Katalog

Bogusław Bodnar
Muzyka, Konspekty

O mój rozmarynie - rola piosenki w czasach odzyskania niepodległości

- n +

O mój rozmarynie - rola piosenki w czasach odzyskania niepodległości

KONSPEKT LEKCJI Z PRZEDMIOTU MUZYKA
KLASA: IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

CELE:

OGÓLNY:

Uczeń poznaje pieśni legionowe i historię towarzyszenia pieśni w czasach odzyskania Niepodległości Polski

SZCZEGÓŁOWE:

- Uczeń potrafi zaśpiewać (zaintonować) piosenkę pt: "O mój rozmarynie".
- Umie wymienić cechy polskich pieśni patriotycznych.
- Umie uzasadnić czym jest dla nas Polska.

METODY:

- elementy dramy
- praca z tekstem
- śpiew ze słuchu

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Mapa Polski
Płyta CD
Podręcznik MUZYKA I MY - WSiP
Instrument

ŚCIEŻKI MIĘDZYPRZEDMIOTOWE:

- Edukacja patriotyczna

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Rozśpiewanie - kilka ćwiczeń głosowych
2. Powtórzenie i przypomnienie Hymnu Polski

Wprowadzenie do lekcji.

1. Podanie tematu lekcji. (Zapoznanie z pieśnią pt: "O mój rozmarynie").
2. Pokaz na mapie granic Polski.
3. Czym jest Polska? (głośne czytanie wiersza A. Słonimskiego)
4. Podkreślenie w wierszu fragmentów dotyczących Polski i głośne ich odczytanie.
5. Prezentacja pieśni "O mój rozmarynie" przez nauczyciela.
6. Wyszczególnienie cech charakterystycznych dla pieśni patriotycznych
- rytmiczność
- wielopokoleniowość
- tęsknota za ojczyzną
7. Wspólne śpiewanie z klasą pieśni "O mój rozmarynie".
8. Śpiew indywidualny pieśni.
9. Ocena najbardziej aktywnych uczniów.

PODSUMOWANIE LEKCJI:

- Czym jest dla Polaków Polska?
Wsie, miasta, krajobrazy, tradycje, kultura, to wszystko to Polska! Ojczyzna! Nasz największy skarb. (zapis w zeszycie)
- Znaczenie słowa - pieśń patriotyczna
- Zadanie domowe: Wypiszę inne znane mi pieśni patriotyczne.

 

Opracowanie: Bogusław Bodnar

Wyświetleń: 3570


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.