Katalog

Ola Bednarska
WOS, Sprawdziany i testy

Obywatel, społeczeństwo, państwo - test z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I gimnazjum Gr. A i B

- n +

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. I gimnazjum z działu - Obywatel, społeczeństwo, państwo

KARTA PRACY UCZNIA
Grupa A
Imię i nazwisko ucznia..............................
Numer z dziennika............
Klasa I........

Data sprawdzianu:.........................

Pytania

1. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Konwencja Praw Dziecka została uchwalona przez ONZ;
a) 20 listopada 1999 r.
b) 20 listopada 1989 r.
c) 1 stycznia 1989 r.
(1 p.)

2. Omów kryterium:
Miejsca zamieszkania -.................................................................................... ..................................................................................................................
Społeczno zawodowe -.....................................................................................
..................................................................................................................
Płci -.......................................................................................................... ....................................................................................................................
(6 p.)

3. Wymień czynniki narodotwórcze (cechy narodu):
................................................
................................................
................................................
................................................
(2 p.)

4. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Do symboli narodowych zaliczamy:
a) godło
b) flagę
c) hymn
d) pieniądze
e) barwy
(3 p.)

5. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Jaki wizerunek miało godło po roku 1919.
a) srebrny orzeł ze skrzydłami wzniesionymi, koroną, dziobem i szponami złotymi, w prostokątnym polu
b) biały orzeł ze skrzydłami wzniesionymi, koroną, dziobem i szponami złotymi, w prostokątnym czerwonym polu
c) biały orzeł bez korony, z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu
(1 p.)

6. Nacjonalizm to -........................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................................
(3 p.)

7. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Które z poniższych postaci występują w naszym hymnie narodowym?
a) Piłsudski
b) Batory
c) Dąbrowski
d) Czarnecki
(2 p.)

8. Przyporządkuj pojęcie do definicji wpisując obok pojęcia odpowiednią literę
 
pojęcie
- Polonia - (............)

- Mniejszości narodowe - (.........)

- Separatyzm - (.........)

- Autonomia - (.........)
definicja
A. Prawo danej narodowości do samodzielnego decydowania o swoich sprawach i problemach ramach określonego państwa;
B. To grupy ludzi innych narodowości niż kraj, w którym zamieszkują;
C. Dążenie narodu do oddzielenia się i utworzenia własnego państwa;
D. To zwarte grupy ludzi pochodzenia polskiego, żyjące stale poza granicami kraju;
(4 p.)

9. Polacy emigrowali (wyjeżdżali) z kraju z powodów:
-.................................................................................
-.................................................................................
(2 p.)

10. Wymień państwa wielonarodowe:
-............................................................
-............................................................
-............................................................
(3 p.)

ANALIZA PRACY UCZNIA
Ilość zdobytych punktów -................
Ocena -........................................

KARTA PRACY UCZNIA
Grupa B

Imię i nazwisko ucznia..............................
Numer z dziennika............
Klasa I........

Pytania

1. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Konwencja Praw Dziecka obowiązuje w Polsce od roku:
a) 1990
b) 1991
c) 1989
d) 1992
(1 p.)

2. Omów kryterium:
- Klasowo-warstwowe -...........................................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
- Wykształcenia -....................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
- Wieku -..............................................................................................
 .........................................................................................................
.........................................................................................................
(6 p.)

3. Zakreśl odpowiedź fałszywą na pytanie:
Co to jest społeczeństwo?
a) ogół mieszkańców danego kraju
b) duża grupa ludzi połączona więzami pokrewieństwa
c) duża, wewnętrznie zorganizowana zbiorowość ludzka
(1 p.)

4. Szowinizm to -.......................................................
...........................................................................
...........................................................................
...................................................................
(3 p.)

5. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Orzeł biały stał się godłem państwowym za panowania:
a) Kazimierza Wielkiego i jego syna Władysława Łokietka
b) Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza Wielkiego
(1 p.)

6. Które zdanie jest prawdziwe:
a) Obecnie godło Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiono Ustawą Konstytucyjną z dnia 29 grudnia 1991 r.
b) Wizerunek godła w Polsce Ludowej wyglądał następująco: orzeł biały bez korony, dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu.
c) Hymn polski powstał we Francji w 1797 r. a słowa napisał Józef Wybicki.
d) Początkowo hymn polski nosił nazwę "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech"
(2 p.)

7. "Mazurek Dąbrowskiego" został ustanowiony hymnem państwowym:
a) w 1927 roku
b) w 1945 roku
c) w 1989 roku
d) w 1963 roku
(1 p.)

8. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Autonomia to:
a) prawo danej narodowości do samodzielnego decydowania wydatkach budżetu państwa
b) dążenie narodu do oddzielenia się i utworzenia własnego państwa
c) prawo danej narodowości do samodzielnego decydowania o swoich sprawach w ramach określonego państwa
d) dążenie narodu do uzyskania autonomii
(1 p.)

9. Uzupełnij zdanie.
Duże skupiska polonijne znajdują się w............ krajach, a największa i najstarsza Polonia w.................................................. Na kontynencie amerykańskim skupiska polonijne znajdują się w państwach.............................,..............................,...............................................
Obecnie utrzymaniem kontaktów ze środowiskiem polonijnym w różnych krajach zajmuje się Stowarzyszenie "..........................................."
(6 p.)

10. Przyporządkuj poniższe mniejszości narodowe do ziem głównie przez nie zamieszkiwane - wpisując obok mniejszości odpowiednią literę.

A) Ziemie Zachodnie
B) Warszawa, Łódź, Szczecin
C) Suwalszczyzna
D) Dolny Śląsk, Pomorze
Mniejszość narodowa Ziemie zamieszkiwane
Niemiecka  
Ukraińska  
Żydowska  
Litewska  
(4 p.)

11. Wymień państwa narodowo jednolite.
-...................................................................
-...................................................................
-...................................................................
(3 p.)

ANALIZA PRACY UCZNIA
Ilość zdobytych punktów -................
Ocena -........................................
 

Opracowanie: Ola Bednarska

Wyświetleń: 26633


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.