Katalog

Beata Strzałkowska
Religia, Konspekty

Chcemy nieść pomoc, radość i miłość

- n +

Chcemy nieść pomoc, radość i miłość

Konspekt lekcji religii dla klasy III szkoły podstawowej. Cele: Uczeń:
 • wie, że jedną z najważniejszych zasad chrześcijaństwa jest okazywanie pomocy potrzebującym
 • rozumie konieczność niesienia pomocy, radości, miłości tam, gdzie jej brakuje
 • potrafi okazywać zainteresowanie sprawami ludzi pokrzywdzonych, smutnych, z różnych powodów nieszczęśliwych
Pomoce: Pismo św., ilustracje przedstawiające ludzi smutnych, samotnych, chorych itp., tekst opowiadania, rekwizyty do inscenizacji, duży arkusz papiery z napisem
w sercu "Radosnego dawcę miłuje Bóg’’, wycięte" odrysowane dłonie’’. Metody: Wykład, pogadanka, praca z tekstem, inscenizacja, ekspresja muzyczno-ruchowa, ekspresja plastyczna. Przebieg lekcji: Modlitwa na rozpoczęcie: Piosenka "Spotkał mnie dziś Pan...’’ - uczniowie śpiewają i tańczą w kole
w rytm melodii. I. Wprowadzenie: 1. Uczniowie w kręgu oglądają ilustracje przedstawiające różnych ludzi: smutnych, samotnych, cierpiących, chorych itp.
 • pogadanka: jacy są ludzi przedstawieni na ilustracjach?, z jakich powodów ludzi mogą czuć się nieszczęśliwi?, czy my możemy sprawić, by choć trochę takich ludzi pocieszyć, pomóc im?
2. Nauczyciel opowiada uczniom fragment z książki" Mały Generał’’ nakładem Księży Marianów 1984r: Opowiem wam o księdzu Janie Bosko, który żył ponad 100 lat temu we Włoszech. W Turynie założył Oratorium dla chłopców. Miał tak wspaniałe metody wychowawcze, że dzisiaj jest patronem nauczycieli. Pewnego razy ks. Bosko spacerował po peronie w miejscowości Carmangola
w oczekiwaniu na pociąg do Turynu. Nagle na dworzec wpadła "banda’’ rozkrzyczanych chłopców, którzy zaczepiali podróżnych, skakali po ławkach, zachowywali się hałaśliwie i niegrzecznie. Wszyscy odsuwali się przestraszeni. Chłopcy zaczęli zaczepiać również księdza. On jednak spokojnie zaczął z nimi rozmawiać. Zapytał: kim chcecie zostać w przyszłości? Największy Michał odpowiedział zaczepnie: złodziejem i bandytą. Pociąg już nadjeżdżał, ks. Bosko więc, szybko wręczył Michałowi karteczkę z prośba, by jego katecheta przysłał mu informacje o Michale. Na drugi dzień Michał pokazał karteczkę swojemu katechecie, który od razu wszystkiego się domyślił:" Michał wpadł w sidła Świętego z Turynu’’. Po otrzymaniu informacji od katechety, który donosił, że Michał jest półsierotą, wychowuje go mama, która cały dzień pracuje, by zapewnić rodzinie choć skromny byt i nie może zająć się wychowaniem syna, ks. Bosko zaprosił Michała do siebie. Michał pierwszy raz jechał pociągiem, pierwszy raz był w dużym mieście. Wszystko go trochę przerażało. Tu już nie miał odwagi na zaczepki. Kiedy znalazł się w Oratorium, zobaczył duże boisko, wesołych chłopców, jasne sale, stołówkę, pełnego miłości i ciepła ks. Bosko, tak mu się tu spodobało, że postanowił zrobić wszystko, by już nie musiał wracać do starego życia. Po kilku dniach pobytu ks. Bosko pyta: Michał, a teraz kim chcesz zostać w przyszłości? Michał odpowiada: czy to możliwe, by taki łobuz, jak ja mógł zostać księdzem? Odtąd Michał stara się na każdym kroku być coraz lepszym: pomaga młodszym kolegom ścielić łóżko, dzieli się śniadaniem z głodnym chłopcem na ulicy, biedakowi oddaje swój szalik i rękawiczki, zwraca uwagę kolegom, gdy ci używają brzydkich słów. Wkrótce staje się najbardziej pilnym i grzecznym chłopcem w Oratorium, już w niczym nie przypomina łobuza, którego na dworcu poznał ks. Bosko... 3. Pogadanka na temat usłyszanego opowiadania:
 • jakim chłopcem był Michał?, kto sprawił, że Michał stał się dobrym człowiekiem?, w jaki sposób ks. Bosko wpłynął na Michała?
II. To mówi Pan:
 1. Czytanie perykopy biblijnej o Miłosiernym Samarytaninie Łk.10, 30-37.
  Uczniowie przedstawiają inscenizację do przeczytanej perykopy
 2. Nauczyciel wybiera uczniów, którzy pantomimicznie maja za zadanie przedstawić, jak zachowywali się poszczególni bohaterowie perykopy (można przebrać uczniów w symboliczne stroje lub przyczepić karteczki z napisami: Kapłan, Lewita, Samarytanin)
 3. Omówienie: który z tych trzech okazał się bliźnim poszkodowanego?, dlaczego Samarytanina możemy nazwać bliźnim poszkodowanego?, co dzisiaj znaczy być miłosiernym Samarytaninem?
III. Poszukiwanie odpowiedzi:
 1. Nauczyciel eksponuje napis "Radosnego dawcę miłuje Bóg’’, umieszczony w narysowanym na dużym kartonie sercu.
 • co to znaczy być radosnym dawcą?
 • w jaki sposób możemy stać się radosnym dawcą, jak, takie dzieci, jak wy mogą pomóc ludziom potrzebującym, smutnym, słabym?
 1. Uczniowie na kartkach z bloku obrysowują swoje dłonie, następnie wycinają je i na palcach wypisują sposoby pomocy: np. dzielę się słodyczami, biorę udział w różnych akcjach charytatywnych, odwiedzam chorych kolegów, samotnych sąsiadów, pocieszam smutne koleżanki, pomagam rodzicom itp.
- uczniowie podchodzą do arkusza z napisem, odczytują swoje sposoby na pomoc potrzebującym i przyklejają dłoń wokół serca. IV. Modlitwa: Wszyscy uczniowie stoją, wybrany uczeń czyta" Modlitwę św. Franciszka ‘’ Panie uczyń na narzędziem Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda, jedność, tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieja tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje smutek, Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając - otrzymujemy, wybaczając - zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego Amen. V. Zapis do zeszytu: Temat: Chcemy nieść pomoc, radość i miłość. Uczniowie otrzymują tekst luk, który po uzupełnieniu wklejają do zeszytu. Poszukaj w Piśmie św. fragmentu z Ewangelii św. Mateusza (Mt.25, 40-41: Mt.25, 45-46) i uzupełnij tekst Wszystko, co............................. jednemu z tych............................. najmniejszych,............................ uczynili. Wszystko, czego.............................. jednemu z tych..........................., tegoście i........... nie uczynili. Napisz, co oznaczają słowa Pana Jezusa? VI. Modlitwa na zakończenie

Opracowanie: Beata Strzałkowska

Wyświetleń: 3527


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.