Katalog

Magdalena Jakubowska
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Prawa dziecka - znam je i korzystam z nich

- n +

Prawa dziecka znam je i korzystam z nich

PROGRAM INNOWACYJNY

Opracowana przeze mnie innowacja dotyczy bardzo ważnego a zarazem delikatnego tmatu- prawa dziecka. Prawa dziecka w rozumieniu praw człowieka. Człowieka do ukończenia 18 roku życia, któremu Konwencja nie przyznała praw ekonomicznych, gdyż wychodzi z założenia, że dziecko winno uczyć się a nie pracować- uważam, że bardzo słusznie.

Zatrważające jest to, że my dorośli (rodzice, smutne, ale czasem i nauczyciele) mamy tak niewielką wiedzę na temat praw dziecka- a może nie chcemy jej posiąść? Może tak jest wygodniej dla nas? W wielu wypadkach to na nas nauczycielach- tych odważniejszych- spoczywa odpowiedzialność poinformowania dzieci, zapoznania ich z prawami, jakie sporządzone zostały specjalnie dla nich, w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo.

Dlaczego niektórym wygodniej jest udawać, że takie prawa nie istnieją? Otóż, dlatego, że boją się, że dziecko może wykorzystać swoje prawo przeciwko dorosłemu. Ale czy tak będzie, jeśli jest prowadzone mądrze, konsekwentnie, w poszanowaniu praw drugiego człowieka? Jeśli nie jest krzywdzone, okłamywane? Na pewno nie. Jednak niestety, nie każde z dzieci ma szczęście w życiu trafić od razu na dobrego mistrza. Stąd też we mnie zrodziła się myśl, iż może to ja powinnam odważyć się i poprowadzić je za rękę przez prawa dziecka-człowieka. Człowieka, który szanuje prawa innych, który w dorosłe życie nie pójdzie skrzywiony, okaleczony. Za dużo chcę? Taka jest moja idea. Chciałabym wyposażyć moje dzieci w tą wiedzę, która będzie potrzebna im w każdym momencie ich życia. Nie chciałabym ograniczyć się tylko do trzeciej klasy. Postaram się dalej pilotować, obserwować ich losy w codziennym przestrzeganiu praw dziecka - człowieka. Mam wielką nadzieję, że się uda.

OPIS CELÓW:

CEL OGÓLNY:

Podstawowymi celem innowacji są uświadomienie o istnieniu i funkcjonowaniu praw dziecka, zapoznanie dzieci z możliwościami, jakie mają w przypadku, gdy ich prawa zostaną naruszone.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Cele operacyjne- dziecko:
- Wymienia najważniejsze prawa dziecka
- Rozpoznaje na ilustracjach prawidłowe zachowania wobec dziecka
- Gromadzi słownictwo związane z prawami dziecka i człowieka
- Charakteryzuje typowe zachowania łamiące prawa dziecka
- Charakteryzuje zachowania przestrzegające prawa dziecka
- Rozróżnia zachowania dobre od złych
- Przestrzega prawa w życiu codziennym
- Potrafi wyjaśnić, dlaczego zachowanie jest dobre lub złe
- Układa wierszyki, rymowanki, teksty swobodne do tematu prawa dziecka
- Za pomocą środków plastycznych przedstawia świat, w którym rządzą tylko prawa dziecka
- Ocenia różnice w świecie przestrzegającym prawa i nie. Wskazuje podobieństwa i różnice.

OPIS ZASAD

Zajęcia dotyczące praw dziecka przeprowadzałam pilotażowo w pierwszej
i drugiej klasie- rok szkolny 2003/2004, 2004/2005. Dzieci chętnie brały udział w sytuacjach zaaranżowanych przeze mnie.

W roku szkolnym 2005/2006 tematy związane z prawami dziecka będę omawiała na bieżąco wykorzystując do tego sytuacje wychowawcze oraz wyznaczę jeden dzień w miesiącu na poszerzenie wiadomości z danego tematu.

Proponowaną innowację zamierzam realizować w ramach zintegrowanego nauczania w klasie III, jako materiał rozszerzający podstawę programową.

Na początku roku szkolnego 2005/2006 przeprowadzę ankietę wśród dwóch klas - klasa IId, w której zamierzam wdrożyć opracowany przeze mnie program oraz IIb, w której program nie będzie wykorzystywany. Porównując wyniki zdobędę informację o poziomie znajomości uczniów praw dziecka przed realizacją programu jak też po jego realizacji.

Pracując w oparciu o program innowacyjny "Prawa dziecka- znam je i korzystam z nich" zaproszę do współpracy osoby i instytucje zajmujące się na codzień ochroną praw dziecka- Policja, Rzecznik Praw Dziecka, TPD.

W celu bliższego poznania tematu "inności" osób niepełnosprawnych nawiążę współpracę ze Szkołą podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu.

W roku szkolnym 2005/2006 zdobyte wiadomości na comiesięcznych zajęciach uczniowie utrwalać będą poprzez m. in. organizowanie w klasie wystaw prac plastycznych mówiących o aktualnym temacie, umieszczaniu swobodnych tekstów na tablicy "moje prawa".

OCZEKIWANE EFEKTY
DZIECKO
- Zna i rozumie znaczenie swoich praw i ich przestrzegania
- Wie gdzie może uzyskać pomoc, kiedy łamane będą jego prawa
 

Opracowanie: Magdalena Jakubowska

Wyświetleń: 3062


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.