Katalog

Elżbieta Idziak, Maria Hodak, Dorota Wojtaszak, Ewa Radecka
Zajęcia zintegrowane, Różne

Z komputerem i mikroskopem o środowisku i zdrowiu

- n +

Z komputerem i mikroskopem o środowisku i zdrowiu

"Nie wystarczy wiedzieć, trzeba także wiedzę stosować.
Nie wystarczy chcieć, trzeba także czynić"
Goethe


I. Cel ogólny:
* Integracja międzyprzedmiotowa informatyki z biologią i chemią.

II. Cele operacyjne:
* Poznanie pracy z mikroskopem współdziałającym z komputerem.
* Przygotowanie preparatów.
* Ćwiczenia w mikroskopowaniu.
* Wykorzystanie mikroskopu i komputera w celu stworzenia plików filmowych (video).

III. Sposób realizacji projektu - praca grupowa.

IV. Termin realizacji projektu - 30.03.05r. - 30.04.05r.

V. Zadanie ogólne:
* Zebranie materiałów do obserwacji mikroskopowych oraz opracowanie wyników doświadczeń z użyciem techniki komputerowej.

VI. Etapy realizacji projektu:
1. Podział klasy na grupy.
2. Losowanie tematów do realizacji.
Szczegółowe tematy do realizacji w grupach:

* Porosty wskaźnikiem czystości powietrza.

Zebranie różnych gatunków porostów z różnych terenów:
- Zebranie materiału i jego opis (miejscowość, w której zebrano materiał, data zbioru, nazwiska osób).
- Określenie stanu czystości powietrza na podstawie skali porostowej (skala opracowana Air pollution Projekt Europe).
- Opracowanie merytoryczne tematu (pojęcia: porosty, organizmy symbiotyczne, pustynia porostowa, skala porostowa, zanieczyszczenia siarką, rodzaje plecha porostów, skala porostowa, organizmy pionierskie itp.)

* Czym są: zielony nalot na pniach i "zielone nitki" na powierzchni wód?
Zebranie próbek wody oraz zielonego nalotu z płotów, drzew pni, itp.:
- Zebranie materiału i jego opis (miejscowość, w której zebrano materiał, data zbioru, nazwiska osób).
- Sporządzenie preparatów mikroskopowych oraz ich obserwacja.
- Zapis obserwowanych obrazów.
- Merytoryczne opracowanie tematu (pomocne pojęcia: glony, komórka roślinna, znaczenie glonów, systematyka glonów, organizmy jednokomórkowe, zielenice, glony kolonijne, plechowce, sposób odżywiania, plankton roślinny itp.)

* Zwierzęta duże i małe - jak o nie dbamy?
Zebranie próbek sierści psa i kota (zwierzęta podwórkowe i domowe):
- Zebranie materiału i jego opis (nazwa zwierzęcia, warunki bytowania, data zbioru, nazwiska osób).
- Sporządzenie preparatów mikroskopowych oraz ich obserwacja.
- Zapis obrazów mikroskopowych.
- Merytoryczne opracowanie tematu.

* Zebranie próbek zanieczyszczeń powietrza:
- Zebranie materiału i jego opis (miejsce, w którym zebrano materiał, czas - od kiedy, do kiedy przeprowadzano doświadczenie, nazwiska osób).
- Sporządzenie preparatów mikroskopowych oraz ich obserwacja.
- Zapis obrazów mikroskopowych.
- Merytoryczne opracowanie tematu.

* Jakie pierwotniaki żyją w naszym otoczeniu?
Założenie hodowli pierwotniaków.

Pantofelki

Garść siana, świeżej trawy i zeschłych liści wrzuć do czystego słoja i zalej wodą ze stawu lub innego zbiornika wodnego. Po kilkunastu dniach pojawią się pierwotniaki o różnych kształtach.
Wśród nich spotkasz pierwotniaki o kształcie pantofla. Są to pantofelki.
Odlej na szkiełko zegarkowe niewielką ilość wody z hodowli pierwotniaków i dodaj trochę karminu. Przenieś kroplę tej wody na szkiełko podstawkowe i obserwuj ją pod mikroskopem. Zwróć uwagę na zabarwione wodniczki pokarmowe i tętniące, na obecność jąder. Obserwuj prace rzęsek.

Euglena zielona
Odszukaj w sąsiedztwie domu lub szkoły mały zbiornik wody stojącej o zielonym zabarwieniu. W takiej wodzie znajdziesz wiele pierwotniaków poruszających się za pomocą wici oraz mających zabarwienie zielone. Są to eugleny zielone, czyli klejnotki.
W kropli wody zaobserwuj pod mikroskopem kształt ciała eugleny, sposób poruszania się oraz czerwoną plamkę.

Pełzak ameba
Wlej do słoika wodę ze zbiornika zawierającego dużo mułu i gnijących roślin. Załóż hodowlę ameby, dodając do tej wody świeżego mułu lub liści sałaty.
Wytworzoną na powierzchni słoika błonkę przenieś zakraplaczem na szkiełko zegarkowe. Wykonaj preparat mikroskopowy. Obserwuj ruchy zwierzęcia, kształt ciała, sposób pobierania pokarmu, tworzenie się wodniczek pokarmowych.

- Sporządzenie preparatów mikroskopowych oraz ich obserwacja.
- Zapis obrazów mikroskopowych.
- Dołączenie zdjęć hodowli.
- Dokładne opisy w formie notatek.
- Opracowanie merytoryczne tematu (pomocne pojęcia: pierwotniaki, pantofelek, euglena zielona, pasożytnicze ameby, choroby, znaczenie pierwotniaków, budowa komórki, czynności życiowe, świdrowce itp.).

* Jakie choroby trapią rośliny w naszym otoczeniu?
Zebranie organów roślin porażonych chorobami i zaatakowanych przez szkodniki:
- Zebranie materiału i jego opis (nazwa rośliny, stanowisko zbioru, miejsce wzrostu, data zbioru, nazwiska osób).
- Sporządzenie preparatów mikroskopowych oraz ich obserwacja.
- Zapis obserwowanych obrazów.
- Opracowanie merytoryczne tematu (pomocne pojęcia: mączniaki, rdza źdźbłowa, żywiciel pośredni i ostateczny, bakterie, plechowce, grzyby pasożytnicze).

3. Poznanie pracy z mikroskopem współdziałającym z komputerem:
- prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy,
- przygotowanie mikroskopu do pracy z komputerem,
- ćwiczenia z mikroskopem (obserwacja gotowych preparatów),
- zapis obserwacji mikroskopowych w postaci plików filmowych na dysku komputera.
- odtwarzanie utworzonych plików filmowych.
4. Praca grupowa uczniów w celu zebrania materiałów:
- prawidłowe zabezpieczenie zbiorów,
- dokładne opisy w formie notatek,
- dokumentacja zdjęciowa.

5. Dostarczenie zebranych materiałów do szkoły oraz przeprowadzenie doświadczeń w grupach, przy współpracy z nauczycielami:

- przygotowanie preparatów,
- obserwacja preparatów pod zwykłym mikroskopem,
- obserwacja preparatów z użyciem mikroskopu połączonego z komputerem,
- zapis obserwacji w postaci plików video na dysku komputera,
- analiza dokumentacji opisowej oraz wyników obserwacji preparatów,
- wnioskowanie.

6. Opracowanie sprawozdania z wykonanego zadania:
- opis realizacji zadania,
- wnioski,
- dołączenie plików video na płytach CD,
- wykonanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint, dotyczącej realizowanego zadania.

7. Prezentacja przygotowanych sprawozdań oraz ocena pracy.

VII. Kryteria oceny wykonanego projektu:
1. Samoocena poszczególnych członków grupy.
2. Nauczyciel informatyki ocenia umiejętności informatyczne wykorzystane podczas pracy z mikroskopem oraz opracowania sprawozdań:

- właściwe wykorzystanie mikroskopu do przeprowadzenia obserwacji,
- poprawne zapisanie pliku filmowego na dysku komputera,
- jakość zapisanego pliku video,
- wykorzystanie edytora tekstu w opracowaniu sprawozdania,
- prawidłowy dobór formy dokumentu do jego treści,
- ozdabianie tekstu elementami graficznymi (umieszczenie skanowanych zdjęć),
- uporządkowanie informacji zawartych w prezentacji,
- sposób rozmieszczenia tekstu i elementów graficznych na poszczególnych slajdach,
- zastosowanie przejść między slajdami oraz animacji,
- utworzenie prezentacji działającej automatycznie,
- zastosowanie hiperłączy,
- dodanie pliku filmowego,
- dodanie dźwięku.

2. Nauczyciel biologii ocenia:
- sposób zabezpieczenia i opisania zebranych materiałów do obserwacji,
- umiejętność przygotowania preparatów mikroskopowych,
- umiejętność prowadzenia obserwacji mikroskopowych,
- merytoryczne opracowanie każdego tematu,
- prawidłowe wyciąganie wniosków z przeprowadzonych badań oraz obserwacji mikroskopowych.

3. Wszyscy nauczyciele oceniają:
- sposób i atrakcyjność zaprezentowania wyników swojej pracy,
- umiejętność pracy w grupie.

VIII. Prezentacja projektów.
 

Opracowanie: Maria Hodak, Dorota Wojtaszak, Ewa Radecka, Elżbieta Idziak

Wyświetleń: 1981


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.