AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mariola Zalewska
Historia, Konkursy

"Polska Piastów" - konkurs historyczny

- n +

Konkurs historyczny "Polska Piastów"

Masz przed sobą do rozwiązania test liczący 40 zadań. Wybierz i podkreśl jedną - według Ciebie właściwą - odpowiedź. Dokładnie zapoznaj się z treścią pytań. Jeżeli to konieczne przeczytaj tekst dwukrotnie. Odpowiedzi znajdują się w tekście, zapoznaj się z nim uważnie.
Odpowiedzi udzielasz jednym zdaniem. Nawet nad najłatwiejszym zadaniem zastanów się aby nie popełnić błędu. Zadania rozwiązuj w podanej kolejności. Jeśli początkowo zadanie wydaje się Tobie zbyt trudne, przejdź do następnego, jednak nie zapomnij wrócić do zadań nie rozwiązanych.

Zadania rozwiązuj uważnie, masz na to 30 minut.

1.Przyjęcie chrześcijaństwa oznaczało dla państwa polskiego:
a) możliwość organizowania podbojów plemion pogańskich
b) zabezpieczenie Polski przed atakami państw obcych pod pretekstem nawracania na chrześcijaństwo
c) przyłączenie do Polski nowych ziem
d) koronację Mieszka I na króla Polski

2.Mieszko I w roku 972 pokonał margrabiego Hodona w bitwie pod:
a) Cedynią
b) Głogowem
c) Niemczą
d) Poznaniem

3.Po śmierci Mieszka I władzę w państwie polskim objął jego syn:
a) Lambert
b) Mieszko
c) Bolesław
d) Kazimierz

4.Wskaż szereg kolejno panujących władców polskich ułożony chronologicznie:
a) Mieszko I - Bolesław Chrobry - Kazimierz Odnowiciel - Mieszko II
b) Mieszko I-Mieszko II - Kazimierz Odnowiciel-Bolesław Chrobry
c) Bolesław Chrobry - Mieszko I -Mieszko II-Kazimierz Odnowiciel
d) Mieszko I-Bolesław Chrobry-Mieszko II- Kazimierz Odnowiciel

5.Zjazd gnieźnieński odbył się w roku:
a) 1018 b) 1025 c) 1000 d) 966

6.Głównym osiągnięciem zjazdu gnieźnieńskiego było:
a) utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech biskupstw
b) zakończenie wojny z Niemcami
c) koronacja Bolesława Chrobrego
d) założenie biskupstwa w Poznaniu

7.W roku 1025 miały miejsce następujące wydarzenia:
a) podpisanie pokoju w Budziszynie i wyprawa na Ruś Kijowską
b) śmierć Bolesława Chrobrego i utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie
c) podpisanie pokoju w Budziszynie i śmierć Bolesława Chrobrego
d) koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego

8.Smierć Św. Stanisława była jedną z przyczyn:
a) ucieczki Bolesława Śmiałego na Węgry
b) klątwy papieskiej
c) wojny polsko-niemieckiej
d) objęcia władzy przez Kazimierza Odnowiciela

9.Statut Bolesława Krzywoustego zapoczątkował:
a) okres rozbicia dzielnicowego
b) samodzielne rządy księcia
c) przejęcie władzy przez braci Bolesława Krzywoustego
d) okres wojen z Niemcami

10.Pierwszym kronikarzem piszącym na ziemiach polskich był:
a) Kosmas
b) Wincenty Kadłubek
c) Gall Anonim
d) Thietmar

11.Inny przydomek Bolesława Śmiałego to:
a) Odnowiciel
b) Szczodry
c) Chrobry
d) Krzywousty

12.Rozbicie dzielnicowe rozpoczęło się w roku:
a) 1138
b) 1076
c) 1109
d) 1241

13.Krzyżacy przenieśli stolicę z Wenecji do:
a) Torunia
b) Gdańska
c) Malborka
d) Królewca

14.Którzy z poniższych władców koronowali się na królów Polski:
a) Bolesław Chrobry, Mieszko II, Bolesław Śmiały, Przemysł II, Wacław II
b) Bolesław Chrobry, Bolesław Śmiały, Bolesław Krzywousty, Przemysł II
c) Bolesław Chrobry, Mieszko II, Bolesław Krzywousty, Przemysł II
d) Bolesław Chrobry, Mieszko II, Bolesław Śmiały, Kazimierz Sprawiedliwy

15.Ostatnim królem z dynastii Piastów był:
a) Kazimierz Wielki
b) Bolesław Krzywousty
c) Władysław Łokietek
d) Przemysł II

16.Dynastia piastowska wygasła w Polsce w roku:
a) 1331
b) 1138
c) 1296
d) 1370

17.Zasługi Kazimierza Wielkiego w staraniach o rozwój państwa polskiego to:
a) wydanie statutów, umocnienie obronności kraju, założenie Akademii Krakowskiej
b) wydanie statutów, zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym, założenie Akademii Krakowskiej
c) przyłączenie Pomorza Gdańskiego i Kujaw, rozbudowa armii, budowa zamków i nowych miast
d) umocnienie obronności kraju, rozwój wsi i miast na prawie czynszowym, założenie arcybiskupstwa w Gnieźnie, przyłączenie Kujaw

18.Państwo polskie z wyodrębnionymi grupami społecznymi, na czele których stał król, określano mianem:
a) Rzeczpospolitej
b) monarchii stanowej
c) republiki
d) monarchii

19.Które zdanie jest niezgodne z prawdą:
a) stan szlachecki wykształcił się ze stanu rycerskiego
b) mieszczaństwo nie było stanem jednolitym: do mieszczaństwa zaliczamy patrycjuszy, pospólstwo i plebs
c) stan duchowny był stanem dziedzicznym
d) szlachectwo było dziedziczne


20.Wskaż, który szereg zdarzeń jest poprawny chronologicznie:
a) koronacja Bolesława Śmiałego-ucieczka Bolesław Śmiałego na Węgry-objęcie tronu przez Władysława Hermana) śmierć Św. Stanisława
b) objęcie tronu przez Władysława Hermana) śmierć Św. Stanisława) koronacja Bolesława Śmiałego-ucieczka Bolesława Śmiałego na Węgry
c) koronacja Bolesława Śmiałego-śmierć Św. Stanisława -ucieczka Bolesława Śmiałego na Węgry- objęcie tronu przez Władysława Hermana
d) śmierć Św. Stanisława -koronacja Bolesława Śmiałego -ucieczka Bolesława Śmiałego na Węgry-objęcie tronu przez Władysława Hermana

21.Zjednoczenia ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym dokonał:
a) Kazimierz Wielki
b) Mieszko II
c) Władysław Łokietek
d) Bolesław Krzywousty

22.Jakiemu władcy zawdzięczamy: pierwszy uniwersytet, ujednolicenie prawa, budowę zamków tworzących system obrony granic.
a) Bolesław Krzywousty
b) Kazimierz Wielki
c) Bolesław Chrobry
d) Władysław Łokietek

23.Idea wojny świętej o grób Chrystusa to:
a) kolonizacja
b) kolekta
c) kolportaż
d) krucjata

24.Spośród podanych niżej imion władców i książąt z dynastii Piastów wybierz tych, którzy koronowali się na króla Polski.
a) Mieszko I
b) Bolesław Chrobry
c) Bolesław Śmiały
d) Bolesław Krzywousty
e) Władysław Łokietek
f) Kazimierz Wielki

25.Do podanych wydarzeń historycznych dopasuj daty i umieść je na osi czasu.
a) koronacja Bolesława Chrobrego  1. 1025
b) zjazd w Gnieźnie  2. 966
c) chrzest Polski  3. 1241
d) bitwa z Tatarami pod Legnicą  4. 1000


26.Dagome Judex to:
a) pierwsza polska kronika
b) zbiór praw w dawnej Polsce
c) testament Krzywoustego
d) dokument oddający państwo polskie pod opiekę papieżowi

27.Po pokoju w Budziszynie w 1018 roku Polska otrzymała:
a) Pomorze Gdańskie
b) Milsko i Łużyce
c) Grody Czerwieńskie
d) Pomorze Zachodnie

28.Stolicę z Gniezna do Krakowa przeniósł:
a) Kazimierz Wielki
b) Kazimierz Odnowiciel
c) Bolesław Śmiały
d) Władysław Łokietek

29.Pomorze Gdańskie w 1116 roku inkorporował do Polski:
a) Bolesław Krzywousty
b) Bolesław Śmiały
c) Bolesław Chrobry
d) Kazimierz Odnowiciel

30.Przyporządkuj dzielnicę synom Bolesława Krzywoustego zgodnie z testamentem z roku 1138.
a) Władysław Wygnaniec  1.Ziemia Sandomierska
b) Bolesław Kędzierzawy  2.Wielkopolska
c) Mieszko Stary  3.Mazowsze
d) Henryk Sandomierski  4.Śląsk
31.Trybut to:
a) oznaka władzy książęcej
b) rodzaj miecza wojownika
c) rodzaj płaconej daniny
d) sąd książęcy

32.W 997 roku biskup Wojciech udał się jako misjonarz do pogańskich Prus i tam zginął. Zwłoki jego wykupił Bolesław chrobry i pochował w:
a) Poznaniu
b) Gnieźnie
c) Krakowie
d) Gdańsku

33.Główną przyczyną przeniesienia stolicy z Gniezna do Krakowa było:
a) przyłączenie do Polski Małopolski
b) zajęcie Wielkopolski przez Cesarstwo Niemieckie
c) zniszczenie Gniezna w czasie najazdu Brzetysława
d) przeniesienie arcybiskupstwa do Krakowa

34.Decydującą bitwę z cesarzem niemieckim Bolesław Krzywousty stoczył:
a) pod Cedynią
b) pod Poznaniem
c) na Psim Polu
d) pod Nakłem

35.Lenno to:
a) dokument o dużym znaczeniu opatrzony pieczęcią
b) posag, który władca dawał wydając za mąż córkę
c) nadanie ziemi przez seniora wasalom w zamian za pomoc
d) postanowienie, ustawa, testament

36.Krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski w celu:
a) chrystianizacji ziem polskich
b) ochrony ziem polskich przed najazdami Prusów
c) ochrony ziem polskich przed Tatarami
d) zwiększenia obronności kraju

37.Dziesięcina to:
a) jednolity podatek płacony księciu
b) lata wolne od podatku
c) dziesiąta część plonów oddawana kościołowi
d) podatek pobierany od wjeżdżających do miasta

38.Główna bitwa z Tatarami w 1241 roku miała miejsce:
a) pod Legnicą
b) pod Nakłem
c) na Psim Polu
d) pod Krakowem

39.Władysław Łokietek objął tron Polski:
a) po śmierci Przemysła II
b) po śmierci Wacława III
c) bezpośrednio po swoim ojcu
d) po śmierci Wacława II

40.Na przełomie XII i XIII wieku zakończyła się w Polsce ustanowiona przez Bolesława Krzywoustego zasada:
a) dziedziczności tronu
b) elekcji władcy
c) dziedziczności tronu tylko przez męskich potomków
d) senioratu

 

Opracowanie: Mariola Zalewska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 14292


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.83Ilość głosów: 29

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.