Katalog

Małgorzata Moskwa
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program Ekonomii Żetonowej w klasie III b PSP nr 2 w Żaganiu

- n +

Ekonomia żetonowa

"Ekonomia żetonowa" jest jedną z behawiorystycznych procedur terapeutycznych stosowanych między innymi w celu wywołania utrwalenia pewnych pozytywnych zachowań. Najpierw wzmacnia za pomocą symbolicznych żetonów a dopiero później nagradza w formie materialnej.

Program "Ekonomi żetonowej" w prowadziłam w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu w klasie trzeciej, której jestem wychowawczynią i prowadzę nauczanie zintegrowane, oprócz mnie zajęcia w tej klasie mają jeszcze dwie panie (angielski i religia).

Przyjęłam następujące cele:

1. Wdrażanie umiejętności uważnego słuchania
2. Wdrażanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w lekcji
3. Wdrażanie umiejętności ustawiania się parami po dzwonku pod klasą

Klasa liczy 23 osoby (w tym 9 dziewczynek). Jest to zespół bardzo żywy, który ma trudności ze skupieniem uwagi na lekcji, zgłaszaniem się do odpowiedzi oraz ustawieniem się przed klasą po dzwonku na lekcję. Zawsze parami stały tylko dziewczynki, a chłopców trzeba było przywoływać do porządku.

Problem ten poruszyłam na zebraniu z rodzicami. Były różne głosy: żeby dzieci karać na lekcjach np.: staniem w kącie lub żeby wzywać rodziców do szkoły, ale wiadomo, że te argumenty nie zawsze trafią do uczniów, bo stanie w kącie odbije się na tym, że dziecko nie skorzysta całkowicie z lekcji, a rodzice nie zawsze znajdą czas żeby przyjść do szkoły (z doświadczenia wiem, że zawsze są problemy z wezwaniem rodzica tego dziecka, które sprawia trudności). Po dłuższej dyskusji doszliśmy do wniosku, że przeprowadzimy Wielki konkurs z nagrodami pt. "Mistrz dobrego zachowania w klasie" i w tym momencie przedstawiłam rodzicom zarys programu "Ekonomii żetonowej" Przyznam się że na większości rodziców zrobiło to miłe wrażanie, a nawet zaangażowanie z ich strony, bo mama Kacpra zaoferowała się, że zrobi plakat z imionami i nazwiskami dzieci gdzie będą wpisywane plusy za zatrzymanie żetonów. Odbyła się też dyskusja na temat nagród, które zakupione za klasowe pieniążki. Dziecko które będzie obecne przez wszystkie dni trwania "Ekonomi żetonowej" i codziennie zatrzyma żetony, to otrzyma komplet kolorowych długopisów żelowych. Dzieci które raz oddadzą żetony otrzymają albumy do zdjęć, natomiast dzieci, które będą miały same plusy, ale opuszczą zajęcia otrzymają nagrody pocieszenia-długopisy.

W ostatni dzień nauki przed feriami zimowymi poprosiłam dzieci, aby 2 lutego przyniosły 3 białe kółka odrysowane od szklanek (były bardzo ciekawe co będą z nimi robiły, ale powiedziałam tylko tyle, że to jest niespodzianka i wszystko wyjaśni się po feriach).

Wprowadzając "Ekonomię żetonową" w klasie najpierw wyjaśniłam uczniom na czym będzie polegała i co chcemy przez to uzyskać.

Wspólnie opracowaliśmy "Kontrakt" pod którym podpisał się każdy uczeń i powiesiłam go obok tablicy. Do każdego punktu zrobiliśmy z kółek przygotowanych w domu odpowiedni znaczek, na stronie odwrotnej każdy uczeń podpisał swoje żetony. Planszę z imionami i nazwiskami dzieci oraz kolejnymi datami podzielonymi na trzy części powiesiłam na drzwiach w klasie.

Jeżeli uczeń nie przestrzegał któregoś punktu z "Kontraktu" to po zakończonych zajęciach oddawał odpowiedni żeton, a ja na planszy z nazwiskami dzieci przy jego nazwisku stawiałam minus, kto zatrzymał żetony otrzymywał plus. Oprócz tego dzieci, które zatrzymały wszystkie żetony w danym dniu częstowały się cukierkami z "zaczarowanego słoika".

Przyznam się, że dzieci były bardzo zadowolone z tego pomysłu, a wiadomo, każda dobra nowość zawsze cieszy.

Byłam mile zaskoczona robiąc podsumowanie trwania "Ekonomii żetonowej" w miesiącu lutym:
- Pierwszego dnia troje dzieci oddało żetony przy 19 osobach obecnych, które odpowiadały za pierwszy punkt "Kontraktu"
- Piątego dnia troje dzieci oddało żetony przy 20 osobach obecnych, które również były przyporządkowane pierwszemu punktowi "Kontraktu"
- Siódmego dnia-troje dzieci oddało żetony za nie przestrzeganie pierwszego punktu "Kontraktu" przy 17 osobach obecnych
- Dwunastego, trzynastego i czternastego dnia przy pełnej frekwencji klasy kolejno oddało dwoje, troje i jedno dziecko żetony, które zawsze odpowiadały za punkt "Kontraktu": uważnie słuchamy na lekcji- nie rozmawiamy.

Analizując przyjęte cele zauważyłam, że najwięcej trudności sprawia dzieciom uważne słuchanie na lekcji (bardzo często rozmawiały). Mimo tego jestem bardzo zadowolona, bo to tak w porównaniu z czasem przed wprowadzeniem "Ekonomii żetonowej" tylko znikomy procent.

Wnioski, które wyciągnęłam po przeprowadzeniu "Ekonomii żetonowej":
- Uczniowie bardzo chętnie brali udział w "zabawie"
- Uczniowie starali dostosować się do ustalonych zasad zawartych w "Kontrakcie"
- Uczniowie wzajemnie upominali się wskazując przyjęte zasady
- Mimo, że przestałam prowadzić "Ekonomię żetonową" nie mam problemu z ustawianiem się dzieci przed klasą i zgłaszaniem się, bo nadal obowiązuje dzieci kontrakt.

Ogromną radość dzieci zauważyłam podczas rozdawania nagród.

Jednak "Ekonomia żetonowa" ma również negatywną stronę, bo zbyt duża liczba nagród może wyrobić u dzieci przekonanie albo przyzwyczajenie, że wszystko co zrobią dobrze będzie nagradzane.

KONTRAKT


1. Uważnie słuchamy na lekcji - nie rozmawiamy

2. Aktywnie uczestniczę w lekcji - zgłaszam się podnosząc rękę

3. Po dzwonku stoję w parzę z kolegą lub koleżanką przed klasą

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III Z ZASTOSOWANIEM KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ

TEMAT:
Utrwalenie zasad pisowni "rz"

CELE:


1. Osiągnięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem
2. Przełamywanie oporów związanych z nauką czytania
3. Rozwijanie czujności ortograficznej
4. Wzbudzanie wewnętrznej motywacji do doskoanlenia umiejętności

POMOCE:


* Tablica przedstawiająca zasady pisowni "rz"
* Zestaw wyrazów do czytania
* Szary papier
* Kredki
* Woda
* Kubeczki jednorazowe

PRZEBIEG LEKCJI:


1. Picie wody
2. Punkty na myślenie, pozycja Dennisona
3. Ruchy naprzemienne
4. Kapturek myśliciela
5. Utrwalenia zasad pisowni "rz"
* Odczytywanie zasad pisowni "rz" (Z. Saduś "Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii nr 2"
* Zapisywanie na arkuszach szarego papieru po trzy wyrazy do każdej zapamiętanej zasady
* Wpisywanie w alfabetyczną ósemkę spółgłoskę, po których piszemy "rz"
* Patrzenie na X
* Pompowanie pięta - podczas wydechu dzieci odczytując z tablicy krótkie wyrazu z "rz"
* Głośne literowanie wybranych wyrazów w czasie wykonywania ćwiczenia "Sowa" z wykorzystaniem rymowanki "Sowa głośno pohukuje pamięć poprawia i koncentruje"
6. Ciche czytanie krótkiego tekstu "W lesie"
* Ruchy naprzemienne
* Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami z tekstu
* Czytanie wyrazów, którymi uzupełniany był tekst
7. Zakończenie zajęć
* Przy spokojnej muzyce dzieci wykonują spokoje skłony
8. Podsumowanie zajęć i omówienie
 

Opracowanie: Małgorzata Moskwa
Żagań, Szkoła Podstawowa nr 2

Wyświetleń: 1189


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.