Katalog

Joanna Piećko-Szopińska, Katarzyna Poloczek
Język polski, Program nauczania

Program dla klasy teatralno-filmowej dla klas I-III gimnazjum pt. "Na podbój filmu i teatru"

- n +

Konkurs filmowo-teatralny dla uczniów gimnazjum

< "NA PODBÓJ FILMU I TEATRU"
Celem turnieju pod hasłem "Na podbój filmu i teatru" jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozumienia i interpretowania współczesnej rzeczywistości oraz sprawności komunikowania się. By sprostać problemom cywilizacyjnym naszego wieku, należy między innymi ukształtować widza aktywnego, rozumiejącego, wymagającego, który potrafi analizować a przy tym interpretować dzieło filmowe i teatralne, posiada i wykorzystuje podstawową wiedzę o tych dziedzinach sztuki. Dzięki aktywnej formie zajęć i konkursu uczeń poznaje ich tworzywo oraz budowę. Program turnieju został opracowany pod kątem realizacji treści ścieżek: medialnej, filozoficznej, prozdrowotnej, ekologicznej, europejskiej. Koresponduje również z programem własnym o tym samym tytule.

Kolejnym ważnym zadaniem tego turnieju jest uczyć współpracy w grupie na wszystkich poziomach. Przygotowanie do turnieju daje nauczycielowi znakomitą okazję do pracy nad integracją całego zespołu klasowego, bowiem przed uczniami stoją następujące zadania:
 przygotować pracę do eliminacji podczas pierwszego etapu (plakat, recenzja, scenariusz filmowy lub teatralny),
 wyłonić sześcioosobową reprezentację klasy i podzielić zadania zgodnie z umiejętnościami,
 przygotować program w celu dopingowania swojej drużyny,
 zgromadzić potrzebne do konkurencji rekwizyty i materiały.

Zadania są tak skonstruowane, by zawierały element niespodzianki, zaskoczenia i zabawy. W takiej sytuacji uczeń musi umieć weryfikować posiadaną wiedzę i umieć stosować ją w praktyce, powinien także wykazać się niekonwencjonalnym, oryginalnym sposobem rozwiązywania zadań. Kreatywność i przebojowość to cechy szalenie pożądane we współczesnej rzeczywistości i je również ma kształcić formuła tego turnieju. Życzę dobrej zabawy!

Joanna Piećko - Szopińska

Każdą klasę reprezentuje 6 osób, które dzielą się na dwie drużyny po 3 osoby. Jeden z zespołów bierze udział tylko w pierwszej konkurencji, drugi we wszystkich pozostałych.

1. Kibicujemy!
W wyznaczonych momentach turnieju kibice w dowolny sposób, lecz pozostając na miejscach, dopingują swoje drużyny. Jury podsumowuje konkurencję na końcu. Punkty uzyskane dolicza się do punktacji ogólnej grupy.

Punktacja: 0 - 3 p.

2. Kostium postaci literackiej lub filmowej.
Z przygotowanych przez klasę materiałów, np. gazet, bibuły, ubrań i wszystkiego innego, co podsunie wyobraźnia, należy przebrać i ucharakteryzować jednego członka zespołu. Dokonują tego dwie osoby. Mają na to tyle czasu, ile będą trwały pozostałe konkurencje. Każda klasa wylosuje jedną z następujących postaci:
- Marlin Monroe
- Charlie Chaplin
- Flip i/lub Flap
- kowboj
- wybrana postać z filmu "Gwiezdne wojny"
- wybrana postać z filmu "Flinstonowie".

Konkurencja ta zostanie rozstrzygnięta jako przedostatnia, a zespoły zaprezentują przebraną postać na scenie.

Punktacja:
różnorodność materiałów 0 - 2 p.
oryginalność opracowania kostiumu 0 - 2 p.
prezentacja 0 -2 p.


3. Czy znasz gatunki filmowe?
Drużyna wybiera balonik, przekłuwa go. Wewnątrz znajduje karteczkę z nazwą gatunku:
- film sensacyjny
- melodramat
- horror
- kryminał
- western
- komedia
Zadanie polega na podaniu 3 cech wylosowanego gatunku i jednego tytułu filmu, który do niego należy.

Punktacja:
cecha gatunku 0 - 1 p.
tytuł filmu 0 - 1 p.


4. Teatralne zawody.
Drużyna losuje jedną nazwę zawodu związanego z teatrem i określa jak najpełniej, na czym polega to zajęcie, krótko je charakteryzuje.
- aktor
- reżyser spektaklu
- inspicjent
- garderobiana
- scenograf
- charakteryzator

Punktacja: 0 - 2 p.


5. Horoskop gwiazdy.
Drużyna losuje zdjęcie aktora. Pierwsze zadanie polega na rozpoznaniu postaci, podaniu jej imienia i nazwiska. Drugie - należy ułożyć zabawny horoskop tej osoby, ale tak, by zawrzeć o niej dowolne prawdziwe informacje związane z jej karierą.

Punktacja:
rozpoznanie postaci 0 -1 p.
oryginalność ujęcia 0 -3 p.


6. Co już wiemy filmie i teatrze?
Każdy zespół odpowiada na trzy wylosowane pytania zawarte w jednym zestawie. Przyda się wiedza zdobyta podczas zajęć Akademii Filmowej oraz informacje o filmach tam obejrzanych.

Punktacja:
za każdą odpowiedź 0 - 2 p.


7. Krzyżówka.
Każda drużyna po kolei wybiera numer hasła pomocniczego. Po odczytaniu definicji próbuje odgadnąć hasło. Jeśli się to udaje, drużyna otrzymuje 2 punkty i możliwość odgadnięcia hasła głównego w ciągu 5 sekund za 4 punkty. Jeśli się nie udaje, hasło pomocnicze może zgadywać drużyna, która zgłosi się pierwsza, wówczas za odgadnięcie otrzyma 1 punkt.

Punktacja:
hasło pomocnicze 2 p.
hasło pomocnicze przejęte 1 p.
hasło główne 4 p.


8. Casting.
To zadanie dla przyszłego aktora: wybrana z drużyny osoba kończy jedno z wylosowanych zdań. Robi to w taki sposób, jakby od tego wystąpienia zależało obsadzenie jej w głównej roli wymarzonego filmu lub spektaklu:
- Chciałabym/chciałbym otrzymać główną rolę w filmie ________________, ponieważ ...
- Fascynuje mnie postać, którą mam zagrać __________________, ponieważ...
- Film, który wywarł na mnie ostatnio ogromne wrażenie to _______________,
bo...
- Według mnie, najgorszy/a aktor/aktorka to ___________________, dlatego że...
- Gdybym już nigdy w życiu nie mógł obejrzeć filmu, to...
- Gdybym już nigdy w życiu nie mógł pójść do teatru, to...

Punktacja: 0 - 3 p.

9. Recenzja filmu lub spektaklu.
Drużyny w czasie do 7 minut redagują recenzję dowolnego filmu lub spektaklu. Wypowiedź muszą zawrzeć w 5 zdaniach.

Punktacja: 0 - 5 p.

10. Parodia reklamy - etiuda. Należy w sposób oryginalny, zabawny i ciekawy sparodiować reklamę na wylosowany temat:
- proszek do prania
- samochód
- dowolny napój
- telefon komórkowy
- środki czystości
- bank

Punktacja:
oryginalność opracowania etiudy 0 -2
czytelny ruch sceniczny 0 -2
interesująca puenta 0 -2


UWAGA: Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia dogrywki, drużyny otrzymają komplety puzzli, które ułożą na czas. Wygrywa drużyna najszybsza.
 

Opracowanie: Joanna Piećko-Szopińska

Wyświetleń: 2826


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.