AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Bujak
Wychowanie do życia w rodzinie, Artykuły

W poszukiwaniu wartości i autorytetów

- n +

W poszukiwaniu wartosci i autorytetow

"Kobieta pogrążona w śpiączce umierała. Nagle odniosła wrażenie, ze została wzięta do nieba i stoi przed Sądem. - Kim jesteś?- rzekł do niej głos - Jestem żona burmistrza, odparła. - Nie pytałem, czyja żoną jesteś, ale kim jesteś? - Jestem matką czworga dzieci - Nie pytałem, czyja matka jesteś, ale kim jesteś I tak dalej. Niezależnie od tego, co odpowiadała, nie wydawało się to być zadowalająca odpowiedzią, na postawione pytanie" Kim jesteś " W końcu, najwidoczniej przesłuchanie okazało się niezadawalające, bo zostało z powrotem przysłana na ziemie. Gdy wydobrzała po chorobie, postanowiła odkryć, kim jest. I na tym polegała cala różnica. Ponieważ naszym obowiązkiem jest być. Nie być kimś, ani tez nikim-bo w tym leży chciwość i ambicja- nie być tym lub tamtym- a wiec uwarunkowanym-ale po prostu, być." Wchodzenia w dorosłość jest droga trudna, ale zarazem dorastanie, to najpiękniejszy okres życia. Zazwyczaj w żadnym innym momencie naszego życia tak intensywnie przeplata się smutek z radością. Jest to również czas buntu i tworzenia własnej hierarchii wartości. Każdy z nas wie, ze życie bez tzw "ludzi drogowskazów" jest wręcz niemożliwe, mówiąc inaczej, żyje nam się lepiej gdy mamy ideał, do którego dążymy. Autorytet może mieć rożne cechy i w różny sposób się przejawiać, ważne, aby go mieć. Natomiast hierarchia wartości porządkuje nasze życie i daje poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w trudnych chwilach. Prowadząc zajęcia- Wychowania do życia w rodzinie-spotykam się bardzo często z problemem autorytetu, bądź raczej jego zaniku czy wypatrzenia. Postanowiłam bliżej przyjrzeć się temu problemowi i opracowałam ankietę oraz przeprowadziłam szereg rozmów z uczniami. Badaniami zostali objęci uczniowie kl. I i II Liceum Ekonomicznego. Badana grupa liczyła 110 osób. Ankieta składała się z 5 pytań. Na pytanie o najważniejsza wartość w życiu, zdecydowanie na pierwszym miejscu znalazła się miłość i przyjaźń, uczniowie wysoko tez cenią sobie prawdomówność, ale już następne miejsce, to wybór zamożności., a dopiero później zdrowie czy udana rodzina. Wysoka pozycja dóbr materialnych, w przypadku młodzieży, to często obawa przed brakiem środków do życia, ten problem dotyka ich domy w związku z bezrobociem rodziców i wszystkimi konsekwencjami jakie się z tym łącza. Konsekwentnie uczniowie porównywalnie odpowiedzieli na pytanie "Gdybyś mógł poprosić złota rybkę o dar, to byłby nim..." -przyjaciel, ale zaraz po nim zamożność, a na dalszych pozycjach zdrowie czy udana rodzina. Zastanawiające jest, to iż udana, dobra rodzina nie jest dla nich zbyt cennym darem, a w rozmowach uczniowie często mówią o rożnych problemach nękających ich rodziny i jak bardzo pragną aby było inaczej. Prawdopodobnie pytanie o rodzinę utożsamiają z swoja przyszła rodzina, a to jest dla nich jak na razie odległa przyszłość. Kolejne pytanie dotyczyło wygranej na loterii_ ankietowani przeznaczyli by ja na potrzeby własne, ale wysoka pozycje zajęło oddanie części na cele charytatywne. Wiele razy przekonam się jak młodzież chętnie potrafi się dzielić z potrzebującymi, to napawa optymizmem. W okresie dorastania ujawnia się bunt przeciwko wszystkiemu co wiąże się z dorosłymi, większość psychologów twierdzi, ze ten bunt jest niezbędny aby później stać emocjonalnie dojrzałym człowiekiem. Ten kryzys młodzieńczy, to również problem odniesienia się do autorytetów. W ankiecie zawarłam pytanie: "jeżeli masz problem, to najczęściej zwracasz się z nim do.." Większość ankietowanych wybrała kolegów natomiast często rodzice byli ostatnimi, z którymi dzielą się problemem, to potwierdza kryzys rodziny. Z autopsji wiem, iż często młodzi ludzie szukają wsparcia u osób starszych ale nie rodziców. Tłumacza to brakiem czasu ze strony matki, ojca, brakiem zrozumienia, "czepianiem się". Rodzice nie są postrzegani jako autorytet. Młodzi ludzie uważają, iż występuje duża dysharmonia miedzy tym co mówią dorośli, a tym co robią. W pytaniu o "idola" można zauważyć wybory podyktowane napierająca na młodzież modą. W mediach preferowani są ludzie, którzy odnieśli spektakularny sukces, mało tam miejsca na zwykłych, uczciwych ludzi, takich jak większość spotyka w codziennym życiu. Młodzieży nie imponują rodzice, bo ciężko pracują i jak mówią młodzi...nic z tego nie maja. Brak w tym odniesienia do poszanowania pracy, uczciwości i tym podobnym wartością. W domach coraz mniej jest czasu na wspólne posiłki, rozmowy, które są cennym źródłem przekazywania wartości w życie młodych ludzi. Podsumowując analizę stwierdzam, ze przede wszystkim my, dorośli powinniśmy się zatrzyma w pędzie życia. Okres dorastania, to okres jak mówi M. Braun- Gałkowska "miedzy lądem a morzem" i warto abyśmy szczególnie wtedy byli przy naszych dzieciach, byli kiedy maj problem i kiedy ogarnia ich szaleńcza radość, byli wsparciem, a nie tylko cenzorem i egzekutorem, wtedy może uda nam się być dla nich ważnym wzorem. BIBLIOGRAFIA 1. Braun-Gałkowska M. - Psychologia domowa, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn, 1987  2. De Mello Anthony - Modlitwa żaby, Wydawnictwo Apostolskie Modlitwy, Kraków, 1992.

Opracowanie: Agnieszka Bujak

Wyświetleń: 2890


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.