AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Urban, Jadwiga Nowak
Ogólne, Program nauczania

"Żyję więc jestem wśród ludzi" - program indywidualnej pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym

- n +

Program indywidualnej pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym

Nazwa programu: "Żyję więc jestem wśród ludzi"

Motto:
"Do życia przez życie"
Ovide Decroly

Wstęp:

Program o charakterze autorskim, opracowany dla ucznia kl.V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym do realizacji w roku szkolnym 2004/2005. Został opracowany na podstawie Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym wydanym przez MEN w 1997r. W programie uwzględniono zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, predyspozycje i zainteresowania ucznia, opinie rodziców, wiadomości i umiejętności uzyskane w pierwszym etapie kształcenia oraz wstępną obserwację nauczycieli.

Układ treści ma charakter integracji. Każdy ośrodek tematyczny jest realizowany w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Na poszczególne dni są przewidziane odrębne tematy, które współtworzą dany ośrodek pracy. Każdy dzień umożliwia planowanie działań edukacyjnych zgodnie z zainteresowaniami ucznia oraz aktualnymi wydarzeniami i zmianami zachodzącymi w środowisku. Jest dostosowany do potrzeb i możliwości oraz posiadanych wiadomości i umiejętności ucznia.

Cele działań edukacyjnych:

1. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości.
2. Budzenie wiary we własne możliwości.
3. Podejmowanie działań indywidualnych i współpracy z innymi (integracja z grupą rówieśniczą).
4. Rozwijanie i doskonalenie zmysłów.
5. Koncentracja uwagi.
6. Doskonalenie mowy, bogacenie słownictwa.
7. Rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej.
8. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
9. Ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej.
10. Rozwijanie myślenia arytmetycznego.
11. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach.

Treści kształcenia

1. Rodzina, kultura regionalna, narodowa źródłem wiedzy o świecie:
- dom, rodzina, środowisko lokalne,
* genealogia rodziny (drzewo genealogiczne),
* ważne daty (z życia dziecka i jego rodziny),
- droga do szkoły znaki drogowe, wybrane przepisy o ruchu drogowym,
- szkoła, pracownicy szkoły,
- miejscowość, państwo, świat,
* miejscowe zabytki i pomniki,
* symbole narodowe,
- tradycje rodzinne, święta narodowe i religijne,
* baśnie i legendy,
- organizacja życia społecznego (zapoznanie z funkcjonowaniem wybranych instytucji),
- włączanie do współżycia w grupie rówieśniczej (uczestnictwo w wycieczkach, imprezach szkolnych, klasowych, niektórych zajęciach sportowych),

3. W kręgu ekologii - ludzie zwierzęta, rośliny:
- warunki życia roślin i zwierząt,
- pory roku, kalendarz przyrody,
- zmiany w życiu przyrody i ludzi w zależności od pory roku,
- świat roślin, ich znaczenie i uprawy, warunki sprzyjające rozwojowi,
- świat zwierząt, hodowla i opieka,
- krajobrazy i ochrona środowiska,
- zagrożenia dla przyrody, zdrowia i życia człowieka.

4. Rozwijanie i praktyczne zastosowanie treści matematycznych:
- liczenie,
- miara i mierzenie (kalendarz, mierzenie czasu, długości),
- rozpoznawanie figur geometrycznych,
- posługiwanie się pieniędzmi,
- sprawność rachunkowa.

5. Technika wokół nas:
- rozwiązywanie problemów technicznych wokół dziecka,
- poznawanie różnych urządzeń codziennego użytku, zasad bezpiecznego korzystania z nich,
- rozwój techniki (środki masowego przekazu),
- zasady racjonalnego odżywiania się, sporządzanie prostych potraw,
- sposoby podróżowania,
- poznawanie podstaw obsługi komputera - edytor tekstu

6. Obcowanie ze sztuką i twórczość dziecka:
- zabawa i sztuka w życiu dziecka,
- zabawy i gry - zasady i reguły,
- zainteresowania i hobby,
- literatura, film, muzyka, malarstwo,
- święta, tradycje i zwyczaje polskie.

Działalność edukacyjna:
1. Troska o bezpieczeństwo,
2. Troska o zdrowie i higienę,
3. Aktywność,
4. Mówienie,
5. Czytanie,
6. Pisanie,
7. Słuchanie,
8. Rachowanie,
9. Tworzenie,
10. Doświadczenie.

Rewalidacja:
- rozwijanie procesów myślenia,
- usprawnienia analizy i syntezy wzrokowej,
- rozwijanie sprawności manualnych i motorycznych,
- usprawnienia mowy oraz wzbogacenie słownictwa,
- korygowanie niepożądanych społecznie zachowań,
- wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia,
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
- kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych:
* spostrzegawczości,
* myślenia,
* pamięci,
* uwagi.
- poszerzanie umiejętności i wiedzy ogólnej z różnych dziedzin życia,
- usprawnianie logopedyczne.

Umiejętności możliwe do osiągnięcia przez ucznia

I. Rozwój poznawczy
1. Mówienie i słuchanie:
- prawidłowo formułuje krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, zjawisk, obserwacji,
- zna i prawidłowo stosuje zwroty grzecznościowe,
- tworzy krótkie zrozumiałe wypowiedzi,
- słucha tekstu czytanego,
- potrafi pytać i odpowiadać,
- umie rozróżnić utwór wierszowany i prozę.
2.Czytanie i pisanie:
- próbuje czytać całymi zdaniami,
- wyróżnia bohaterów utworu literackiego,
- wyraża swój sąd na temat utworu literackiego,
- pisze proste wyrazy oraz krótkie zdania,
- stosuje elementarne zasady posługiwania się komputerem w zakresie pisania.

3.Umiejętności matematyczne:
- potrafi dodawać i odejmować w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego oraz bez przekroczenia do 100,
- odczytuje godziny na zegarze,
- rozpoznaje wartości monet i banknotów, liczy złote i grosze,
- zna przeznaczenie wagi,
- potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązywać proste zadania tekstowe,
- próbuje mnożyć w zakresie 20,
- rozpoznaje, wyróżnia wśród innych zadane figury geometryczne,

4. Umiejętności społeczno przyrodnicze:
- zna przedstawicieli roślin i zwierząt w swoim otoczeniu,
- wyróżnia najważniejsze cechy czterech pór roku,
- rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne,
- zna wybrane przepisy ruchu drogowego,
- podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim otoczeniu,
- przygotowuje dzienny jadłospis,
- z pomocą nauczyciela wykonuje podstawowe potrawy,
- zna symbole narodowe: godło, flaga, hymn,
- zna dane osobiste: data, miejsce urodzenia, adres domowy,
- nazywa swoją miejscowość i swój kraj.

II. Rozwój społeczno-emocjonalny i fizyczny:
- nawiązuje kontakt z nauczycielem,
- akceptuje obowiązki wynikające z roli ucznia,
- rozumie konieczność dbania o własne zdrowie,
- uczestniczy w zespołowych grach sportowych,
- jest sprawny fizycznie,
- umie posługiwać się narzędziami i przyborami,
- umie obsługiwać podstawowe urządzenia techniczne,
- wykonuje prace plastyczne na zadany temat,
- słucha muzyki - potrafi odebrać nastrój,
- naśladuje gesty ruchy
- rozpoznaje piosenki po melodii

Uwagi:

Program do indywidualnej pracy z uczniem został opracowany z uwzględnieniem swoistych uzdolnień i braków chłopca, czynników indywidualnych i społecznych oraz bazy lokalowej w jakiej będzie realizowany. Realizacja założonych celów jest uzależniona od kondycji psychofizycznej chłopca i jego często nietypowych zachowań wymagających stałej kontroli, stąd przewiduje się elastyczność oddziaływań dydaktyczno wychowawczych.

Opracowanie: mgr Grażyna Urban

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3973


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.