Katalog

Anna Kisiel
Religia, Sprawdziany i testy

Zaproszeni przez Boga - sprawdzian wiadomości z religii dla klasy IV SP

- n +

Test sprawdzający wiedzę z religii - klasa IV SP I semestr

Imię.....................................................
Nazwisko............................................

Test składa się z 10 pytań. Zanim przystąpisz do jego rozwiązania przeczytaj uważnie wszystkie polecenia
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 40 minut.
Powodzenia!

1. Uzupełnij tekst.

Pismo Święte składa się z........... części.
Pierwsza część to.........................................., który zawiera .............ksiąg.
Druga część to.............................................., który zawiera ............. ksiąg.

2. Przyporządkuj podanym terminom odpowiednie określenie wstawiając w nawiasy właściwe cyfry.

a. Nowy Testament - /........./
b. Stary Testament - /........../

1. opisuje czasy po narodzeniu Jezusa;
2. opisuje czasy przed narodzeniem Jezusa;
3. opisuje czasy współczesne.

3.Jak nazywamy okres poprzedzający Boże Narodzenie? .............................................................

4. Z podanych ksiąg biblijnych wybierz i podkreśl tą, która mówi o życiu Pana Jezusa
a) Księga Rodzaju
b) Ewangelia Św. Jana
c) Pieśń nad Pieśniami

5. Jaki Anioł zapowiedział Maryi narodzenie Jezusa? Ułóż jego imię z rozsypanych liter.

B A R I L E G

6. Podaj nazwę Mszy Świętej odprawianej o północy w Wigilię Bożego Narodzenia
...........................................................................................................................

7. Spośród podanych rzeczy wybierz i podkreśl te, które zostały złożone małemu Jezusowi przez Trzech Mędrców.

złoto, srebro, szlachetne kamienie, mirra, manna, kadzidło.

8. Ile dni Pan Bóg stwarzał świat? Podkreśl właściwą odpowiedź.

a) 7
b) 6
c) 5

9. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

10. Na podstawie tekstu odpowiedz na pytanie: Jakie znaczenie posiada polecenie, które Pan Bóg dał ludziom i w jaki sposób wiąże się ono z odpowiedzialnością?

"Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!"
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

 

Opracowanie: Anna Kisiel
Szkoła Podstawowa w Rękoraju

Wyświetleń: 25523


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.