AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krzysztof Kowalski
Język polski, Plany metodyczne

Rozkład materiału do kl. I gimnazjum.

- n +

Nr programu: DKW-4041-168/99

Semestr I

Lp.

Temat

Materiał

Tytuł ścieżki

Treść ścieżki

Jestem cząstką świata

1

Lekcja organizacyjna.

     
2

Wspomnienia z wakacji

     
3

Udział narządów mowy w powstawaniu głosek.

     
4

Klasyfikacja głosek.

     
5

Znaczenie przyrody w życiu człowieka w wierszu J. Kochanowskiego pt. "Na lipę"

J. Kochanowski "Na lipę"

Kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej

 
6

Przyjemności życia wiejskiego opisane w XVI-wiecznym "Żywocie człowieka poczciwego" M. Reja

M. Rej "Żywot człowieka poczciwego"

edukacja
prozdrowotna

 
7

Ćwiczenia ortograficzne.

     
8

Dlaczego warto żyć na wsi? - "Pieśń świętojańska o sobótce"

J. Kochanowski "Pieśń świętojańska o sobótce"

edukacja
ekologiczna

 
9

Upodobnienia pod względem dźwięczności

     
10;

Projekcja filmu "Mój przyjaciel delfin"

"Mój przyjaciel delfin"

edukacja
filmowa

 
11

albo "Uwolnić orkę"

"Uwolnić orkę"

   
12

Jakie życie pozwoli nam spełnić się najpełniej? - dyskusja po filmie.

 

edukacja ekologiczna, filozoficzna

 
13

Powtórzenie wiadomości o czasowniku

     
14

Imiesłowy przymiotnikowe.

     
15

Pochwała zmienności, różnorodności i nieobliczalności świata w wierszu J. Twardowskiego "Podziękowanie".

J. Twardowski
"Podziękowanie"

edukacja
ekologiczna

 
16

"Czytam świat - cząstką natury jestem"

 

edukacja ekologiczna, filozoficzna

 
17

Spotkanie z dorobkiem duchowym i cywilizacyjnym sprzed 2000 lat.

Z. Herbert "Lascaux"

edukacja europejska, filozoficzna

 
18

Zachwyt, ale i niepokój wewnętrzny w spotkaniu z przyrodą i krajobrazem gór w wierszu "Widok ze Świnicy"

K. Tetmajer
"Widok ze Świnicy"

edukacja ekologiczna

 
19

Jakimi zasadami moralnymi kierował się św. Franciszek w stosunku do przyrody?

"Kwiatki świętego Franciszka"

edukacja
ekologiczna

 
20

Imiesłowy przysłówkowe.

     
21

Ćwiczenia w poprawnym posługiwaniu się imiesłowami.

     
22

Miejsce człowieka w świecie na podstawie wiersza W. Szymborskiej

W. Szymborska "Urodziny"

edukacja
ekologiczna

 
23

"Urodziny".

     
24

Rzeczownik - jego odmiana i funkcja w zdaniu.

     
25

Ćwiczenia ortograficzne.

     
26

Podobieństwa i różnice między człowiekiem i światem roślin w wierszu

W. Szymborska
"Milczenie roślin"

edukacja
filozoficzna

 
27

W. Szymborskiej "Milczenie roślin"

     
28

Przymiotnik jako przydawka i orzecznik w orzeczeniu imiennym.

     
29

Nobel dla rybaka! - wywiad z Santiago.

E. Hemingway

edukacja

 
30

Santiago wzorem moralnym dla wszystkich ludzi.

"Stary człowiek i morze"

filozoficzna, ekologiczna

 
30

Projekcja filmu "Stary człowiek

Film

edukacja

 
31

i morze"

 

filmowa,

 
32

Książka a film. - na przykładzie "Starego człowieka i morze"

     
33

Co to są liczebniki nieokreślone i wielorakie?

     
34

Ćwiczenia w posługiwaniu się liczebnikami.

     
35

"Cząstką natury jestem..."

wybrane utwory

edukacja ekologiczna,

 
 

- montaż poetycki.

z I działu

filozoficzna

 
36

Praca pisemna - "Człowiek a przyroda"

     
37        
38

Omówienie prac pisemnych.

     
 

Prawom natury podlegam

 

Pesymistyczne widzenie życia ludzkiego w wierszu Z. Morsztyna - "Żywot - sen cień".

Z. Morsztyn
"Żywot - sen cień".

edukacja
filozoficzna

 
 

Powtórzenie wiadomości o przysłówku.

     
 

Pisownia nie z czasownikami, imiesło-

     
 

wami, rzeczownikami, przysłówkami i przymiotnikami..

     
 

Dyktando kontrolne.

     
 

Poprawa dyktanda.

     
 

Życie chwilką jedną - w wierszach Byrona i Staffa.

G.G. Byron "Tak, tak.." L. Staff "Chwila"

edukacja
filozoficzna

 
 

Co pamiętamy o zaimkach?

     
 

Pisownia nie z zaimkami.

     
 

Ćwiczenia w poprawnym i celowym stosowaniu zaimków.

     
 

Motyw przemijania i nietrwałości w malarstwie.

Tycjan "Alegoria życia ludzkiego", S. Dali "Trwałość pamięci"

edukacja
filozoficzna, europejska

 
 

"Od tego chwilka, by minęła" - refleksje poetów na temat przemijania.

 

edukacja
filozoficzna

 
 

Cud narodzin w utworach polskich poetów: J. Przybosia i K. I. Gałczyńskiego.

J. Przyboś " Świt kwietniowy", K. I. Gałczyński "Dziecko się rodzi"

   
 

Niezwykłe narodziny - "Bóg się rodzi"

"Bóg się rodzi", "Narodzenie Pana Jezusa"

   
 

Funkcje przyimka w zdaniu.

     
 

Obraz Dzieciątka i Matki w kolędach i wizerunkach ikonograficznych

kolędy i pastorałki, ikony.

edukacja
regionalna

 
 

Wiosna życia i wiosna w przyrodzie.

A. Kamieńska "Kołyska", M. Dąbrowska "Drzewa..."

   
 

Pierwsze czytanie świata - dzieciństwo z perspektywy czasu.

L. Staff "Dzieciństwo"

   
 

Co to jest wykrzyknik?

     
 

Paralelizm świata zwierząt i ludzi - "Nemrod".

B. Szulc "Nemrod"

   
 

Rozważania o problemach dorastania. "Dzienniki" S. Żeromskiego.

S. Żeromski "Dzienniki"

   
 

Dziennik jako forma zapisu osobistych przeżyć, doznań, refleksji.

     
 

Człowiek sprawcą największych tragedii.

Cz. Miłosz "Zaklęcie", J. Brodski "Piosenka o Bośni"

edukacja
europejska

 
 

Ludzkie tragedie, a poetycki sposób wyrażania rozpaczy i bólu ("Tren VII i "Anka")

J. Kochanowski "Tren VII", Wł. Broniewski "Anka"

edukacja śródziemnomorska

 
 

Partykuła jedenastą częścią mowy.

     
 

Symbolika "Białej Lokomotywy"

E. Stachura
"Biała Lokomotywa"

   
 

Jaką drogą pójść przez życie? - "Błękitny zamek"

L. M. Montgomery "Błękitny zamek"

edukacja
filozoficzna

 
 

Uroda i afirmacja życia w wierszu W. Szymborskiej "Allegro ma non troppo"

     
 

Powtórzenie wiadomości o częściach mowy.

     
 

Sprawdzian wiadomości o częściach mowy.

     
 

Poprawa pracy klasowej.

     
 

Przemijanie odejście - naturalny porządek świata.

 

edukacja
filozoficzna

 
 

Udział narządów mowy w powstawaniu głosek.

     
 

Klasyfikacja głosek.

     
 

Jesień w przyrodzie a jesień życia.

J. Iwaszkiewicz "Odwiedziny miejsc ulubionych..." R. I. Stevenson "Requem"

   
 

"Prawom natury podlegam..." - montaż poetycki.

     

II. W STRONĘ WYOBRAŹNI

I. Poznaję wyobrażenia początku i końca

 

Dlaczego Biblia jest najważniejszym dziełem dla kultury i duchowości europejskiej?

A. Kamieńska "Księga"

   
 

Początek świata w "Księdze Rodzaju"

"Księdze Rodzaju"

   
 

"Psalm VIII", "Pieśń XXV" oraz hymn "Do Boga" wyrazami wdzięczności za stworzenie świata.

"Psalm VIII", "Pieśń XXV" J. Kochanowski "Do Boga" I. Krasicki

   
 

Zachwyt nad światem i człowiekiem G.P. Mirandoli i Z. Kubiaka

"Wielkim cudem jest człowiek" G.P. Mirandola i "Skarb, który nas jednoczy" Z. Kubiak

   
 

Jak powstał świat według wierzeń Greków.

"Narodziny świata" J. Parandowski

   
 

A może to było zupełnie inaczej? - współczesna wersja powstania świata w poetyckim ujęciu H. Poświatowskiej i W. Szymborskiej.

"Rzecz najmniejsza" H. Poświatowska i "Może to wszystko" W. Szymborska.

"Przypowieść o ziarnku maku" Cz. Miłosz

 
 

Co na temat początku świata mówi fizyka?

"Przeszłość i przyszłość Wszechświata" P. Larousse

   
 

Topos drogi jako życia ludzkiego w poezji i dramacie.

E. Stachura "Wędrówką życie jest człowieka", W. Broniewski, "Droga" L. Staff "Makbet" W. Szekspir

   
 

"Myślę, więc jestem" - pierwsze spotkanie Zosi z filozofią.

J. Gaarder "Ogród Edenu"

   
 

Wyobrażenie końca świata w "Apokalipsie świętego Jana" i wizji malarskiej H. Memlinga.

     
 

Czy Atomice to zacofana, czy nowoczesna wieś?

 

 
 

"Wesele w Atomicach" głosem niepokoju nad przyszłością cywilizacji ludzkiej.

Sł. Mrożek
"Wesele w Atomicach"

   
 

Literatura S-F i nowe wyobrażenia końca świata.

K. Fijałkowski "Wróble galaktyki", "Planeta małp"

Lp.

Temat

Materiał

Tytuł ścieżki

Treść ścieżki

Jestem cząstką świata

1

Lekcja organizacyjna.

     
2

Wspomnienia z wakacji

     
3

Udział narządów mowy w powstawaniu głosek.

     
4

Klasyfikacja głosek.

     
5

Znaczenie przyrody w życiu człowieka w wierszu J. Kochanowskiego pt. "Na lipę"

J. Kochanowski "Na lipę"

Kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej

 
6

Przyjemności życia wiejskiego opisane w XVI-wiecznym "Żywocie człowieka poczciwego" M. Reja

M. Rej "Żywot człowieka poczciwego"

edukacja
prozdrowotna

 
7

Ćwiczenia ortograficzne.

     
8

Dlaczego warto żyć na wsi? - "Pieśń świętojańska o sobótce"

J. Kochanowski "Pieśń świętojańska o sobótce"

edukacja
ekologiczna

 
9

Upodobnienia pod względem dźwięczności

     
10;

Projekcja filmu "Mój przyjaciel delfin"

"Mój przyjaciel delfin"

edukacja
filmowa

 
11

albo "Uwolnić orkę"

"Uwolnić orkę"

   
12

Jakie życie pozwoli nam spełnić się najpełniej? - dyskusja po filmie.

 

edukacja ekologiczna, filozoficzna

 
13

Powtórzenie wiadomości o czasowniku

     
14

Imiesłowy przymiotnikowe.

     
15

Pochwała zmienności, różnorodności i nieobliczalności świata w wierszu J. Twardowskiego "Podziękowanie".

J. Twardowski
"Podziękowanie"

edukacja
ekologiczna

 
16

"Czytam świat - cząstką natury jestem"

 

edukacja ekologiczna, filozoficzna

 
17

Spotkanie z dorobkiem duchowym i cywilizacyjnym sprzed 2000 lat.

Z. Herbert "Lascaux"

edukacja europejska, filozoficzna

 
18

Zachwyt, ale i niepokój wewnętrzny w spotkaniu z przyrodą i krajobrazem gór w wierszu "Widok ze Świnicy"

K. Tetmajer
"Widok ze Świnicy"

edukacja ekologiczna

 
19

Jakimi zasadami moralnymi kierował się św. Franciszek w stosunku do przyrody?

"Kwiatki świętego Franciszka"

edukacja
ekologiczna

 
20

Imiesłowy przysłówkowe.

     
21

Ćwiczenia w poprawnym posługiwaniu się imiesłowami.

     
22

Miejsce człowieka w świecie na podstawie wiersza W. Szymborskiej

W. Szymborska "Urodziny"

edukacja
ekologiczna

 
23

"Urodziny".

     
24

Rzeczownik - jego odmiana i funkcja w zdaniu.

     
25

Ćwiczenia ortograficzne.

     
26

Podobieństwa i różnice między człowiekiem i światem roślin w wierszu

W. Szymborska
"Milczenie roślin"

edukacja
filozoficzna

 
27

W. Szymborskiej "Milczenie roślin"

     
28

Przymiotnik jako przydawka i orzecznik w orzeczeniu imiennym.

     
29

Nobel dla rybaka! - wywiad z Santiago.

E. Hemingway

edukacja

 
30

Santiago wzorem moralnym dla wszystkich ludzi.

"Stary człowiek i morze"

filozoficzna, ekologiczna

 
30

Projekcja filmu "Stary człowiek

Film

edukacja

 
31

i morze"

 

filmowa,

 
32

Książka a film. - na przykładzie "Starego człowieka i morze"

     
33

Co to są liczebniki nieokreślone i wielorakie?

     
34

Ćwiczenia w posługiwaniu się liczebnikami.

     
35

"Cząstką natury jestem..."

wybrane utwory

edukacja ekologiczna,

 
 

- montaż poetycki.

z I działu

filozoficzna

 
36

Praca pisemna - "Człowiek a przyroda"

     
37        
38

Omówienie prac pisemnych.

     
 

Prawom natury podlegam

 

Pesymistyczne widzenie życia ludzkiego w wierszu Z. Morsztyna - "Żywot - sen cień".

Z. Morsztyn
"Żywot - sen cień".

edukacja
filozoficzna

 
 

Powtórzenie wiadomości o przysłówku.

     
 

Pisownia nie z czasownikami, imiesło-

     
 

wami, rzeczownikami, przysłówkami i przymiotnikami..

     
 

Dyktando kontrolne.

     
 

Poprawa dyktanda.

     
 

Życie chwilką jedną - w wierszach Byrona i Staffa.

G.G. Byron "Tak, tak.." L. Staff "Chwila"

edukacja
filozoficzna

 
 

Co pamiętamy o zaimkach?

     
 

Pisownia nie z zaimkami.

     
 

Ćwiczenia w poprawnym i celowym stosowaniu zaimków.

     
 

Motyw przemijania i nietrwałości w malarstwie.

Tycjan "Alegoria życia ludzkiego", S. Dali "Trwałość pamięci"

edukacja
filozoficzna, europejska

 
 

"Od tego chwilka, by minęła" - refleksje poetów na temat przemijania.

 

edukacja
filozoficzna

 
 

Cud narodzin w utworach polskich poetów: J. Przybosia i K. I. Gałczyńskiego.

J. Przyboś " Świt kwietniowy", K. I. Gałczyński "Dziecko się rodzi"

   
 

Niezwykłe narodziny - "Bóg się rodzi"

"Bóg się rodzi", "Narodzenie Pana Jezusa"

   
 

Funkcje przyimka w zdaniu.

     
 

Obraz Dzieciątka i Matki w kolędach i wizerunkach ikonograficznych

kolędy i pastorałki, ikony.

edukacja
regionalna

 
 

Wiosna życia i wiosna w przyrodzie.

A. Kamieńska "Kołyska", M. Dąbrowska "Drzewa..."

   
 

Pierwsze czytanie świata - dzieciństwo z perspektywy czasu.

L. Staff "Dzieciństwo"

   
 

Co to jest wykrzyknik?

     
 

Paralelizm świata zwierząt i ludzi - "Nemrod".

B. Szulc "Nemrod"

   
 

Rozważania o problemach dorastania. "Dzienniki" S. Żeromskiego.

S. Żeromski "Dzienniki"

   
 

Dziennik jako forma zapisu osobistych przeżyć, doznań, refleksji.

     
 

Człowiek sprawcą największych tragedii.

Cz. Miłosz "Zaklęcie", J. Brodski "Piosenka o Bośni"

edukacja
europejska

 
 

Ludzkie tragedie, a poetycki sposób wyrażania rozpaczy i bólu ("Tren VII i "Anka")

J. Kochanowski "Tren VII", Wł. Broniewski "Anka"

edukacja śródziemnomorska

 
 

Partykuła jedenastą częścią mowy.

     
 

Symbolika "Białej Lokomotywy"

E. Stachura
"Biała Lokomotywa"

   
 

Jaką drogą pójść przez życie? - "Błękitny zamek"

L. M. Montgomery "Błękitny zamek"

edukacja
filozoficzna

 
 

Uroda i afirmacja życia w wierszu W. Szymborskiej "Allegro ma non troppo"

     
 

Powtórzenie wiadomości o częściach mowy.

     
 

Sprawdzian wiadomości o częściach mowy.

     
 

Poprawa pracy klasowej.

     
 

Przemijanie odejście - naturalny porządek świata.

 

edukacja
filozoficzna

 
 

Udział narządów mowy w powstawaniu głosek.

     
 

Klasyfikacja głosek.

     
 

Jesień w przyrodzie a jesień życia.

J. Iwaszkiewicz "Odwiedziny miejsc ulubionych..." R. I. Stevenson "Requem"

   
 

"Prawom natury podlegam..." - montaż poetycki.

     

II. W STRONĘ WYOBRAŹNI

I. Poznaję wyobrażenia początku i końca

 

Dlaczego Biblia jest najważniejszym dziełem dla kultury i duchowości europejskiej?

A. Kamieńska "Księga"

   
 

Początek świata w "Księdze Rodzaju"

"Księdze Rodzaju"

   
 

"Psalm VIII", "Pieśń XXV" oraz hymn "Do Boga" wyrazami wdzięczności za stworzenie świata.

"Psalm VIII", "Pieśń XXV" J. Kochanowski "Do Boga" I. Krasicki

   
 

Zachwyt nad światem i człowiekiem G.P. Mirandoli i Z. Kubiaka

"Wielkim cudem jest człowiek" G.P. Mirandola i "Skarb, który nas jednoczy" Z. Kubiak

   
 

Jak powstał świat według wierzeń Greków.

"Narodziny świata" J. Parandowski

   
 

A może to było zupełnie inaczej? - współczesna wersja powstania świata w poetyckim ujęciu H. Poświatowskiej i W. Szymborskiej.

"Rzecz najmniejsza" H. Poświatowska i "Może to wszystko" W. Szymborska.

"Przypowieść o ziarnku maku" Cz. Miłosz

 
 

Co na temat początku świata mówi fizyka?

"Przeszłość i przyszłość Wszechświata" P. Larousse

   
 

Topos drogi jako życia ludzkiego w poezji i dramacie.

E. Stachura "Wędrówką życie jest człowieka", W. Broniewski, "Droga" L. Staff "Makbet" W. Szekspir

   
 

"Myślę, więc jestem" - pierwsze spotkanie Zosi z filozofią.

J. Gaarder "Ogród Edenu"

   
 

Wyobrażenie końca świata w "Apokalipsie świętego Jana" i wizji malarskiej H. Memlinga.

     
 

Czy Atomice to zacofana, czy nowoczesna wieś?

 

 
 

"Wesele w Atomicach" głosem niepokoju nad przyszłością cywilizacji ludzkiej.

Sł. Mrożek
"Wesele w Atomicach"

   
 

Literatura S-F i nowe wyobrażenia końca świata.

K. Fijałkowski "Wróble galaktyki", "Planeta małp"

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6476


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.