AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Baryła
Edukacja europejska, Artykuły

Aspekt europejski a nowoczesne metody i techniki nauczania

- n +

Aspekt europejski a nowoczesne metody i techniki nauczania

Celem nauczania w jednoczącej się Europie jest wykreowanie świadomego i aktywnego obywatela - Europejczyka. Mając świadomość nadrzędnego celu edukacji europejskiej należy dokonać wyboru takich metod, które najlepiej i najsprawniej umożliwią jego osiągnięcie. Warto tu dodać, iż metodą będzie pewien sposób przekazywania wiedzy, systematyczny, wypróbowany i świadomie realizowany przez nauczycieli, aby spowodować pożądane zmiany w osobowości uczniów1. Techniką zaś nazywamy zastosowanie danej metody, czyli techniczne jej użycie na zajęciach2.

Metody aktywizujące, bo takich należy użyć, umożliwiają osiągnięcie kluczowych umiejętności: komunikowania się, kierowania własnym rozwojem, uczenia się, współpracy. Są to umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości europejskiej. Ponadto metody aktywne dają uczniowi poczucie współtworzenia lekcji i czynią go za nią odpowiedzialnym.

Dokonując wyboru metod należy mieć również na uwadze, że edukacja europejska nie jest osobnym przedmiotem szkolnym, lecz ma charakter interdyscyplinarny, łączy w sobie wiedzę z różnych dyscyplin naukowych, wiele treści i wiele umiejętności.

Metoda projektu

Biorąc pod uwagę cechy edukacji europejskiej jest na pewno metodą wartą zastosowania. W metodzie tej uczniowie stykają się z realnym życiem poza szkołą, pracują samodzielnie polegając na sobie. Problem, który rozpatrują ma kontekst historyczny, tematyczny.
Projekt kończy się konkluzją, która może coś zmienić w otaczającej rzeczywistości. Ta metoda umożliwia całościowe widzenie świata, z założenia, bowiem ma charakter interdyscyplinarny. Dzięki metodzie projektu uczeń potrafi podejmować decyzje grupowe, rozwiązywać konflikty, wyrażać własne opinie, słuchać innych, poszukiwać kompromisu, dyskutować, dzielić się rolami w grupie, korzystać z różnych źródeł informacji, pozyskiwać sojuszników.

Ta metoda ze względu na swój charakter umożliwia całościowe postrzeganie Europy jako wspólnoty państw a nie zbioru poszczególnych krajów. Stosując ją przekazuje się uczniom pełny obraz Europy, a nie zawężony na przykład tylko do aspektu kulturowego czy ekonomicznego.

Praca w grupach

Jest to metoda ważna i na pewno warta wykorzystania gdyż to praca w grupie wyposaża ucznia, młodego Europejczyka w umiejętności niezbędne do współistnienia w europejskich realiach. Uczy go odpowiedzialności za grupę, rozwiązywania konfliktów, pełnienia różnych ról grupowych, wspierania słabych, dzielenia się z innymi, ustalania i poszanowania norm grupowych. Pamiętajmy, iż nie można uczyć o konieczności współpracy między narodami, jeśli uczniowie nie mieli okazji ze sobą współpracować i nie zetknęli się z korzyściami pracy w grupie jak i zagrożeniami z niej wynikającymi3.

Praca w grupie w sposób naturalny zbliża do siebie ludzi a przecież, jeśli coś jest nam bliskie, jest nam bardziej znane i mniej się tego obawiamy. Jest to niezwykle ważne w poszukiwaniu tego, co wspólne i w łączeniu ludzi do rozpatrywania różnych spraw istotnych dla Europy.

Odgrywanie ról

Metoda ta polega na wchodzeniu w rolę, a poprzez chwilowe zaistnienie w niej, umożliwia uczniom lepsze poznanie różnych ról społecznych. Może ona przypominać dramę aczkolwiek cel stosowania tych dwu metod jest zupełnie różny. O ile w odgrywaniu ról chodzi o nabycie umiejętności funkcjonowania w roli o tyle w dramie chodzi o przeżycia i emocje. Przydatność tej metody w edukacji europejskiej polega na zrozumieniu postaw, poglądów, motywacji ludzi poprzez doznawanie podobnych przeżyć, pokonywanie trudności, w jakich się znaleźli. Ta metoda pozwala uczniom choć na chwilę poczuć się odpowiedzialnymi za losy Europy.

Burza mózgów

Jest to metoda zespołowego tworzenia pomysłów, poszukująca nowych rozwiązań przez uaktywnienie indywidualnych możliwości twórczych. Za jej twórcę uznawany jest Alex F. Osborne, który zdefiniował ją jako metodę, dzięki której "grupa ludzi korzysta ze swoich mózgów żeby zaatakować w sposób twórczy konkretny problem i zrobić to w stylu komandosów..." 4.

Metoda ta pozwala, zatem na uzyskanie w krótkim czasie dużej liczby różnych pomysłów i rozwiązań danego problemu. W edukacji europejskiej jest warta stosowania, bo pozwala twórczo rozwiązywać wiele istotnych problemów również o wymiarze europejskim.

Metoda dyskusji

Tę metodę cechuje to iż następuje wymiana poglądów na dany temat, uwidacznia się rozwój opinii dyskutantów. Poglądy popierane są argumentami, temat pobudza emocje, dochodzi do próby zrozumienia strony przeciwnej. Dyskusja rozwija u uczniów umiejętności niezbędne do współpracy w społeczeństwie europejskim, gdzie konieczne jest poszanowanie cudzych poglądów, stwarzanie możliwości ich wyrażania, obrona własnego stanowiska. Takie zachowania prowadzą do wykształcenia się postaw tolerancyjnych, kompromisowych z zachowaniem jednak własnego zdania, własnej tożsamości, co wydaje się bardzo pożądane w procesie jednoczenia Polski z Europą i czasie przejmowania obcych wzorców, wartości, osiągnięć zarówno tych złych jak i dobrych.

Drzewo decyzyjne

"Drzewem decyzyjnym" określa się graficzny zapis analizy procesu podejmowania decyzji. Metoda ta służy rozwijaniu umiejętności dokonywania wyboru i podejmowania decyzji z pełną świadomością skutków, które ta decyzja może przynieść. Graficzna forma drzewa decyzyjnego zawiera podstawowe elementy procesu podejmowania decyzji:
1. Zdefiniowanie problemu
2. Znalezienie różnych możliwych rozwiązań - drzewo ma tyle gałęzi ile jest owych możliwości
3. Określenie pozytywnych i negatywnych skutków każdej możliwości z punktu widzenia stawianych sobie celów lub wartości
4. Podjęcie decyzji
Reasumując metoda ta nie tylko uczy podejmowania decyzji, ale pozwala uczniom uświadomić sobie, co jest dla nich wartością i dopiero przez pryzmat tego podjąć decyzję.

Metaplan

Ta metoda polega na wizualnym opracowaniu danego problemu za pomocą obrazu, symboli i słów. Ilustrują one spiralność i złożoność problemów. Tematy z edukacji europejskiej często trudne i złożone oraz stosunkowo nowe przekładają się tu na rysunek umożliwiając uczniowi lepsze poznanie, zrozumienie i zapamiętanie tematyki.

Symulacja

Metoda ta polega na tym, że odzwierciedla problem z otaczającej nas rzeczywistości. Jest to, zatem problem rzeczywisty a nie akademicki. Uczestnicy symulacji trzymają się dość szczegółowego scenariusza, aby symulowana rzeczywistość nie rozpadła się. Symulacja często prowadzi do ewaluacji i dyskusji nad danym problemem. W edukacji europejskiej można tę metodę wykorzystać dla odtwarzania procesów integracyjnych, symulowania procesów sądowych itp. Metoda ta posiada olbrzymi walor poznawczy i pozwala uchwycić zjawisko procesu mającego miejsce na forum europejskim.

Studium przypadku

Jak sama nazwa wskazuje owa metoda polega na analizowaniu problemów w oparciu o konkretny przypadek. Zapewnia ona głębsze wejście w daną problematykę ponieważ na podstawie jednostkowych wydarzeń lepiej można zrozumieć ogólniejsze zjawiska i procesy. Poza tym, gdy omawia się coś na konkretnym przykładzie, ma się większe poczucie, że człowiek w tym uczestniczy, co często zmniejsza obawę przed konkretnymi sytuacjami.

Wszystkie wymienione wyżej metody umożliwiają nabycie wiedzy o Unii Europejskiej z dużym zaangażowaniem uczniów, a co najważniejsze w sposób bardziej trwały i przyjazny dla nich. Duża aktywizacja przybliża im w sposób naturalny omawianą tematykę.

Nauczyciel jest tu jedynie twórcą ciekawych sytuacji dydaktycznych i to uczeń sam w dużej mierze zdobywa wiedzę o Unii Europejskiej. Zaprezentowane metody łączą proces nauczania i wychowania w jedną wspólną całość ukazując, iż poprzez edukację można dojść do europejskiego obywatelstwa.

Przypisy:
1. M C. Błaszczyk, J. Świerkocki - "Wybrane problemy integracji europejskiej", Instytut Europejski w Łodzi, str. 186
2. "Nowe w szkole" nr 10/1999-2000, "Edukacja - drogą do europejskiego obywatelstwa" - E. Koclejda, s. 13
3. "Nowe w szkole" nr 10/1999-2000, "Edukacja - drogą do europejskiego obywatelstwa" - E. Koclejda, s. 14
4. Praca zbiorowa "Wybrane problemy integracji europejskiej" Wydawnictwo Instytut Europejski, Łódź 1998, s. 187

 

Opracowanie: mgr Alicja Baryła
Nauczyciel języka niemieckiego
ZSP nr 1 w Koluszkach

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2732


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.