Katalog

Agata Parysz-Urbaś
Muzyka, Konspekty

Instrumenty dęte, ich brzmienia i sposoby gry

- n +

Instrumenty dęte, ich brzmienia i sposoby gry

KONSPEKT DO LEKCJI MUZYKI W KLASIE VI

Cele ogólne:

- przyswajanie podstawowych wiadomości dotyczących muzyki.
- stymulowanie różnych form aktywności muzycznej uczniów (słuchanie muzyki, gra na instrumentach).

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- wymienia instrumenty dęte drewniane i blaszane
- zna budowę instrumentów dętych
- potrafi rozróżnić instrumenty dęte
- rozpoznaje brzmienia instrumentów dętych
- jest zainteresowany budową oraz grą poszczególnych instrumentów dętych

Metody:

- praca z tekstem
- prezentacja instrumentów
- analityczne słuchanie muzyki
- spotkanie z muzykiem - zabawa muzyczna - "Jaka to melodia?"
- gra na dzwonkach

Formy zajęć:

- indywidualna
- zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

- odtwarzacz CD
- magnetofon
- instrumenty dęte drewniane: flet prosty, flet podłużny, flet poprzeczny
- instrumenty dęte blaszane: trąbka, róg (waltornia), puzon, tuba
- tablice z instrumentami
- książka o instrumentach
- karty pracy

Przebieg lekcji:

Pracownia muzyczna wyposażona jest w instrumenty dęte blaszane (trąbka, waltornia, puzon, kornet, tuba). Uczniowie mają możliwość zapoznania się "na żywo" z tymi instrumentami.
Na lekcję muzyki zapraszany został muzyk - instrumentalista, który gra na trąbce i waltorni.

Faza wprowadzająca:

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nawiązanie do tematu lekcji.

Faza realizacyjna:

1. Podział instrumentów dętych na: drewniane i blaszane (praca samodzielna z podręcznikiem). Uczniowie na podstawie podręcznika wypisują instrumenty dęte w tabelce.
2. Omówienie budowy instrumentów dętych; podanie notatki do zeszytu.
3. Prezentacja brzmień poszczególnych instrumentów dętych drewnianych:
Claude Debussy "Syrinx" - flet poprzeczny
George Gershwin "Błekitna rapsodia" - klarnet
Antonio Vivaldi "Koncert G - dur" - obój, fagot
Uwaga! Przykłady muzyczne mają trwać nie dłużej niż 1 - 2 minuty.
4. Prezentacja brzmień instrumentów dętych blaszanych przez zaproszonego gościa.
5. Mini recital na trąbce i waltorni.
Muzyk gra znane tematy muzyczne - uczniowie odgadują - "Jaka to melodia?".
6. Wspólne odegranie "Ody do radości" na dzwonkach, trąbce i pianinie.
(utwór "Oda do radości" powinien być wcześniej wyćwiczony).

Faza podsumowująca:

1. Praca samodzielna z tekstem dotyczącym instrumentów - powtórzenie wiadomości:
- jaki to instrument?
- krzyżówka
2. Próba wydobycia dźwięku na instrumentach dętych - dla ochotników.


 

Opracowanie: mgr Agata Parysz-Urbaś

Wyświetleń: 6743


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.