Katalog

Beata Cieślewicz
Geografia, Konkursy

Wszechświat, Ziemia, Oceany - czyli wiem wszystko

- n +

Pytania do konkursu pt. "Wszechświat, Ziemia, Oceany- czyli wiem wszystko"

Czas trwania - 1 godzina lekcyjna.
Nazwisko ucznia.......................................... klasa................................

1. Jak nazywa się droga, po której Ziemia krąży dookoła Słońca?
....................................................................................................

2. Co to jest Układ Słoneczny?
...................................................................................................

3. Wymień przynajmniej 6 planet Układu Słonecznego
...................................................................................................
....................................................................................................
4. Którą planetą od Słońca jest Wenus.........., Jowisz............,Neptun.................

5. Od jakich postaci mitologicznych wzięły swoje nazwy takie planety jak:
Merkury od.....................................................................................
Wenus od.......................................................................................
Mars od.........................................................................................

6. Która z planet ma najwięcej księżyców?.....................................................................

7. Co to są gwiazdy?........................................................................................................
...................................................................................................

8. Która z planet porusza się z największą szybkością dookoła słońca?
.....................................................................................................

9. Jakie pierwiastki występują w atmosferze?
....................................................................................................

10. Które planety zbudowane są ze skał?
.....................................................................................................

11. Wyjaśnij w jakiej sytuacji dochodzi do zaćmienia Słońca?..........................................
......................................................................................................
......................................................................................................
12. Ziemia wykonuje ruch obrotowy w kierunku: /zaznacz odpowiedź/
a/ z północy na południe
b/ z zachodu na wschód
c/ z południa na północ
d/ ze wschodu na zachód

13. Twórcą teorii heliocentrycznej jest: / zaznacz odpowiedź/
a/ Izaak Newton
b/ Galileo Galilei
c/ Johanes Kepler
d/ Mikołaj Kopernik

14. Ile księżyców ma Ziemia?..........................................

15. Wymień elementy budowy Ziemi.
......................................................................................................

16. Wyjaśnij co to jest ozon.
......................................................................................................

17. Gdzie urodził się Mikołaj Kopernik? /zaznacz odpowiedź/
a/ w Toruniu
b/ w Olsztynie
c/ w Malborku
d/ we Fromborku

18. Ile trwa ruch obrotowy Ziemi?.......................................................................................

19. Czy Ziemia ma kształt zbliżony do koła czy geoidy?...................................................

20. Która z planet Układu Słonecznego jest największa?..................................................

21. Planetami o średnicy mniejszej od średnicy Ziemi są:/ zaznacz jedną odpowiedź/
a/ Jowisz. Merkury, Saturn
b/ Pluton, Wenus, Neptun
c/ Merkury, Wenus, Pluton
d/ Saturn, Mars, Wenus

22. Podaj tytuł dzieła Kopernika...................................................................

23. Która era jest najmłodszą erą w dziejach Ziemi?..........................................................

24. Wskaż grupę w której ery geologiczne dziejów Ziemi uporządkowane są w kolejności
chronologicznej: /zaznacz odpowiedź/
a/ kenozoiczna, archaiczna, paleozoiczna, mezozoiczna
b/ archaiczna, paleozoiczna, mezozoiczna, kenozoiczna
c/ archaiczna, paleozoiczna, kenozoiczna, mezozoiczna
d/ archaiczna, mezozoiczna, paleozoiczna, kenozoiczna

25.Ile wynosi powierzchnia Ziemi? /zaznacz odpowiedź/
a/ 410 mln km
b/ 510 mln km
c/ 395 mln km

26.Czego dokonali wymienieni odkrywcy?
a/ Krzysztof Kolumb..............................................................................
b/ Vasco da Gama.................................................................................

27.Który kontynent na Ziemi ma największą powierzchnię?............................................

28.Który kontynent na Ziemi ma najmniejszą powierzchnię?..........................................

29.Ile procent powierzchni Ziemi zajmują lądy?..............................................................

30.Wymień wszystkie Oceany świata.............................................................

31.Powierzchnia Oceanu Spokojnego wynosi: /zaznacz jedną odpowiedź/
a/ 179,7 mln km b/ 182,4 mln km c/ 106 mln km d/ 74,9 mln km

32.Podaj nazwisko zdobywcy Bieguna południowego.........................................

33.Ile wynosi obwód Ziemi?.............................................................................................

34.Jak nazywają się punkty na Ziemi, przez które przebiega oś Ziemi?...........................

35.Długość geograficzna na mapach i globusach odczytujemy na: /zaznacz odpowiedź/
a/ południkach
b/ równoleżnikach

36.Wymień czynniki wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi:
......................................................................................................
......................................................................................................
37.Za pomocą czego określa się położenie geograficzne dowolnego obiektu?
......................................................................................................

38. Jak się nazywa największy wodospad na świecie?.........................................................

39. Najstarszy Park Narodowy na świecie to: /zaznacz odpowiedź/
a/ Białowieski Park Narodowy
b/ Park Narodowy Yellowstone
c/ Park Narodowy Galapagos
d/ Park Narodowy Serengetti

40. Na jakim kontynencie znajdują się najwyższe góry świata?..........................................

41. Najgłębsza depresja na Ziemi to:...............................................................

42. Najbardziej nizinny kontynent to..............................................................

43. Największa wyżyna na świecie to............................................................

44. Najwyższy szczyt świata to....................................................................

45. Kto po raz pierwszy stanął na księżycu?......................................................................

46. Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi wynosi..................................................

47. Rok przestępny powtarza się? /zaznacz odpowiedź/
a/ co dwa lata b/ co cztery lata c/ co trzy lata d/ co pięć lat

48. Czy planety są źródłem światła? TAK NIE /podkreśl/

49. Jaka jest odległość Ziemi od Słońca?..........................................................................

50. Wymień najwyższe szczyty na poszczególnych kontynentach:
Azja-......................................
Ameryka Południowa...................................
Afryka......................................

Beata Cieślewicz

Lista uczniów biorących udział w konkursie geograficznym pt. "Wszechświat, Ziemia, Oceany- czyli wiem wszystko"

KLASA IIIa
Monika Kanciak
Krzysztof Sobkowiak
Sławomir Atlasiński
KLASA IIIb
Agnieszka Hemmerling
Paszkiewicz Marta
Paulina Dobrowolska
KLASA IIId
Patryk Tomaszewski
Natalia Borchard
Mirella Jackowiak
Iwona Miazga
Maciej Skrzypczak
Mateusz Maćkowiak
Piotr Walter
Łukasz Piotrkowski
Katarzyna Pachołka
KLASA IIIe
Jakub Kania
Konrad Kowański
KLASA IIIf
Damian Budziński
Tomasz Dymkowski
Bartosz Gąsiorek
Maciej Gucia
Marta Hertig
Dawid Jaralczyk
Marta Kowalska
Rafał Krakowiak
Wojciech Kwiatek
Michał Ligocki
Piotr Olejniczak
Tomasz Pawłowski
Anna Pestek
Jakub Stachowiak
Mikołaj Szynklewski
KLASA IIIg
Natalia Trzcińska
Daria Gmerek
KLASA IIIi
Leszek Konieczny
Marietta Kałmucka

Termin konkursu: 3 marca 2005r. /9,35- 10.20/ duża świetlica
 

Opracowanie: Beata Cieślewicz

Wyświetleń: 2398


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.