Katalog

Monika Piotrowska
Zajęcia zintegrowane, Konspekty

"Zimowa noc" - konspekt zajęć lekcyjnych dla klasy I Szkoły Podstawowej Specjalnej

- n +

Zimowa noc

KONSPEKT ZAJĘĆ SZKOLNYCH DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ.

Temat ośrodka tygodniowego: Zima dookoła nas

CELE OGÓLNE:

Wdrażanie:

- do prawidłowego formułowania zdań w wypowiedzi,
- do aktywnego udziału w trakcie zajęć.

Kształtowanie umiejętności:
- prawidłowego stosowania pojęć czasowych,
- układania i rozwiązywania zadań tekstowych,
- czytania nowego tekstu.

Doskonalenie:
- analizy i syntezy słuchowo - wzrokowej,
- umiejętności samodzielnego pisania.

Kształtowanie postawy:
- aktywnego udziału w zajęciach,
- zachowania ładu i porządku w miejscu pracy.

CELE OPERACYJNE:

W zakresie wiadomości.

Uczeń:
- zna nazwę dnia dzisiejszego, jutrzejszego i wczorajszego, oraz nazwę aktualnej pory roku,
- zna literę "C,c"
- wymienia litery występujące w wyrazie "noc"
- wie jak układać i rozwiązywać zadania tekstowe.

W zakresie umiejętności.
Uczeń:
Dostrzega różnice miedzy dwoma ilustracjami,
- prawidłowo konstruuje zdania "
- prawidłowo pisze literę" C,c "i wyraz z tą litera,
- samodzielnie czyta tekst,
- samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe

METODY PRACY: słowna, oglądowa, czynna.

FORMY PRACY: Indywidualna i zbiorowa.

Środki aktywizujące ucznia: podręcznik, karta ćwiczeń, plansza z Literą" C,c ", ilustracja z analiza wyrazu" noc "., rysunki konturowe, kredki papier kolorowy, nożyczki.

~~PZREBIEG ZAJĘĆ~~

1. Zajęcia wstępne:
Powitanie, sprawdzenie listy obecności, przeliczanie osób obecnych i nieobecnych w klasie, ustalenie daty poprzez określenie nazwy dnia dzisiejszego,, wczorajszego, przedwczorajszego, jutrzejszego oraz dnia który będzie pojutrze, zaznaczenie daty na tablicy magnetycznej oraz zapis nazwy dna w zeszytach. Obserwacja i omówienie zmian pogodowych, rysunek pogody w zeszycie. Zabawa ruchowa" Ciepło - zimno ""

2. Praca poznawcza:. Pogadanka na temat cech aktualnej pory roku - przypomnienie wcześniej zdobytych wiadomości. Wyszukiwanie różnic w ilustracjach znajdujących się w podręczniku. Rozmowa na temat wyglądu nocy w zimie na wsi i w mieście. Ukazanie planszy z analiza wyrazu "noc". Ustna analiza tego wyrazu. ćwiczenia w czytaniu wyrazu z podziałem na litery. Wprowadzenie nowej litery "C, c" Ćwiczenia w wymowie litery. Wyszukiwanie wyrazów z "C" w nagłosie. Ćwiczenia w pisaniu litery w powietrzu, na ławkach za pomocą gumki, na ryżu. Wklejanie karty ćwiczeń z ilustracja i literą do zeszytu. Pisanie litery po śladzie, próby pisania samodzielnego litery. Nauka prawidłowego łączenia liter w wyrazie "noc" Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Wklejanie do zeszytu kolorowej litery "c". Uzupełnianie cegiełek wyrazowych. Nauka czytania tekstu z podręcznika. Ustne łączenie grup sylabowych z literą "c".
Grupowe układanie zadań tekstowych do przedstawionych ilustracji, układanie działań arytmetycznych do ilustracji, rozwiązywanie zadań. Zapisywanie rozwiązania na tablicy i w zeszytach.

3. Ekspresja: Rysunek farbami pt. "Noc w moim mieście"

4. Zajęcia końcowe: Utrwalenie wiadomości z ośrodka pracy, porządkowanie klasy, zadanie pracy domowej. Zabawy naśladowcze w rytm muzyki. Pożegnanie z uczniami.
 

Opracowanie: mgr Monikę Piotrowską

Wyświetleń: 8379


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.