Katalog

Małgorzata Lewandowska
Plastyka, Sprawdziany i testy

Test z plastyki dla klasy VI

- n +

Test z plastyki dla klasy VI

Imię i nazwisko:
Klasa:

Pytanie_1
Wypisz po trzy cechy kompozycji:
a. statycznej:__________________________________________________;
b. dynamicznej: ________________________________________________;

Pytanie_2
Wymień barwy:
a. podstawowe: _________________________________________________;
b. pochodne: ___________________________________________________;

Pytanie_3
Podkreśl grupę barw zimnych:
- zielona, żółta, czerwona
- czerwona, niebieska, brązowa
- zielona, niebieska, fioletowa

Pytanie_4
Dzieło, które jest wykute w zewnętrznej warstwie kamienia i można je oglądać tylko z jednej strony, to: (podkreśl właściwą odpowiedź)
a) rzeźba;
b) relief;
c)hieroglif

Pytanie_5
Jak wyjaśnisz pojęcie FAKTURA? (podkreśl właściwą odpowiedź)

Faktura jest to rodzaj grafiki. Faktura jest cechą powierzchni.

Pytanie_6
Kontrast w obrazie uzyskujemy przez: (podkreśl właściwą odpowiedź)
- zastosowanie różnych rodzajów szarości
- zastosowanie barw ciepłych
- zastosowanie barw dopełniających
- zastosowanie barw zimnych

Pytanie_7
Wymień znane ci dziedziny sztuki (dyscypliny artystyczne), przynajmniej trzy:
________________________________________________________________

Pytanie_8
Wypisz w odpowiedniej kolumnie - porządkując w kolejności ich powstawania począwszy od najdawniejszych.
(Gotyk, Renesans, Mezopotamia, Grecja, Romanizm, Egipt)
Sztuki rozwijające się podczas trwania:
"naszej ery"   "przed naszą erą"
_________________  ___________________
_________________  ___________________
_________________  ___________________
Pytanie_9
Do podanych z lewej strony tematów z dziejów sztuki wybierz właściwy przykład. Wpisz do nawiasu numer właściwej odpowiedzi.
Sztuka starożytnego Egiptu ()  1. sklepienie krzyżowe
Sztuka renesansowa ()  2. akwedukty
Sztuka Mezopotamii ()  3. łuk ostry
Sztuka wczesnochrześcijańska ()  4. perspektywa linearna
Sztuka gotycka ()  5. kolumna dorycka
Sztuka starożytnej Grecji ()  6. kromlechy
Sztuka romańska ()  7. zikkurat
Sztuka przedhistoryczna ()  8. mastaba
Sztuka starożytnego Rzymu ()  9. katakumby
Punktacja:
1. pytanie - 6 pkt.
2. pytanie - 6 pkt.
3. pytanie - 1 pkt.
4. pytanie - 1 pkt.
5. pytanie - 1 pkt.
6. pytanie - 2 pkt.
7. pytanie - 3 pkt.
8. pytanie - 6 pkt.
9. pytanie - 9 pkt.
 

Opracowanie: Małgorzata Lewandowska

Wyświetleń: 16277


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.