Katalog

Anna Skonieczna
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program edukacyjny własny kółka plastycznego w klasie drugiej

- n +

Program edukacyjny własny kółka plastycznego w klasie drugiej

Program przewidziany dla uczniów klasy drugiej uzdolnionych plastycznie, aby rozwijać ich umiejętności manualne oraz inwencję twórczą poprzez różnorodne techniki pracy. Zajęcia dostosowane są także dla uczniów, którzy nie wykazują zdolności plastycznych, jednak chętnie podejmują działania tego typu.

CELE OGÓLNE:
- wyrabianie u dzieci zainteresowań plastycznych poprzez działalność manualną,
- kształtowanie zdolności plastycznych,
- zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi,
- rozwijanie inwencji twórczej dzieci,
- zachęcenie dzieci mniej uzdolnionych plastycznie do podejmowania działań na miarę swoich możliwości,

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- wdrażanie dzieci do systematycznego udziału w zajęciach kółka,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie, podział obowiązków, zgodna współpraca oparta na zawartych wcześniej umowach,
- doskonalenie umiejętności zorganizowania swojego miejsca pracy oraz porządkowanie po skończonych zajęciach,
- wyrabianie umiejętności prawidłowego posługiwania się różnymi narzędziami niezbędnymi na zajęciach plastycznych,
- poznanie i utrwalenie oraz odróżnianie kolorów i barw,
- wdrażanie do wykorzystania całej powierzchni kartki, właściwe jej zagospodarowanie,
- zwrócenie uwagi uczniów na istotę proporcji i wielkości w pracy plastycznej,
- właściwe przedstawianie postaci ludzkiej,
- wdrażanie uczniów do wykonywania prac na różnych formatach kartki,
- obcowanie z twórczością znanych malarzy poprzez pokaz reprodukcji,
- kształcenie umiejętności zobrazowania muzyki,
- zachęcenie do brania udziału w konkursach plastycznych,
- zwiedzanie wystaw prac plastycznych przez Miejski Ośrodek Kultury,
- zorganizowanie wystawy prac dziecięcych oraz aukcji przygotowanych prac,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- kredki ołówkowe, świecowe, pastele,
- farby plakatowe, akwarelowe,
- kolorowe wycinanki, bloki, krepa, bibuła,
- bloki techniczne, rysunkowe w formacie A3 i A4,
- ścinki tekstylne, włóczka, kolorowe gazety,
- materiał przyrodniczy,
- nożyczki, klej, ołówek, pisaki, węgiel rysunkowy,
- plastelina, masa solna,
- pomoce dostosowane do danych prac,

ZAKŁADANE EFEKTY PRACY UCZNIA:
- odróżnia kształty i barwy,
- zna i wykorzystuje w pracy figury geometryczne, wykonuje z nich różne kompozycje,
- umie obrysować różne kształty i ciąć po linii,
- uwzględnia proporcje i wielkości w pracy plastycznej,
- potrafi przedstawić postać ludzką,
- zna właściwości papieru i kartonu,
- zna zasady ozdobnego pakowania prezentów,
- potrafi zagospodarować rysunkiem całą powierzchnię dużej kartki,
- potrafi zobrazować plastycznie kontrast w słuchanej muzyce,
- umie wykonać zakładkę do książki,
- potrafi namalować krajobraz zimowy,
- zobrazuje kolorem nastrój utworu muzycznego i literackiego,
- potrafi wykonać kartę świąteczną na małym formacie kartki,
- potrafi zaprojektować i wykonać plakat na zadany temat,
- umie narysować portret człowieka,
- bierze aktywny udział w zajęciach, umie pracować w zespole,
- zachowuje bezpieczeństwo i porządek w czasie pracy,
- bierze udział w konkursach plastycznych,
- zwiedza wystawy plastyczne,
- potrafi przygotować masę solną,
- umie wykonać postać fantastyczną z materiału różnorodnego,
- potrafi posługiwać się różnymi przyborami,
- potrafi skonstruować zabawkę według własnego pomysłu,
- umie zorganizować sobie pracę w plenerze,
- potrafi zachować się kulturalnie podczas zwiedzania wystawy prac plastycznych,
- potrafi przedstawić postać w ruchu,

LITERATURA:
Program zintegrowanej edukacji w klasach I- III "Moja Szkoła".
Barff U., Burkhardt I., Maier J.: "Każde dziecko to potrafi".
Jabłońska A. Techniki plastyczne dla dzieci.
 
L.p. Temat Termin realizacji
1. Zapoznanie z regulaminem obowiązującym na zajęciach kółka plastycznego. IX
2.  Moje wakacje- praca farbami wodnymi, nazywanie kształtów i barw oraz zastosowanie ich we własnej pracy.  IX
3.  Praca z tworzywem przyrodniczym- ludziki, zwierzaki.  X
4.  Jesienny park- praca w plenerze.  X
5.  Jesienny liść- praca z kolorowej włóczki.  X
6.  Układanie z figur geometrycznych kompozycji kwiatowych.  X
7.  Moja rodzina- farby plakatowe, uwzględnienie wielkości i proporcji.  XI
8.  Zwiedzanie wystawy malarstwa w Ośrodku Kultury.  XI - IV
9.  Sztuka układania suszonych kwiatów i zbóż.  XI
10.  Co można zrobić z figur geometrycznych- kształcenie wyobraźni i ciekawości poszukiwawczej.  XI
11.  Mikołajki- masa solna.  XII
12.  Ozdoby choinkowe.  XII
13.  Karta świąteczna- mały format.  XII
14.  Ozdobne pakowanie prezentów.  XII
15.  Dzwonek z doniczki- włóczka, gliniana doniczka, koralik, farby.  I
16.  Zorganizowanie wystawy prac dziecięcych połączonej z aukcją wystawionych prac.  I
17.  Zimowy krajobraz- praca w plenerze.  I
18.  Pani Zima- rzeźba w śniegu.  I
19.  Malowanie na szkle.  II
20.  Spotkanie z miejscową hafciarką- regionalne hafty kujawskie i ozdoby.  II
21.  Marzanna- wykonanie kukły.  III
22.  Ilustrowanie treści wiersza J. Brzechwy "Wiosenne porządki".  III
23.  Słuchanie utworu A. Vivaldiego "Wiosna" - zobrazowanie nastroju muzyki.  III
24.  Witraże wiosennych kwiatów.  III
25.  Wykonanie karty świątecznej.  IV
26.  Wielkanocna palma.  IV
27.  Modnie i wygodnie na wiosnę - tworzenie własnych modeli.  IV
28.  Planeta z mojej wyobraźni- prace zespołowe.  V
29.  Moja rodzina- pastele.  V
30.  Robot dla mamy- konstrukcja według własnego pomysłu.  V
31.  Malowanie na płótnie.  V
32.  Mój przyjaciel- portret kolegi.  VI
33.  Wyplatanie wianków -tradycje nocy świętojańskiej.  VI

Opracowanie: Anna Skonieczna

Wyświetleń: 7900


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.