Katalog

Kinga Apollo
Zajęcia zintegrowane, Konspekty

"Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki" - Tworzenie referatu "Rośliny chronione" - wyszukiwanie informacji w Internecie (szk. podst.)

- n +

DZIAŁ: Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki.

TEMAT: Wyszukujemy informacje w Internecie. Tworzenie referatu z przyrody na zadany temat: Rośliny chronione.

CELE:

Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: przeglądarka, wyszukiwarka,

Uczeń potrafi wskazać charakterystyczne elementy strony WWW

Uczeń potrafi korzystać z wyszukiwarki

Uczeń korzysta z odsyłaczy.

METODY:

elementy wykładu, ćwiczenia,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

pracownia informatyczna połączona z Internetem,

CZAS:

45 minut.

PRZEBIEG LEKCJI:
 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności).
 2. Uruchomienie edytora tekstu WORD. Minimalizacja programu (na pasku zadań).
 3. Wejście do Internetu na stronę portalu (np. onet.pl, wp.pl).
 4. Przypomnienie budowy okna (pojęcia: pole adresu, wyszukiwarka).
 5. Posługiwanie się wyszukiwarką - wyszukiwanie wg słów kluczowych: rośliny chronione.
 6. Kopiowanie zaznaczonych fragmentów informacji znalezionych w Internecie i wklejanie ich w dokumencie WORD (praca między oknami).
  Uczniowie wklejają skopiowany tekst, kopiują pliki graficzne, które wstawią do dokumentu za chwilę.
 7. Zamknięcie okna przeglądarki.
 8. Praca w dokumencie WORD - wstawianie w odpowiednie miejsca skopiowanych z Internetu grafik, formatowanie dokumentu. Przygotowanie dokumentu do druku. Zapisanie dokumentu na twardym dysku.
 9. Zakończenie zajęcia.

Opracowanie: Kinga Apollo

Wyświetleń: 4817


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.