AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Mrowińska
Uroczystości, Scenariusze

"Wśród nocnej ciszy" - scenariusz przedstawienia jasełkowego

- n +

Scenariusz przedstawienia jasełkowego pt. "Wśród nocnej ciszy" dla uczniów Szkoły Podstawowej

Tło: szopka i trzy domy namalowane na dużym brystolu. Przed szopką stoi żłóbek. Nad szopką Gwiazda Betlejemska.

Osoby: Narrator 1, Narrator 2, Maryja Józef, Gospodarz 1, Gospodarz 2, Gospodarz 3, Anioł 1, Anioł 2, Pasterz 1, Pasterz 2, Pasterz 3, Kacper, Melchior, Baltazar, chórek szkolny.
Dzieci.

Scena I
/Przez scenę przechodzi tłum ludzi, ubrany w długie powłóczyste szaty. Na końcu idzie Józef i Maryja. Maryja ma na głowie białą, długą chustę. Józef niesie tobołek, w tle muzyka. Tłum schodzi ze sceny. Zostają tylko Józef i Maryja. Na scenę wchodzi Narrator 1 i Narrator 2 /.

Narrator 1: Przez pola, gaje Palestyny
Barwna wstęga ludzi się przewija.
Z Nazaretu, niewielkiej mieściny
Idą także Józef i Maryja.

Narrator 2: Marię trochę ta droga przeraża,
Ciężko znosić jej trudy podróży.
Lecz iść trzeba - to rozkaz cesarza:
Spis ludności dla małych i dużych.
Więc posłusznie odbywają drogę,
Aż nareszcie są już w Betlejem.

Maryja: Gdzieżby znaleźć tu prędzej gospodę?
Bo upadnę już chyba na ziemię.

Józef: Zaraz spoczniesz.
Lecz dziś w mieście tłum ludzi ogromny,
Gdzież się zmieści taka wielka rzesza?
Trudno znaleźć nocleg nawet skromny.

Narrator 1: Próżno Józef od drzwi do drzwi puka,
Próżno prosi i błaga wytrwale.
/Maryja i Józef podchodzą do kolejnych gospodarzy/


Gospodarz 1: Tyś nie pierwszy, co noclegu szuka!
Nie ma miejsca! Idźcie sobie dalej!

Narrator 2: Gdzie nie pójdę, odpowiedź ta sama,
Nic nie wzrusza serc twardych z kamienia
I zamknięta stoi każda brama.

Gospodarz 2: Dla biedaków u nas miejsca nie ma!

Maryja: Boże pomóż! Tak bardzo Cię proszę!
Dom ostatni. Wyszliśmy za miasto.
Miejcie litość nad biedną niewiastą.

Gospodarz 3: W domu u mnie miejsca nie ma
Lecz stajenka, gdzie się bydło chowa,
Wam pewnego użyczy schronienia.
/Józef z Maryją idą do stajenki, układają siano, siadają, odpoczywają. Cichy podkład kolędy pt. "Nie było miejsca" /.

Narrator 1: Tam spoczęli - w oborze na słomie.
Tam miłości Bożej cud się ziścił.
Niepojęty w swym całym ogromie
Lecz przez wiarę dostępny nam wszystkim.
/ "Nie ma miejsca" - autor nieznany/

Narrator 2: Śnieg ostry pada i wicher wieje,
W mrokach lśni gwiazda ponad Betlejem.
Ciemność dokoła, zima się sroży,
W szopie się rodzi Dzieciątko Boże.
/ "Nad Betlejem" - M. Czerkawska /
/Kurtyna opada/.


Scena II
/Światło punktowe oświetla żłobek. Przy żłóbku Maryja z Józefem spoglądają na Dzieciątko. Po obu stronach żłobka przyklękają dwa Aniołki i modlą się.
/ Maryja śpiewa kolędę pt. "Lulajże Jezuniu", intonuje jej chór /.

Maryja: Przebacz mi Synu, że najpierw uśmiech
Ze łzami razem promieniem Ci spłynął,
Że mogę tylko skrajem mojej szaty
Spowić Twoje ciałko z chłodu drżące.
Przebacz mi, boskie, ukochane Dziecię.
/ "Noc" - W. Łakowicz /

Anioł 1: Już nie jesteśmy sami,
Już narodziło się Dziecię,
Które na drogach ludzkości,
Znaki miłości rozświetli.
/ "Przed żłóbkiem" - H. Szydlik /

Anioł 2: Już gwiazdy gasną w świetlistej powodzi,
Dzisiaj Człowiekiem - Bóg się narodził.
/ Na scenę wchodzą pasterze z darami. Aniołowie podchodzą do nich /.

Anioł 1: Chodźcie pasterze, Bóg się wam narodził.

Anioł 2: Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana!
/ Anioły śpiewają kolędę pt. "Wśród nocnej ciszy". Pasterze klękają przy żłóbku. /.

Pasterz 1: Ja Dziecinie dam kołderkę.

Pasterz 2: Ja dam chlebek i bułeczkę.

Pasterz 3: Ja dam serek i kołderkę.
/Na scenę wchodzą trzej królowie. Niosą dary: złoto, mirrę i kadzidło. W tle muzyka - kolęda "Mędrcy świata" /.

Narrator 1: Z dalekiego wschodu piaskami pustyni,
Jadą trzej królowie bardzo już znużeni.
Od miasta do miasta w słonecznej spiekocie,
Rozpytują wszędzie o królewski Dziecię.

Narrator 2: Nikt jednak im wskazać
Nie potrafi drogi.
W pałacu Go nie ma,
Bo to Król ubogi.
Zawierzyli przeto
Gwieździe nad Betlejem.
Ona im stajenkę,
Wskazała promieniem.
Patrzą, a tu gwiazda
Nad stajenką błyska.
Więc Melchior najstarszy
Drzwi stajni otworzył.
Ledwie i otworzył
Upadł na kolana,
Bo ujrzał Dzieciątko
Na wiązeczce siana.
/ "Gwiazda Trzech Króli" - E. Berndsen /

Narrator 2: Nie miał i Syn Boży
Szat z pereł i złota.
Leżał nagusieńki
Jak ludzka sierota.
Pojęli cud świata
Zamorscy mocarze
I padli przed żłóbkiem
Na królewskie twarze.
Z darami świętymi
Złożyli mu skrzynie.
Uwielbili Boga
W malutkiej dziecinie.
/ "Trzej królowie jechali" - E. Szelburg -Zarembina /


Kacper: Gwiazda Twoja mnie do Ciebie prowadziła,
Złoto w darze Ci przyniosłem, Dzieciąteczko miłe.

Melchior: Ja przyniosłem Ci kadzidło wonne i pachnące,
By Cię uczcić, Boże Dziecię, na sianku leżące.

Baltazar: A ode mnie wonna mirra, dla Ciebie zebrana,
Bóg z wielkiego nieba zstąpił,
Aby cierpieć za nas.
/Królowie składają dary i klękają przy żłobku. Do stajenki zbliżają się dzieci. Niosą duże serca /.

Narrator 2: Nad stajenką gwiazda świeci,
Do stajenki idą dzieci.
Idą dzieci w równych rządkach
Niosą serca dla Dzieciątka.
Przez zimowe, białe dróżki
Małych dzieci tupią nóżki.

Dziecko 1: Puśćcie nas do stajni progu,
Chcemy pieśni śpiewać Bogu.
/Dzieci śpiewają pieśń: Przyjdź do mnie mały Jezusiku "/.

Józef: Po tych waszych darach i po waszym trudzie
Widzę, że z was będą pożyteczni ludzie.
Niech was błogosławi Bóg przez życie całe,
Rośnijcie Ojczyźnie i Bogu na chwałę.

Maryja: Niech wam w waszej pracy Jezus towarzyszy
Bóg, co się narodził owej świętej nocy.
Niechaj będzie z wami w rozgwarze i ciszy,
Niech Bóg w was się rodzi, a truchleją moce. /" Nad stajenką "- Autor nieznany /

/Maryja i Józef wychodzą do przodu, obok stają aniołowie. Po prawej stronie sceny stają królowie, po lewej pasterze i dzieci. Wszyscy śpiewają kolędę pt. " Bóg się rodzi'/.

Materiały wykorzystane:
- Trzaskowski Z.: "Jezus malusieńki' Wybór jasełek i obrazków bożonarodzeniowych. Jedność, Kielce 2000r.
- Lenkiewicz K: Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I - III. WsiP. Warszawa, 1999.
- Kolędy i pieśni:" Nie było miejsca "," Lulajże Jezuniu "," Wśród nocnej ciszy ", " Mędrcy świata "," Bóg się rodzi "," Przyjdź do mnie mały Jezusiku'.

Scenariusz napisała:
Aneta Mrowińska
SP nr 2 w Świdwinie
Nauczanie zintegrowane

Sprawdzian z zakresu ekologii dla uczniów klasy III /Szkoła Podstawowa/

Instrukcja:
Uważnie przeczytaj pytania. Dobrze zastanów się nad odpowiedzią. Podkreśl tylko te linijki, w których są same prawidłowe odpowiedzi. Powodzenia!

Imię i nazwisko...............................................................................
klasa...................

1. Ekologia to nauka o:
- ochronie środowiska naturalnego
- przepisach ruchu drogowego
- przeszłości Polski

2. Do roślin uprawnych należą:
- żyto, słonecznik, perz
- oset, kukurydza, mlecz
- jęczmień, pszenica, ziemniaki

3. Na polach uprawnych możemy spotkać:
- niedźwiedzia, dżdżownicę, leszcza
- skowronka, łosia, rysia
- kreta, kuropatwę, przepiórkę

4. Do roślin zbożowych należą:
- pietruszka, gryka, pszenica
- pomidor, marchew, jęczmień
- owies, proso, żyto

5. Rośliny okopowe to:
- ziemniak, burak cukrowy, marchew
- pietruszka, groszek, ogórki
- buraki ćwikłowe, kalafior, kapusta

6. Do zbóż ozimych zaliczamy:
- kukurydzę, owies
- pszenicę, żyto
- grykę, len

7. O środowisko naturalne dbamy poprzez:
- segregację śmieci
- oszczędne gospodarowanie wodą
- dbanie o zieleń w najbliższym środowisku

8. Do wód płynących zaliczamy:
- strumienie, rzeki, potoki
- stawy, morza, rzeki
- potoki, jeziora, oceany

9. W lesie możemy spotkać:
- dzika, sarnę, zebrę
- lisa, gęś, kurę
- wiewiórkę, wilka, jeża

10. Środowisko naturalne niszczą:
- odpady toksyczne z fabryk
- czyste powietrze
- pyły z wysypisk

11. Roślina potrzebuje do życia:
- światła
- wody
- odpowiedniej temperatury

12. W lesie rosną drzewa:
- dąb, grusza, śliwa
- sosna, świerk, jodła
- buk, dąb, wiśnia

13. Las należy chronić, ponieważ:
- dostarcza owoców
- oczyszcza powietrze
- dostarcza drewna

14. Najniższą warstwą lasu jest:
- runo leśne
- podszyt leśny
- korona drzew

15. Grzyby jadalne, które można zbierać w lesie, to:
- borowik szlachetny, maślak
- muchomor sromotnikowy, olszówka
- kurka, muchomor czerwony


16. Rośliny chronione w Polsce:
- przylaszczka, kosodrzewina, grusza
- przebiśnieg, krokus, sasanka
- czereśnia, śliwa, zawilec

17. W lesie nie można:
- śmiecić
- deptać grzybów
- słuchać śpiewu ptaków
- palić ognisk

18. Zwierzętami chronionymi są:
- nietoperz, orzeł bielik, żubr
- wróbel, gawron, łoś
- ryś, jeż, stonka ziemniaczana

19. Parki narodowe w Polsce to:
- Słowiński, Staropolski, Kamiński
- Woliński, Karkonoski, Tatrzański
- Żywiecki, Wielkopolski, Białowieski

20. Pierwszy raz Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia:
- 1960 roku
- 1970 roku
- 1980 roku

21. Chwasty należy zwalczać, ponieważ zabierają roślinom uprawnym:
- składniki mineralne
- światło
- miejsce

22. Leśnik:
- strzeże las przed pożarem
- dokarmia zwierzęta
- wyrabia meble

23. Do surowców wtórnych zaliczamy:
- makulaturę
- puszki aluminiowe
- szklane butelki

Punktacja zadań:
Zadania za 1 punkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
Zadania za 2 punkty: 10, 22.
Zadania za 3 punkty: 7, 11, 13, 17, 21, 23.

Skala punktacji:

37, 36 punktów - Wspaniale!
35, 34 punkty - Brawo! Bardzo dobrze.
33, 23 punkty - Dobrze.
22 - 10 punktów- Dość dobrze, ale stać Cię na więcej.
9 - 4 punkty - Słabo.
3 punkty i mniej - Bardzo słabo!
 

Opracowanie: Aneta Mrowińska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdwinie, naucz. zintegrowane

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5583


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.