Katalog

Paweł Duda
Zajęcia pozaszkolne, Scenariusze

Konflikty rodzice - dzieci. Poszukiwanie kompromisu

- n +

Konflikty rodzice - dzieci. Poszukiwanie kompromisu

Scenariusz zajęć.

Cele:
- poznawczy: poznanie dróg wiodących do kompromisu, rozwijanie poczucia odpowiedzialności w życiu rodzinnym.
- kształcący: skłonienie do refleksji co do roli rodziców w naszym życiu.
- wychowawczy: uświadomienie, że wielkość konfliktu zależy od nas.

Środki: arkusze papieru, flamastry, taśma klejąca, tablica, magnetofon, CD's, kartki ze scenkami.

Metody: wizualizacja, burza mózgów, dyskusja, metoda audytywna, metoda wizualna, scenki rodzajowe.

Tok:
1. Wprowadzenie i przedstawienie tematu zajęć.
Dyskusja na temat roli rodziny w naszym życiu, na temat tego co się w rodzinie może dziać i co się dzieje.

Czas: 3 min.

2. Mój ostatni konflikt z rodzicami.
Każdy po kolei mówi, do jakiego konfliktu doszło między nim a jego rodzicami. Czego on dotyczył? Jaki był rezultat sporu? Czy problem został rozwiązany czy zawieszony w próżni?

Czas: 7 min.

3. "Dorośli górą."
Dzielimy grupę na dwa zespoły. Każdy zespół ma za zadanie wypisać na arkuszu papieru typowe zwroty rodziców, jakie słyszą młodzi ludzie w sytuacjach konfliktowych. Po wykonaniu tego zadania, piszą to co chcieliby usłyszeć od rodzica, aby z jego strony były też jakieś ustępstwa.

Czas: 10 min.

4. "Dzieci górą."
Dzielimy grupę na dwa zespoły. Każdy z zespołów wypisuje typowe zwroty młodzieży w celu zbycia argumentów rodzica. Następnie piszą, co ich zdaniem chcieliby usłyszeć rodzice, aby w pewnych sprawach ustąpić dziecku.

Czas: 10 min.

5. Psychodramy.
Dzielimy grupę na kilkuosobowe zespoły, w zależności od potrzeby danej scenki. Każda grupa otrzymuje "konflikt rodzinny" do rozwiązania. Grupy ustalają, kto jest kim w danej scence.
1. Kasia chce wyjechać na wakacje z chłopakiem pod namiot. Rodzice chcą, aby pojechała z nimi na wieś do rodziny.
2. Rodzice chcą, aby córka poszła na studia prawnicze. Córka chce wyjechać na rok za granicę. Chce zarobić troszkę pieniędzy i podszkolić język.
3. Idziesz na prywatkę do koleżanki - rodzice chcą, abyś wrócił o 22.00. Nie zgadzasz się.

Po kilkuminutowym omówieniu w grupach przedstawiamy scenki. Po odegraniu scenek następuje dyskusja w grupie.
Czas: 10 min.

6. "Moi rodzice chcą..."
Zajęcia kończymy rundką, w której każdy uczestnik kończy powyższe zdanie.
Czas: 5 min.

7. Podsumowanie i zakończenie zajęć.
Wychowawca omawia zajęcia. Ocenia pracę poszczególnych wychowanków, zwraca uwagę na dobre i złe zachowania.
Czas: 3 min.

 

Opracowanie: Paweł Duda

Wyświetleń: 3774


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.