Katalog

Krystyna Magoń
Zajęcia pozaszkolne, Artykuły

System nagradzania wychowanków ?wietlicy "U Maciusia" w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu

- n +

System nagradzania wychowanków świetlicy "U Maciusia" w Szkole Podstawowej nr3 w Zgorzelcu

Od wielu lat funkcjonuje w naszej świetlicy system nagradzania wychowanków za koleżeńską postawę, zaangażowanie i działalność na rzecz świetlicy. Wychowawcy wciąż poszukują różnych form nagradzania i starają się uatrakcyjnić te, które są stosowane obecnie. Działalność taka zmierza do rozwijania postaw społecznych i samorządności wychowanków. Głównymi cechami, jakie wychowawcy chcą osiągnąć są:
- umiejętność wykorzystania czasu wolnego "Nie daj się nudzie",
- obiektywizm (Uczenie samooceny),
- mobilizowanie do aktywności,
- umiejętność przyznania się do złych zachowań i błędów,
- samodyscyplina,
- możliwość poprawy zachowań, postępowania wychowanka,
- rozwijania zainteresowań.

System nagradzania wychowanków opracowany przez wychowawców świetlicy "U Maciusia" polega na zdobywaniu pochwał, znaczków sprawnościowych, każdego dnia podczas pobytu dziecka w świetlicy. Dzieci znają zasady zdobywania pochwał i znaczków. Mogą w każdej chwili policzyć pochwały i znaczki, które wklejają do albumów własnoręcznie wykonanych.
Regulamin zdobywania pochwał, znaczków przewiduje:
- uczestnictwo w zajęciach, zabawach, okolicznościowych programach artystycznych,
- zaangażowanie i działalność na rzecz świetlicy,
- wywiązywanie się ze swoich obowiązków,
- koleżeńska postawa wobec innych,
- korzystanie z biblioteki świetlicowej.

Zdobywając pochwały i znaczki zręcznościowe, dzieci najczęściej oceniają swoje zachowanie, uczestnictwo w zajęciach lub zabawach w obecności całej grupy. W sytuacjach spornych, konfliktowych dotyczących przyznania pochwały czy znaczka, decyduje cała grupa. Najbardziej potępiane jest złe zachowanie, które przynosi dużą szkodę społeczną. Jest to oczywiście agresja słowna, fizyczna, kradzież lub wyłudzanie czyjejś własności.

Punkty dodatkowe promują najcenniejsze odruchy ludzkie: przejawy uczciwości, wrażliwości na krzywdę innych, kulturę osobistą itp. Oczywiście sama forma przyznania pochwały czy znaczka jest ogromnie ważna. Każde postępowanie dziecka negatywne czy pozytywne musi być wyjaśnione, pochwalone lub życzliwie zganione. Dziecko musi zdawać sobie sprawę z tego, że w każdej chwili może poprawić swoje zachowanie, a w skutek tego zdobyć pochwały i znaczki.

- Pochwały w formie "+"
Po przeliczeniu pochwał możliwość uzyskania I, II, III miejsca i nagrody rzeczowej lub nagrody pocieszenia.

- Znaczki rozpoznawcze:
"Dobry kolega", "Wesoły śpiewak", "Sportowiec", "Wspaniały malarz", "Pracuś", "Czytelnik".
Znaczki zbierane przez cały rok kolorowane, wklejane do albumu i podliczane na koniec roku. Za zebranie największej ilości znaczków nagrody rzeczowe tj. książki lub sprzęt rekreacyjny.

Nagradzanie wychowanków świetlicy zachęca ich do zaangażowania się w sprawy świetlicy, uczestnictwa w zajęciach, zabawach. Utrwala pozytywne zachowania i daje wiele okazji do wykazania się dzieciom nieśmiałym, mało operatywnym, również tym, którym nie wiedzie się w szkole, daje też większą szansę zaspokojenia potrzeby osiągnięć. Przyjęty system nagradzania daje wychowawcą wiele możliwości do systematycznego oceniania aktywności i zaangażowania wychowanków, wkładu pracy, działania twórczego oraz jest wskazówką i informacją promującą do rozwoju zainteresowań dziecka. Zdobywanie pochwał motywuje do działania, ukierunkowuje do dalszej pracy uwzględniając możliwości rozwojowe i intelektualne dziecka oraz przyczynia się do wartościowego wykorzystania czasu wolnego - "Nie daj się nudzie".

Przyjęty system nagradzania to:
- pochwały (możliwość uzyskania każdego dnia),
- nagrody na koniec każdego miesiąca dla najaktywniejszego i najpracowitszego wychowanka.

Znaczki:
- sprawnościowe (możliwość uzyskania każdego dnia)
- nagrody na koniec roku za zdobycie największej ilości znaczków.

Zbierając pochwały, które podliczane są na koniec każdego miesiąca, dziecko ma możliwość uzyskania I, II, III miejsca za postawę najaktywniejszą, najpracowitszą lub nagrodę pocieszenia.

Natomiast zdobywane znaczki, są kolorowane, wklejane do albumu wykonanego przez każde dziecko. Znaczki zbierane są przez cały rok i podliczane przez wychowawców na koniec roku szkolnego. Za największą ilość znaczków przewidziane są nagrody rzeczowe, czyli sprzęt rekreacyjny zakupiony ze składek rodziców. Wychowawcy, przyznając nagrodę, biorą pod uwagę jak największą grupę dzieci. Najczęściej nagrody przyznawane są licznej, bo 30 - osobowej grupie wychowanków.

Nazwiska dzieci, które zdobyły I, II, III miejsce lub nagrodę pocieszenia, umieszczane są na początku każdego miesiąca na tablicy informacyjnej w świetlicy.

Taki sposób nagradzania jest również zaakceptowany przez wychowanków. Mobilizuje ich ciągłej aktywności, zaspokaja potrzebę samodzielności, która najlepiej realizuje w działaniu, zaspokaja potrzebę kontaktów społecznych, przynależności grupowej i uznania społecznego przez działanie dla innych. Szczególnie ważne jest to dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, kiedy tak ważną rolę wychowawczą pełni grupa rówieśnicza.
 

Opracowanie: mgr Krystyna Magoń

Wyświetleń: 671


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.