariusz imprezy opracowała Izabela Białek a prowadzili ją: EWA SZYMKIEWICZ z klasy II TE i MICHAŁ SAKOWSKI z IV a.
Wszystkich przybyłych na imprezę Ewa przywitała słowami Romaina Ga-ry:

{ "Nie można pytać życia o sens można mu tylko sens nadać.
Cała wielkość naszej przygody polega na życiu,
Które przychodzi do nas z pustymi rękoma,
Lecz opuścić może nas wzbogacone i przekształcone".}

Imprezę uświetnili swoją obecnością Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w osobach Pan Roman Naskręt i Pani Dorota Gozdur, wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2, Pani Irena Sadowska, Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury Pani Mał-gorzata Łałsz oraz nauczyciele naszej szkoły.

W tym roku postarałam się, aby impreza ta miała nową formułę. Rodzice osób występujących otrzymali zaproszenia na tą imprezę. Bardzo serdecznie ich po-witaliśmy, gdyż przybyli oni niezwykle licznie na nasze spotkanie.

"MŁODE TALENTY" to impreza, która pokazuje mocne strony naszych uczniów nie tylko nauczycielom, ale także rodzicom. W przedsięwzięciu naszej szkoły pt. " SZKOŁA Z KLASĄ" poprzez tą imprezę pokazaliśmy jak wyko-rzystujemy mocne strony uczniów.

Gadu, gadu a najważniejsi są wykonawcy. Już ich przedstawiam. Chociaż oglą-daliście ich już chyba w telewizji kablowej. Tylko szkoda, że telewizja kablowa TELSAT Pana Henryka Szysza mimo zaproszenia i umawiania się nie dotarła na imprezę i to bez uprzedzenia. Także, dziękujemy Panu Arturowi Szatkow-skiemu za to, że mogliśmy oglądać nasze talenty w telewizji. A oto oni:
1. MONIKA MOCNA, klasa I b - krasomówstwo.
2. ZESPÓŁ TANECZNY WIR - AGNIESZKA NIKIEL, klasa II c, MONIKA NITECKA, klasa I e, JULITA ĆWIKLIŃSKA, klasa I f oraz ich koleżanki.
3. TOWARZYSTWO POWIĘKSZANIA WYOBRAŻNI pod przewodnic-twem Pana PIOTRA JARZYNY. A śpiewają w nim:
KATARZYNA MISIAK, klasa II TE oraz MAREK SUBOCZ, klasa IV c oraz ich koledzy i koleżanki.
4. ŁUKASZ DĄBEK, klasa II b - modelarstwo i teatr jednego aktora.
5. TOMASZEWSKA AGNIESZKA, ŚMIETANA SŁAWOMIR, NIŻNIOWSKI BARTOSZ, KRZYŻANIAK KATARZYNA, CZEKAN EWELINA, GRAJEWSKA KATARZYNA, ŻUROMSKI MICHAŁ - poezja własnego autorstwa prezentowana w tomiku pt. CURRICULUM VITAE.
6. ZESPÓŁ DEMOGORGON - SANDRA TOMASZEWSKA, MARTA SOBIESKA, KATARZYNA PROKOP, wszystkie klasa I d oraz ich koledzy; muzyka określana jako Mistic Metal.
7. MONIKA KALETA, klasa I b - skrzypce.
8. KATARZYNA KOZŁOWSKA, ANNA SEMBRATOWICZ, BARBARA SZAŁAŃSKA - V LE a, MALWINA JAKSZUK, BOGUSŁAWA WOLAREK, obie klasa II e, EWELINA KWIECIŃSKA I KAROLINA MOLIK z IV f - aerobik danse.
9. KATARZYNA MISIAK, klasa II TE - śpiew.
10. MICHAŁ ŻUCHOWSKI, klasa II TG - recytacja poezji własnego au-torstwa.
11. SYLWIA DĘBOWSKA - I b, ALEKSANDRA NIZIO - II TG, JULIA WINIARSKA - II e, KAMILA KARDYŃSKA - II a, MAREK SUBOCZ - IV c, ADRIAN DRĘŻEK - I TG, ANNA SEMBRATOWICZ - V LE a - zespół piosenki turystyczno - harcer-skiej.
12. MONIKA PATER, klasa I a - śpiew.

Mieliśmy również niespodziankę. Byli to nasi goście z Zespołu Szkół Nr 2. EWELINA SPYRA, MONIKA ZARECKA, które zaprezentowały nam fragmenty poezji i prozy. Można było również podziwiać wspaniałe grafiki ALINY KARPAŁY, oczywiście z tej samej szkoły.

Myślę, że impreza udała się. Trud organizatorów nie poszedł na marne, dzięki wykonawcom, którzy wspaniale przygotowali się do wystę-pów i publiczności, która licznie przybyła do kawiarenki. Jeszcze raz dziękuję klasie IV Liceum Agrobiznesu, która stanęła na wysokości zada-nia.

IV edycja "MŁODYCH TALENTÓW" została zamknięta sło-wami Henryka Ibsena:

"Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego
i czegoś więcej niż wrodzonego talentu:
trzeba namiętności i cierpienia,
które wypełniają życie i nadają mu sens"

I dlatego życzymy wszystkim wykonawcom wytrwałości, namiętności, entuzjazmu w dalszym rozwijaniu swoich talentów abyście mogli zapre-zentować je w przyszłym roku.

W imieniu organizatorów jeszcze raz wszystkim dziękuję!

TEKST:
Izabela Białek

W roku szkolnym 2003/2004 zorganizowałam IV edycję "Młodych talentów". Jest to impreza cykliczna, odbywająca się na początku roku kalendarzowego.
KORZYŚCI:
1) DLA UCZNIÓW:
- możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień nie tylko dla pracowników szkoły,
- pokazanie swoich mocnych stron,
- zachęcenie innych do podejmowania działań w celu rozwijania swoich za-interesowań,
- forma spędzania wolnego czasu,
- poznanie kolegów i koleżanek, którzy mogą nas czegoś nauczyć,
- przestanie bycia anonimowym.
2) DLA SZKOŁY:
- zaprezentowanie swojej uzdolnionej młodzieży szerszemu gronu, (telewizja kablowa, prasa)
- bogatsza oferta imprez, w których może uczestniczyć młodzież,
- większa współpraca z rodzicami,
- zacieśnienie współpracy z innymi szkołami,
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz kultury.
- zaproponowanie młodzieży i nie tylko kulturalnej formy spędzania wolnego czasu.
 

Opracowanie: IZABELA BIAŁEK Choszczno, dn.26.02.2004r
Nauczyciel mianowany
Zespół Szkół w Choszcznie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10297


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.