Katalog

Krzysztof Samecki
Informatyka, Konspekty

Konspekt lekcji - "Algorytmy z pętlą" (kl II LO).

- n +

Konspekt lekcji Elementów Informatyki
Klasa II LO

Wymiar czasu: 2 x 45 min.

CELE KSZTAŁCENIA


CEL OGÓLNY:
- rozwiązywanie sytuacji problemowej poprzez budowanie algorytmu z "pętlą"

CELE SZCZEGÓŁOWE:
  • sformułować jednoznaczny i przejrzysty opis zadania
  • sformułować warunki początkowe i końcowe dla algorytmu
  • zaprojektować algorytm i zapisać go w sposób graficzny


METODY KSZTAŁCENIA:

  • elementy wykładu
  • ćwiczenia
  • elementy tekstu przewodniego


FORMY ORGANIZACYJNE PRACY UCZNIÓW:

- praca indywidualna i zespołowa, jednolita i zróżnicowana


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

  • zestaw komputerowy (jednostka, monitor, klawiatura, mysz)
  • program "Laboratorium Informatyczne ELI"
  • pomocnicze materiały dydaktyczne (schemat porównawczy klocków i odpowiadających im bloczków)
  • dyskietki uczniowskie

PRZEBIEG LEKCJI:


1. Sprawy organizacyjne.

2. Wprowadzenie do tematu.

Przypomnienie jednego z algorytmów.

3. Omówienie rozwiązania problemu sumowania elementów ciągu ze zwróceniem uwagi na możliwość różnych wariantów poprawnych rozwiązań (różne warunki początkowe i końcowe oraz umieszczanie operacji matematycznych w różnych miejscach pętli).

a) algorytm uproszczony

b) algorytm z rozwiniętą pętlą wczytywania danych

4. Otworzenie z dyskietki zbudowanego samodzielnie na poprzednich zajęciach (przy pomocy programu LABORATORIUM INFORMATYCZNE) prostego algorytmu.

5. Omówienie funkcji pełnionych przez klocki różnego rodzaju:

a) klocek początek algorytmu (bloczek startowy) - zasygnalizowanie konieczności jak najbardziej zrozumiałego opisu algorytmu dla przyszłego użytkownika.

b) klocek wprowadzania danej (bloczek czytaj dane) - tutaj oprócz komunikatu jaką daną wprowadzamy należy zadeklarować w linii "nazwa zmiennej" jej symbol literowy

c) klocek wyprowadzania wyniku (bloczek pisz, drukuj) - oprócz komunikatu należy podać nazwę zmiennej dla której ma być wypisana wartość (w linii "wartość wyświetlana" ).

d) klocek obliczeniowy (bloczek operacji matematycznych) - w nich umieszcza się warunki początkowe oraz obliczenia (w jednym klocku można wykonywać wiele obliczeń, każde w nowej linii; przejście do nowej linii po naciśnięciu kombinacji klawiszy "Ctrl + Enter")

e) klocek sprawdzania warunku (bloczek operacji logicznych) - wymaga wpisania warunku.

6. Przypomnienie algorytmu sumowania n elementów ciągu.

7. Zbudowanie i sprawdzenie poprawności działania algorytmu sumowania elementów ciągu przy pomocy programu LABORATORIUM INFORMATYCZNE (sprawdzenie dla różnych przypadków) i zapisanie go na dyskietce.

8. Podsumowanie. Ocena samodzielnej pracy.

9. Praca domowa. Zbudować algorytm obliczania iloczynu wszystkich n elementów ciągu a1,a2,a3...an.

Symbole bloczków zwane w programie Laboratorium Informatyszne ELI - klockami:

Rozmiar: 15891 bajtów

Opracowanie: Krzysztof Samecki

Wyświetleń: 5824


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.