Katalog

Ola Bednarska
Język polski, Sprawdziany i testy

Dramat i teatr - test z języka polskiego dla klasy I gimnazjum

- n +

Test z j. polskiego do kl. I gimnazjum - Dramat i Teatr

Karta pracy ucznia

Imię i nazwisko ucznia................................. Numer z dziennika.........
Kl..........

1. Ile dni trwa akcja "Zemsty"?:
a) trzy
b) jeden
c) dziesięć
d) jedenaście

2. Co stanowi główny wątek "Zemsty" Aleksandra Fredry?:
a) plany małżeńskie Cześnika
b) zabicie Rejenta w pojedynku
c) spór Cześnika i Rejenta o mur
d) zamiary matrymonialne Papkina

3. Przedstawienie przedmiotu, rzeczy, osoby, sytuacji w zabawny sposób wywołujący wesołość oraz kpinę, to:
a) komiks
b) komedia
c) kombinacja
d) komizm

4. Didaskalia to tekst:
a) wypowiedziany zza sceny
b) główny
c) poboczny
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna

5. W jaki sposób Papki miał udowodnić swoją miłość do Klary?:
a) upolować krokodyla
b) być wiernym przez cały rok
c) zachować swoje uczucie w tajemnicy
d) nakłonić Cześnika do zmiany planów

6. Akcja II części "Dziadów" rozgrywa się:
a) w ruinach zamku
b) w kościele
c) na cmentarzu
d) w cmentarnej kaplicy

7. Które gatunki należą do dramatu?:
a) tragedia, epopeja, komedia
b) tren, bajka, komedia
c) komedia, dramat właściwy, tragedia
d) komedia, tragedia, dramat romantyczny

8. Ukazujące się duchy w "Dziadach":
a) udzielają nauk moralnych
b) żartują
c) straszą
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

9. Kto nie zazna nigdy spokoju?
a) Sowa
b) Kruk
c) Widmo
d) Guślarz

10. Dziady to obrzęd:
a) chrześcijański
b) pogański
c) islamski
d) prawosławny

11. Skutkiem zemsty Cześnika było?:
a) rozstanie kochanków
b) zabicie Rejenta
c) pogłębienie sporu między Cześnikiem i Rejentem
d) zapewnienie Podstolinie gotówki

12. Który to komizm językowy?:
a) bohaterowie mają znaczące nazwiska, które są często uwypukleniem ich wad, czasem te postacie są ze sobą kontrastowo zestawione;
b) komizm wyrasta z zaskakującego rozwoju wydarzeń, będącego najczęściej następstwem sprzecznych dążeń przeciwników
c) wykorzystanie zwrotów, powiedzonek, przysłów, zwrotów potocznych

13. Która kolejność elementów kompozycji akcji dramatu jest prawidłowa?:
a) epizod, zawiązanie akcji, punkt kulminacyjny, rozwiązanie akcji, rozwój akcji;
b) ekspozycja, zawiązanie akcji, rozwój akcji, punkt kulminacyjny, rozwiązanie akcji;
c) ekspozycja, rozwiązanie akcji, punkt kulminacyjny, rozwój akcji, zawiązanie akcji;
d) zawiązanie akcji, ekspozycja, rozwój akcji, rozwiązanie akcji, punkt kulminacyjny

14. Który z bohaterów brał udział w konfederacji barskiej?:
a) Cześnik Raptusiewicz
b) Rejent Milczek
c) Józef Papki

15. Starzec w "Dziadach" pełni rolę:
a) prowadzącego obrzęd
b) przewodnika chóru
c) ducha
d) kapłana

16. Cechy komedii to:
a) nieobecność konfliktu dramatycznego i intrygi
b) pomyślne zakończenie utworu, komizm
c) wolna akcja, brak perypetii bohaterów

17. Zderzenie przeciwstawnych dążeń osób dramatu, to:
a) perypetie
b) konflikt
c) intryga

18. Chór w II części "Dziadów" jest:
a) łącznikiem między aktorami a widownią
b) komentatorem wydarzeń
c) odpowiedzialny za budowanie nastroju
d) grupą wokalną

19. * Które z podanych związków frazeologicznych są poprawne?:
a) Zemsta jest słodka
b) Zemsta jest rozkoszą bogów
c) Pałać chęcią zemsty
d) Zemsta czyni cuda
e) W cudzym oku zemsta, a w swoim belki nie widzi

20. * Język, którym posługują się bohaterowie "Zemsty" jest:
a) niezróżnicowany, rażący monotonnością, ubogi
b) zindywidualizowany, odzwierciedla osobowości postaci
c) zbliżony do współczesnego Fredrze języka potocznego
 

Opracowanie: Ola Bednarska

Wyświetleń: 13398


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.