Katalog

Izabela Jaworska
Informatyka, Plany metodyczne

Plan metodyczny opracowany dla klasy VI

- n +

Hiperłącza. Tworzenie i formatowanie tabeli

PLAN METODYCZNY OPRACOWANY DLA KLASY 6

CELE OPERACYJNE:

Doskonalenie umiejętności wstawiania hiperłączy oraz tworzenia i formatowania tabel.

TREŚCI NAUCZANIA:

- Podstawowe usługi systemu operacyjnego, zarządzanie zasobami (plikami)
- Samodzielna i bezpieczna praca z komputerem: wyszukiwanie i uruchamianie programów, zapisywanie oraz porządkowanie informacji.
- Stosowanie narzędzi TI, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowania.
- Opracowanie za pomocą komputera: tabeli, tekstów, tworzenie hiperłączy.

DZIAŁANIA podejmowane przez uczniów i nauczyciela:

- Uczniowie doskonalą umiejętności wstawiania hiperłączy, tworzenia i formatowania tabel oraz sposoby porządkowania informacji w komputerze i zabezpieczania ich przed utratą.

OSIĄGNIĘCIA, czyli co uczeń będzie umiał po zakończeniu kształcenia:

- posługiwać się komputerem w przystosowanym dla niego środowisku sprzętowym i programistycznym
- czytać instrukcję do ćwiczenia
- komunikować się z komputerem (np. oferta/menu, ikona, przycisk, wybór opcji, zatwierdzenie wyboru, rezygnacja z wyboru)
- otwierać i zapisywać pliki
- tworzyć i formatować tabele
- wstawia hiperłącza między dokumentami
- odróżniać i świadomie stosować operacje Zapisz jako i Zapisz
- określać położenie i format pliku przy zapisywaniu go
- przechowywać wyniki pracy prowadzonej z oprogramowaniem
- odczytywać i prawidłowo interpretować znaczenie komunikatów oprogramowania (słownych, obrazkowych i innych)
- usuwać pliki
- porządkować dysk

OPROGRAMOWANIE:

Podczas zajęć jest wykorzystywany edytor tekstu Microsoft Word.

INSTRUKCJA DO ZADANIA

TEMAT: HIPERŁĄCZA. TWORZENIE I FORMATOWANIE TABELI.
(przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją)

POWODZENIA!!!

1. "wejść" do edytora tekstu - Microsoft Word

2. utworzyć tabelę przedstawiającą PLAN LEKCJI (tabela ma się składać z 6 kolumn i 8 wierszy)

przykład:
           
           
           
           
           
           
           
           

3. w wierszu nagłówkowym mają być zawarte następujące informacje:
a. 1 kolumna - GODZINY
b. Od 2 kolumny do 6 dni tygodnia (od poniedziałku do piątku)

4. następne wiersze wypełniamy według planu lekcji

5. sformatować tabelę:
a. zmienić rodzaj i kolor linii
b. wyśrodkować tekst w wierszu nagłówkowym i zmienić kolor czcionki i zastosować pogrubienie
c. zastosować cieniowanie:
- wiersz nagłówkowy i 1 kolumna 25% z koloru jasnozielonego
- pozostałe wiersze 20% z koloru żółtego

6. pod tabelą utworzyć napis POWRÓT

7. zapisać dokument na dysku pod nazwą TABELA wybierając za lokalizację PULPIT

8. zamknąć utworzony dokument

9. otworzyć nowy dokument

10. napisać tekst: PLAN LEKCJI

11. zapisać dokument na dysku pod nazwą PLAN LEKCJI wybierając za lokalizację PULPIT

12. utworzyć hiperłącze od tekstu PLAN LEKCJI do pliku o nazwie TABELA

13. korzystając z utworzonego hiperłącza przejść do tabeli

14. od napisu znajdującego się pod tabelą - POWRÓT utworzyć hiperłącze do pliku o nazwie PLAN LEKCJI

15. korzystając z utworzonego hiperłącza przejść do pliku o nazwie PLAN LEKCJI
16. zamknąć dokumenty zapisując na dysku zmiany

17. NASTĄPI SPRAWDZENIE PRZEZ NAUCZYCIELA I DOKONANIE OCENY WYKONANEGO ZADANIA

18. usunąć utworzone dokumenty do KOSZA i opróżnić KOSZ.

 

Opracowanie: Izabela Jaworska

Wyświetleń: 1887


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.