AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Stachura
Edukacja europejska, Scenariusze

Poznajemy wybrane kraje Unii Europejskiej - cykl sceanuriuszy

- n +

Poznajemy wybrane kraje Unii Europejskiej

Scenariusz zajęć

Temat zajęcia:
Legenda o Lechu, Czechu i Rusie - powstanie państwa polskiego, barwy narodowe, godło, granice.

Cele ogólne:
- zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego,
- zapoznanie dzieci z mapą Polski,
- zapoznanie dzieci z godłem Polski,
- budzenie uczuć patriotycznych,
- wdrażanie dzieci do wypowiadania się całym zdaniem.

Cele operacyjne:
- potrafi uważnie wysłuchać utworu literackiego,
- wypowiada się na dany temat,
- wie, kto był założycielem państwa polskiego i jakie jest jego godło,
- potrafi podzielić słowa na sylaby,
- wyróżnia głoski w nagłosie,
- potrafi odróżnić kontury Polski spośród innych,
- jest spostrzegawcze,
- koloruje flagę Polski,
- wybiera prawidłowo narysowane godło i je koloruje,

Pomoce: ilustracje do legendy, mapa fizyczna Polski, mapki konturowe kilku państw europejskich, wyrazy do globalnego czytania: Polska, godło Polski, paszporty, kredki

Przebieg zajęcia:
1. Zaproszenie do podróży w przeszłość.
Zapraszam was dzisiaj w niezwykłą podróż. Przeniesiemy się w czasy, kiedy nie było samolotów, ani samochodów, nie było telefonów komórkowych, ani domów budowanych z cegieł i wysokich bloków. Zapraszam w czasy kiedy ludzie mieszkali w małych, ciasnych chatach.
2. Słuchanie legendy o Lechu, Czechu i Rusie - legenda opowiadana w sposób przystępny dla dzieci.
3. Rozmowa na temat legendy
- Jak nazywali się trzej bracia?
- Dlaczego wyruszyli w drogę, co chcieli zrobić, czego szukali?
- Gdzie osiedlił się Lech?
Wyjaśnienie dzieciom, że Lech był założycielem państwa polskiego, czyli naszej Ojczyzny.
4. Pokaz mapy Polski i jej granic. Wyjaśnienie znaczenia barw na mapie odwołując się do wyobrażeń dzieci (część dzieci spędziła wakacje w górach - kolor pomarańczowy i czerwony itp.) Umożliwienie dzieciom poznania granic poprzez wodzenie palcem po śladzie - granicy. Wyjaśnienie pojęcia Polacy - ludzie, którzy urodzili się i mieszkają w Polsce, mówią po polsku.
5. Pokaz napisu do czytania globalnego - Polska. Dzielenie słowa Polska na sylaby, przeliczanie liter, próby wyróżniania głoski w nagłosie.
6. Zabawa ruchowa "Polacy do Polski":
Dzieci losują napisy, wśród których są: Polska, Słowacja. Dzieci - podróżni spacerują, na hasło Polacy do Polski dzieci, które wylosowały napis Polska ustawiają się pod mapą Polski i napisem Polska, pozostałe dzieci ustawiają się jako obywatele innego państwa Słowacji - obok okna.
Zabawa powtórzona kilka razy, z tym, że dzieci losują za każdym razem karteczki z napisami.
7. Odszukiwanie mapki konturowej Polski.
Dzieci siadają na dywanie i spośród różnych (4) mapek konturowych różnych państw, wyszukują właściwą, czyli Polskę.
8. Wyjaśnienie znaczenia godła Polski.
Nawiązanie do legendy, gdzie Lech obrał sobie za godło orła białego. Wyjaśnienie, że orzeł stał się godłem plemienia Lecha, czyli znakiem, który odróżniał to plemię od innego plemienia. Jest to więc nasze godło, które odróżnia nas Polaków od innych narodów - ludzi.
Pokaz godła, omówienie jego wyglądu.
9. Praca przy stolikach
- kolorowanie flagi polskiej,
- wybór prawidłowo narysowanego godła Polski i jego kolorowanie,
- wybór prawidłowej mapki konturowej - Polski, obrysowanie jej granic.

Scenariusz zajęć

Temat zajęcia:
Poznajemy Finlandię - kraj św. Mikołaja.

Cele ogólne:
Zapoznanie dzieci z wybranym krajem europejskim - Finlandią, jej stolicą, jedną z krain - Laponią, warunkami klimatycznymi (noc polarna), zwierzętami zamieszkującymi ten rejon Europy.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- wskazuje Finlandię na mapie fizycznej,
- wie, że stolicą Finlandii są Helsinki,
- zna barwy narodowe - flagę fińską,
- wie, że w Finlandii ma swoją siedzibę Mikołaj,
- układa historyjkę obrazkową wg kolejności zdarzeń i nadaje jej tytuł,
- zna warunki klimatyczne panujące w Finlandii,
- zna zwierzęta żyjące w Finlandii,
- potrafi podzielić słowa na sylaby,
- potrafi wyróżnić głoski w nagłosie,
- wkleja napis "Finlandia",
- wykonuje ćwiczenia graficzne - koloruje flagę i renifera, rozwiązuje zagadkę poprzez kolorowanie wskazanych pół,
- wkleja do paszportu postać Mikołaja.

Pomoce:
Mapa Europy, ilustracje przedstawiające zabytki i budowle Finlandii, flaga fińska, historyjka obrazkowa, dzwoneczki, puzzle ze zwierzętami, wędka, rybki wykonane z kartonu, sylwety muminków, paszporty, kredki, klej, "paszporty".

Przebieg zajęcia:
1. Zaproszenie do podróży do Finlandii.
Już niedługo odwiedzi nas św. Mikołaj, który ze swoimi elfami przygotowuje dla was prezenty. Muszę wam jednak powiedzieć, że ostatnio miał wielkie kłopoty. Chcecie wiedzieć co się stało. Zapraszam Was więc do kraju, w którym mieszka św. Mikołaj. Wybierzemy się do Finlandii.
2. Zabawa ruchowa przy piosence "Leci samolot" - dzieci naśladują jazdę pociągiem, lot samolotem, rejs statkiem.
3. Odprawa paszportowa.
Dzieci otwierają paszporty na stronie z narysowanym przez siebie portretem.
4. Wyszukiwanie i wskazywanie na mapie fizycznej Finlandii, jej stolicy Helsinek. Oglądanie ilustracji. Demonstracja flagi fińskiej.
5. Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania "Finlandia", "Helsinki". Dzielenie wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie.
6. Nawiązanie do najsłynniejszego mieszkańca Laponii - krainy w Finlandii. Rozwiązanie zagadki:
"Powiedz, jaki brodacz
ma takie zwyczaje,
że wszystkim maluchom
upominki daje".
7. Słuchanie opowiadania naucz., układanie historyjki obrazkowej i nadanie jej tytułu.
a. Mikołaj pisze list do pomoc Scooby - Doo i jego drużyny z prośbą o pomoc,
b. Drużyna Scooby - Doo poznaje zielone elfy,
c. Drużyna niebieskich elfów niszczy prezenty,
d. Scooby - Doo i jego przyjaciele tropią złe niebieskie elfy,
e. Wyjaśnienie nieporozumienia pomiędzy Mikołajem i elfami. Szczęśliwe zakończenie.
8. Zabawa ruchowa "Zaprzęg św. Mikołaja"
Dzieci podzielone na dwie grupy: renifery i Mikołaje. Na dźwięk dzwoneczków zaprzęgi poruszają się po sali, a kiedy ich nie słychać, zaprzęgi zatrzymują się: renifer skubie trawę, a Mikołaj naśladuje wkładanie prezentów do worka.
9. Poznanie warunków klimatycznych Finlandii - kraju śniegu i mrozu
Wyjaśnienie zjawiska nocy polarnej.
10. Poznanie zwierząt zamieszkujących tę krainę. Układanie puzzli. Zwracanie uwagi na poprawne nazywanie zwierząt: zając bielak, niedźwiedź brunatny i niedźwiedź polarny, lis polarny, łoś, wilk, foka.
11. "Łowienie ryb" - dzieci łowią na wędkę do której jest przyczepiony magnes rybki (każda rybka jest przekłuta szpilką). Wyjaśnienie, dlaczego Finlandia nazywana jest krainą jezior.
12. Wizyta muminków - poznanie bohaterów fińskiej bajki. Zapamiętywanie ich imion, rozpoznawanie na wskazywanych ilustracjach.
13. Praca przy stolikach - uzupełnianie paszportów
- wklejanie nazwy państwa: Belgia,
- kolorowanie flagi i renifera,
- wklejenie postaci Mikołaja,
- ćwiczenie graficzne - kolorowanie pół oznaczonych gwiazdką; pozostałe utworzą sylwetę niedźwiedzia polarnego

Scenariusz zajęć

Temat zajęcia:
Wycieczka do Belgii - poznanie położenia w Europie, kultury i zwyczajów, ulubionej belgijskiej bajki - smerfy.

Cele ogólne:
Zapoznanie dzieci z wybranym krajem europejskim - Belgią, jej stolicą, głównymi atrakcjami turystycznymi, kulturą. Rozwijanie zainteresowań życiem innych ludzi.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- wskazuje Belgię na mapie fizycznej,
- wie, że stolicą Belgii jest Bruksela,
- wie, że Belgia jest królestwem,
- zna barwy narodowe - flagę belgijską,
- poznaje główne zabytki,
- zna elementy kultury belgijskiej,
- potrafi wyróżnić głoski w nagłosie,
- rozpoznaje głosy kolegów,
- kojarzy obrazek z odpowiednią głoską,
- zna bohaterów belgijskiej bajki - smerfy,
- chętnie bawi się z rodzicami,
- wykonuje ćwiczenia graficzne - koloruje flagę i postać smerfa, rysuje po śladzie koronę,
- wkleja do paszportu serwetkę wykonaną przez rodzica.

Pomoce:
Mapa Europy, korona, flaga belgijska, ilustracje, widokówki, album przedstawiający zabytki belgijskie, obrazki przedstawiające dziecięce smakołyki, sylwety smerfów, magnetofon i kaseta z piosenkami "Smerfne hity", wyroby koronkowe, kredki, klej, "paszporty".

Przebieg zajęcia:
1. Zaproszenie na wycieczkę do Belgii.
-Dzieci improwizują lot samolotem - siadają jeden za drugim, zapinają pasy chwytając swojego sąsiada z przodu. Jedna ręka przechodzi przez ramię, a druga przez pas.
-Nauczyciel jako kapitan wita dzieci na pokładzie samolotu polskich linii lotniczych LOT i życzy miłego lotu.
-Dzieci wg wskazówek N. Pochylają się w prawo, w lewo, do przodu.
2. Wspólny śpiew piosenki

Do Belgii lecimy dziś, właśnie dziś, właśnie dziś
Uśmiechnięci wszyscy dziś, wszyscy dziś, wszyscy dziś.
Uwaga port tuż, tuż
Wysiadajcie dzieci już. 2 x ostatnie dwa wersy


3. Odprawa paszportowa.
Dzieci otwierają swoje paszporty pokazując narysowane przez siebie portrety.
4. Poznanie granic Belgii i jej stolicy.
-N. Wskazuje położenie Belgii na mapie Europy, wyjaśnia, że Belgia to królestwo, nazywa jej stolicę - Brukselę.
-N. Wprowadza wyraz "Belgia" i "Bruksela" do globalnego czytania
-Dzieci poznają granice Belgii poprzez obrysowywanie paluszkami jej konturów na mapie, dzielą na sylaby słowa "Belgia", "Bruksela", wyróżniają głoski w nagłosie, wymieniają inne słowa zaczynające się na głoskę "b".
5. "Król Belgii" - zabawa integrująca grupę
Jedno z dzieci wchodzi do środka i kładzie się na dywanie. Spośród pozostałych siedzących w kole wybieramy jedno, które będzie królem. Wypowiada on słowa "Jestem królem Belgii". Zadaniem dziecka, które znajduje się w kole jest odgadnięcie imienia króla.
6. Zapoznanie z flagą Belgii.
-Rozwiązywanie zagadek, polegających na odpowiednim ułożeniu prostokątów w kolorach czarnym, żółtym i czerwonym.
Pierwszy kolor to kolor galowego munduru górniczego
Drugi kolor to kolor słońca
Trzeci kolor to kolor serca


 
   
7. Poznanie głównych zabytków tego kraju - oglądanie fotografii.
-pałac królewski
-katedra św. Marka
-stare kamieniczki
-zamek Steen
8. Zabawa ruchowa "Wycieczka rowerowa".
Belgowie uwielbiają jazdę na rowerze.
Na hasło "Wycieczka rowerowa" dzieci naśladują jazdę na rowerze. Na hasło odpoczynek rozglądają się po okolicy podziwiając piękne zabytki.
9. Poznanie kuchni belgijskiej.
Dzieci rozwiązują zagadki słowne, poprzez wskazanie odpowiedniego obrazka (frytki, krokiety, czekolada, gofry) Nazwa tego przysmaku rozpoczyna się na głoskę "f", sporządza się go z pokrojonych w paski ziemniaków - frytki itd.
10.Pokaz różnorodnych wyrobów koronczarskich.
N. informuje o tym, że Belgia słynie z wyrobu serwet koronkowych i zachęca rodziców do wykonania papierowych serwetek w czasie, gdy dzieci będą uzupełniały paszporty.
11 "Belgijska bajka" - rozwiązanie zagadki słuchowej.
Słuchanie muzyki z kasety pt. "Smerfne hity" i wybranie odpowiedniej bajkowej postaci - smerfa. Wspólna zabawa przy muzyce.
12.Uzupełnianie paszportów.
-wklejenie nazwy państwa: Belgia,
-kolorowanie flagi,
-rysowanie pośladzie korony,
-wykreślenie wszystkich pojazdów a pozostawienie jako rozwiązania ulubionego środka lokomocji - roweru
-kolorowanie smerfa,
-wklejenie serwetki wykonanej przez rodziców
13. Słodki poczęstunek dla wszystkich - gofry
 

Opracowanie:

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 15270


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.33Ilość głosów: 6

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.