AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Matuszak
Geografia, Scenariusze

Scenariusz lekcji - Główne formy ukształtowania powierzchni lądów.

- n +

Lekcja prowadzona
w pracowni internetowej
z wykorzystaniem internetu,
zdjęć satelitarnych


I Wstęp:


W lekcji wykorzystano zasoby portalu edukacyjnego Eduseek.
Nauczyciel przygotowuje komputery do pracy przed lekcją.
Lekcje taką poprowadziłam w klasach I technikum hotelarskiego, liceum ekonomiczno - administracyjnego oraz technikum samochodowego.


1. Lekcja prowadzona w pracowni internetowej.
2. Uczniowie korzystają z:

a) portal Eduseek - geografia - zdjęcia z kosmosu - zdjęcia

http://www.eduseek.Ids.pl/przedmiot/geografia
http://meteo.ids.pl/nasa/
http://meteo.ids.pl/nasa/zdjecia.htm

b) mapy fizycznej ściennej

c) slajdów

3.Przygotowanie komputerów do lekcji wykonuje nauczyciel.


II Tok lekcji:1. Podanie tematu:

Główne formy ukształtowania powierzchni lądów.

2. Wprowadzenie:

1. Zdjęcie satelitarne Ziemi uczniowie "ściągają" z portalu
http:// www.eduseek.Ids.pl/przedmiot/geografia ,
http://meteo.ids.pl/nasa/zdjecia.htm


Pytania poznawcze:

a) Co kształtuje powierzchnię Ziemi?

- efektem jakich procesów jest ukształtowanie powierzchni naszej planety

b) Jakie procesy biorą udział w tworzeniu wyglądu Ziemi?

- siły zewnętrzne - niszczące
- siły wewnętrzne - budujące

c) Jakie są główne formy ukształtowania lądów -nizin i wyżyny gór.

3. Niziny (informacje ogólne)

- zajmują 33 % powierzchni lądów
- obszar od 0-300m npm.
- obszar płaski, falisty pagórkowaty (wysokość względna do30m)

- przykłady nizin na Ziemi

Nizina Indu.


- uczniowie "ściągają" zdjęcia satelitarne Niziny Indu z listy alfabetycznej
- analizują położenie geograficzne Niziny Indu na mapie fizycznej świata
- porównują krajobraz niziny ze slajdów ze zdjęciem satelitarnym Niziny Indu
- analiza zdjęcia satelitarnego dotyczy: (sposób zasilania rzeki - lodowiec, odszukania na mapie i na zdjęciu pustynia Thar, meandrów, delty)
- geneza Niziny Indu:
Nizina ta powstała na skutek akumulacji rzecznej, wypełnienia osadami przynoszonymi z gór cieśniny morskiej, która tutaj istniała

Nizina Brahmaputry i Gangesu


- uczniowie "ściągają" zdjęcia satelitarne STSO 75-705-057
- sprawdzają położenie geograficzne niziny na mapie fizycznej świata
- slajdy niziny Gangesu porównują ze zdjęciem satelitarnym,
- analiza zdjęcia Brahmaputry i Gangesu: działalność akumulacyjną rzek - łachy, mielizny, delta, sposób zasilania - lodowcowo - monsunowy
- rodzaj ujścia tych rzek, akumulacja rzeczna mielizny i łach, lasy namorzynowe
- geneza -zasypanie cieśniny morskiej osadami transportowanymi przez wody rzeki spływające z gór

Nizina Irawati


Na obszarach delty znajdują się rozległe uprawy ryżu, kauczukowca, roślin oleistych i strączkowych.


- uczniowie "ściągają" zdjęcia satelitarne
- określają położenie geograficzne niziny na mapie fizycznej świata
- przeprowadzają analizę zdjęcia nizina wykorzystując materiał
- zasilanie deszczowo-monsunowe
- delta (akumulacja rzeki)
- lasy namorzynowe
- geneza niziny -nizina akumulacyjna


Nizina La Platy

Estuarium odkrył 1516 żeglarz hiszp. J.D. de Solis. W zatoce jasne osady rzeczne.- Uczniowie "ściągają" zdjęcia satelitarne
- sprawdzają położenie geograficzne Niziny La Plata na mapie fizycznej świata
- porównują slajdy z obszaru Niziny
- analizują zdjęcie, rodzaj ujścia - estuarium
- geneza niziny -akumulacja rzeczna osadów pochodzących z wietrzenia


Nizina Mezopotamii - delta

W wodach Zatoki Perskiej widoczne smugi jasnych osadów.- uczniowie "ściągają" zdjęcie satelitarne Tygrysa
- sprawdzanie położenia geograficznego Mezopotami na mapie fizycznej świata,
- analiza zdjęcia (akumulacja rzeczna, stożki napływowe, delta)
- erozja boczna - meandry


Nizina Turańska- uczniowie "ściągają" zdjęcia satelitarne Aral Sea- Jeziora Aralskiego
- analizują położenie geograficzne Niziny Turańskiej- jeziora Aralskiegho na mapie fizycznej świata,
- porównują slajdy z obszaru Jeziora Aralskiego ze zdjęciem satelitarnym
- geneza Niziny Turańskiej związana jest z dawnym dnem morskim


Wnioski:

- nizina to obszar położony do 300 m. n.p.m.
- mogą występować nawet wysokościach kilku tysięcy metrów
- powstały wskutek akumulacji rzecznej, wypełniania materiałem przynoszonym z gór pochodzącymi z wietrzenia, zatok morskich lub cieśnin morskich
- geneza nizin łączy się również z intensywnym niszczeniem,wietrzeniem
- do nizin zalicza się depresje - obszary położone poniżej poziomu morza

4. Wyżyny

- obszary wzniesione powyżej 300 m n. p. m .


Wyżyna Ordos


W Wyżynie Ordos znajduje się część Wielkiego Muru Chińskiego.


- uczniowie "ściągają" zdjęcia satelitarne w STS068162120 Ordos i Huang He
- analizują położenie geograficzne Wyżyny Ordos na mapie fizycznej śiata
- porównują slajdy Wyżyny Ordos
- pustynna wyżyna
- w zakolu rzeki Huang He
- graniczy z pustynią Ałszan i Wyżyną Lessową
- geneza Wyżyny Ordos - powstała wskutek epeirogenicznego podniesienia obszarów zrównania czyli bardzo powolnych ruchów pionowych wypiętrzających, proces taki nazywamy odmłodzeniem rzeźby powierzchni, Wyżyna Ordos została podniesiona do wysokości 1000 m


Wyżyna Tybetańska- uczniowie "ściągają" zdjęcie satelitarne Wyżyny Tybetańskiej
- analiza położenia geograficznego Wyżyny Tybetańskiej na mapie fizycznej świata
- slajdy Wyżyny Tybetańskiej
- analiza zdjęć satelitarnych- powierzchnia 2,5 mln km2
- wysokość wyżyny 4630 m
- liczne słone jezioraŽ dlaczego słone
(cyrkulacja powietrza - wpływ ukształtowania powierzchni zmiany sucho i wilgotno adiabatyczne)
- geneza wyżyny Tybetańskiej - odmłodzenie powierzchni zrównania - podniesienie obszarów płytowych


Wyżyna Armeńska

- ściągnięcie zdjęcia satelitarnego Wyżyny Armeńskiej z widocznym szczytem Ararat, stożkiem wulkanicznym
- położenie geograficzne Wyżyny Armeńskiej analiza na podstawie mapy fizycznej świata
- geneza Wyżyny Armeńskiej związana jest z odmłodzeniem powierzchni zrównania czyli epejrogenicznym podniesieniem obszarów znajdujących się w obrębie tarcz i platform oraz starych i młodych gór fałdowych
- analiza zdjęcia satelitarnego, Ararat wulkan,


Wnioski:

- wyżyny to obszary leżące nawet na wysokości kilku tysięcy metrów
- geneza ich związana jest z powolnym wypiętrzaniem powierzchni zrównanej lub wietrzeniem i obniżaniem powierzchni wcześniej sfałdowanych

5. Góry

- formy ukształtowania powierzchni sięgające powyżej 500 m npm

Alpy Wogezy Schwarzwald


- uczniowie otwierają zdjęcie satelitarne Alp
- odszukują na mapie fizycznej świata położenie tych gór
- analizują zdjęcie satelitarne: szukają Alp, Wogez, Schwarzwaldu, Gór Jura
- szukanie doliny Renu,
- przypomnienie genezy gór-fałdowanie Alpejskie Alpy, Góry Jura, fałdowanie hercyńskie góry Wogezy i Schwarzwald
- góry zrębowe o płaskich szczytach i stromych zboczach - fałdowanie hercyńskie


Himalaje Mount Everest


- wczytywanie zdjęcia satelitarnego
- analiza mapy fizycznej świata, położenie geograficzne Mont Everest
- analiza zdjęcia odszukanie szczytu, lodowce górskie
- geneza gór, fałdowanie alpejskie,

KUNULUM

Na fotografii góry Kunlun. Położone w Chinach. U góry widoczna jest pustynia Takla Makan, kiedyś była ona zamieszkana przez rolników. Stoki są silnie pocięte przez spływające rzeki, które nawadniają oazy. Na szczycie utrzymuje się śnieg i lód. Góry Kunlun ciągną sie na dł. ok. 25000 km., najwyższy szczyt Ulug Muz-tag wznosi się na wysokość 7723 m . Wysokość lini wiecznego śniegu 3900-4700 m na pn. zboczach i 5000-5200 m na zboczach pd., ku wsch. linia wiecznych śniegów wznosi się wyżej, a ilość lodowców zmienia się. Góry Kunlun na wsch. składają się z 3 pasm górskich, pomiędzy którymi leżą rozległe kotliny i wysokie wyżyny. Klimat kontynentalny, bardzo suchy. Na stokach są łąki górskie i lasy iglaste.


- wczytanie zdjęcia satelitarnego
- analiza położenia geograficznego na mapie fizycznej świata
- analiza zdjęcia-góry fałdowe Kunulum i granice Kotliny Kaszgarskiej (zapadlisko tektoniczne ) z pustynią Takla Makan
- geneza gór fałdowanie Alpejskie


TIEN SZAN


- wczytanie zdjęcia satelitarnego
- analiza położenia geograficznego na mapie fizycznej świata Kotliny fergańskiej i Pasma Ten sznu
- analiza zdjęć
- góry na zachodzie fałdowe Tien Szan
- na wschodzie kotlina Fergańska
- zapadlisko tektoniczne


Sierra Madre


- wczytanie zdjęcia satelitarnego
- analiza położenia geograficznego na mapie fizycznej świata
- analiza zdjęcia satelitarnego
- góry fałdowe
- góry wulkaniczne Agua, Fuego
- przybrzeżne Niziny
- orogeneza Alpejska

AŁTAJ


- góry fałdowania kaledońskiego
- wczytanie zdjęcia satelitarnego
- analiza położenia geograficznego Ałtaju na mapie fizycznej świata
- widoczne słone jeziora


Góry wulkaniczne


Wyspa położona blisko północnego krańca Wysp Kurylskich, (środek fotografii). Obszar aktywny wulkanicznie. Woda wypełnia krater wulkanu. Najwyższe wzniesienie na wyspie pokoło 1330 m leży w granicach południowego krateru. Dwie inne wyspy to Makanrushi Island i Kharimkotan Island.

- wczytywanie zdjęcia wulkanu Onekotan
- wczytywanie zdjęcia Araratu
- Wulkan na wyspach Kuryskich
- Ararat- wulkan na wyżynie Armeńskiej
- geneza erupcji wulkanicznej

Wnioski:

Góry to formy ukształtowania terenu, powstałe w wyniku:
- fałdowania - góry fałdowe
- odmłodzenia rzeźby zrównania
- z orogenezy Hercyńskiej - budowa zrębowa i zapadliska tektoniczne
- procesów wulkanicznych

6. Podsumowanie lekcji

Odpowiedzi na pytania poznawcze:

1. Jakie są główne formy ukształtowania powierzchni
  1. góry
  2. wyżyny
  3. niziny
2. W wyniku jakich procesów powstają
  1. niziny - akumulacja i podnoszenie się dna morskiego, peneplenizacja - zrównanie powierzchni
  2. wyżyny - zrównanie powierzchni
  3. góry - fałdowanie, wulkanizm, odmłodzenie rzeźby
3. W wyniku jakich procesów kształtuje się powierzchnia Ziemi: W wyniku procesów niszczących z jednej strony powodujących obniżenie powierzchni Ziemi i budujących z drugiej strony

Opracowanie: Magdalena Matuszak
Zespół Szkół Zawodowych
Im. M. Kopernika
w Koninie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4529


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.