Katalog

Paweł Duda
Zajęcia pozaszkolne, Konkursy

Polacy na arenie sportowej - konkurs

- n +

Polacy na arenie sportowej - konkurs grupowy

SCENARUISZ ZAJĘC INTELEKTUALNYCH - PRACA Z KSIĄŻKĄ.

Metody: dyskusja, zadaniowa, praca własna, gra dydaktyczna.
Środki: rebusy, ankieta tematyczna, przybory do pisania, leksykony, encyklopedie, czasopisma sportowe.
Cele:
- poznawczy: poszerzanie wiedzy na temat polskiego sportu.
- kształcący: kształcenie pamięci.
- wychowawczy: kształtowanie dumy narodowej.

Tok:
1. Wprowadzenie i przedstawienie tematu zajęć.

Czas: 3min.

2. Zabawa - Rebusy - co to za sportowiec?
Wychowawca dzieli wychowanków na trzy grupy. Każda z grup otrzymuje arkusz papieru z rebusem. Rozwiązaniami rebusów są imiona i nazwiska polskich sportowców. Po odgadnięciu nazwiska sportowca każda grupa przygotowuje krótką notatkę biograficzną odnośnie swego sportowca.

Czas: 10 min.

3. Zabawa - ankieta - quiz.
Wychowawca rozdaje wychowankom indywidualnie, wcześniej przygotowaną ankietę tematyczną. Każdy z wychowanków za pomocą leksykonów, encyklopedii, czasopism odpowiadają na postawione w niej pytania. Wychowawca w razie potrzeby udziela wychowankom podpowiedzi i wskazówek.

Czas: 15 min.4. Podanie prawidłowych odpowiedzi do pytań zawartych w ankiecie na forum grupy.

Czas: 10 min.
5. Podsumowanie i zakończenie zajęć.


Czas: 3 min.
 

Opracowanie: mgr Paweł Duda

Wyświetleń: 1288


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.