Katalog

Ola Bednarska
WOS, Sprawdziany i testy

Unia Europejska - test z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Gr. A i B

- n +

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. III gimnazjum z działu: Unia Europejska

Karta pracy ucznia

Imię i nazwisko ucznia -............... Numer z dziennika -.........
Grupa A

1. Kiedy weszła do obiegu waluta EURO?
a) 20.02.2004 r.
b) 13.12.2004 r.
c) 01.01.2002 r.
d) 08.04.2005 r.

2. Gdzie znajduje się siedziba Trybunału Obrachunkowego?
a) Luxemburg
b) Niemcy
c) Włochy
d) Dania

3. Wymień trzy filary UE?
Filary Unii Europejskiej4. Wymień państwa członkowskie?
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

5. Poprzedniczka EURO to:
a) ECU
b) Marka
c) Dolar
d) ECCOC

6. Podaj datę utworzenia Unii Europejskiej?
......................................................................

7. Co to za instytucja? Wpisz jej nazwę.
- Jej siedziba znajduje się w Brukseli, na regularnych spotkaniach spotykają się szefowie rządów i głowy państw członkowskich.
- Powstała w 1958 r. ma wyłącznie prawo inicjatywy legislacyjnej.
.....................................................

8. Na mocy jakiego traktatu powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali?:
a) traktat rzymski
b) traktat paryski
c) traktatu amsterdamskiego

9. Jakie trzy państwa kandydują do Unii Europejskiej?:
a) Irlandia, Dania, Polska
b) Polska, Rumunia, Bułgaria
c) Bułgaria, Rumunia, Turcja

10. Które państwa spośród "starej UE" nie przyjęły wspólnej waluty Euro? Wymień.
...........................................................

11. Ile jest państw założycielskich?:
a) 10
b) 6
c) 5
d) 14

12. Ilu deputowanych wchodzi w skład Parlamentu Europejskiego?
.......................

13. Podaj datę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej:
a) 01.05.2004
b) 31.05.2004
c) 01.01.2002
d) 11.12.2000

18. Komu instytucje europejskie zdają wszystkie sprawozdania?:
a) Radzie Europejskiej
b) Parlamentowi Europejskiemu
c) Trybunał Obrachunkowy

19. Zadaniem jakiej instytucji jest sporządzanie sprawozdania po zamknięciu roku obrachunkowego:
a) Parlamentu Europejskiego
b) Trybunału Obrachunkowego
c) Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

20. Ile gwiazd istnieje na fladze Unii Europejskiej:
a) 10
b) 12
c) 15
d) 25

21. Wymień kryteria, jakie muszą spełniać państwa chcące przystąpić do Unii Europejskiej?
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Pytania na "6" (Należy odpowiedzieć na wszystkie)
1. Ilu Polaków zasiada w Parlamencie Europejskim?
...................................
2. Kto należy do ojców założycieli? Wymień jedno nazwisko.
3. Dlaczego powstała Unia Europejska? Co jest jej celem?
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Karta pracy ucznia

Imię i nazwisko ucznia -............... Numer z dziennika -.........
Grupa B

1. Wewnętrzne bezpieczeństwo Unii Europejska zapewnia:
a) AWB
b) Interpol
c) Europol
d) Policja
e) Żandarmeria

2. Państwem założycielskim nie jest:
a) Grecja
b) Francja
c) Luxemburg

3. W którym roku powstała Rada Europejska:
a) 1975
b) 1974
c) 1943
d) 1958

4. W którym roku Polska rozpoczęła negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej?:
a) 21.01.1997
b) 31.03.1998
c) 29.03.1998
d) 01.04.1979

5. Unia Europejska powstała:
a) 01.11.1993
b) 02.11.1992
c) 07.11.1993
d) 17.01.1992

6. Siedzibą Rady Europejskiej jest:
a) Luxemburg
b) Bruksela
c) Strasburg
d) Bon

7. W skład Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wchodzi:
a) 10 adwokatów i 1 sędzia
b) 15 sędziów i 10 komisarzy
c) 15 sędziów i 9 adwokatów
d) 20 funkcjonariuszy

8. Czy Unia Europejska posiada własną konstytucję?
a) Tak
b) Nie

9. Ile jest banknotów europejskich:
a) 5
b) 7
c) 9
d) 10

10. Hymn jest aranżacją muzyczną:
a) Ludwika von Beethovena
b) Herberta von Karajana
c) Fryderyka Chopina
d) Mozarta

11. Jakie trzy państwa kandydują do Unii Europejskiej;
a) Rumunia, Bułgaria, Turcja
b) Rumunia, Norwegia, Turcja,
c) Rumunia, Bułgaria, Chorwacja

14. Ile państw tworzy Unię Europejską:
a) 15
b) 25
c) 10
d) 35

15. Gdzie ma siedzibę Trybunał Obrachunkowy?
a) Warszawa
b) Bruksela
c) Luxemburg
d) Bruksela

16. W którym roku zaczęło obowiązywać Euro?
a) 1999
b) 1994
c) 1960
d) 2002

17. Istnieją trzy wspólnoty europejskie, które z tych wspólnot to traktat paryski:
a) Europejska Wspólnota Węgla i Stali
b) Europejska Wspólnota Gospodarcza
c) Europejska Wspólnota Energii Atomowej

18. Na mocy jakiego traktatu powstała Unia Europejska?
..............................................................................

19. W jaki sposób Polacy zadecydowali o wstąpieniu do Unii Europejskiej?
.................................

20. Które nominały waluty euro są w obiegu?
a) 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200
b) 5, 10, 15, 50, 100, 200, 500
c) 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
d) 10, 50, 100, 150, 200, 500, 1000
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

21. Co znajduje się na rewersie, a co na awersie monety?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
................................................................................

Pytania na "6" (Należy odpowiedzieć na wszystkie)
1. W minioną niedzielę, tj. 30 maja Francuzi mieli zadecydować w referendum o?
..................................................................................
2. Jak wypadł ten wynik?
.....................................................................................
3. Który raz Francuzi podejmowali tę decyzję?
.....................................................................................
 

Opracowanie: Ola Bednarska

Wyświetleń: 27723


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.